Danske Havne: Behov for at tage Bruxelles alvorligt

DEBAT: Bruxelles skal tages alvorligt, for det er her, grundstenene til det frie marked og ensartede konkurrencevilkår blandt de europæiske havne lægges. Både Rådet, Kommissionen og Parlamentet spiller en central rolle, skriver Gitte Lillelund Bech, direktør for Danske Havne.

Af Gitte Lillelund Bech 
Direktør for Danske Havne

Så er den nye EU-Kommission indsat og skal i gang med sit arbejde. Samtidig er det nyvalgte Europa-Parlament ved at komme op i gear, og der er derfor god grund til at vende blikket mod Bruxelles.

For Danske Havne er det væsentligt, at alle gode kort kommer i spil, når det drejer sig om at sikre ensartede konkurrencevilkår mellem de europæiske havne. På konkurrenceområdet er det naturligvis konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der bør tage fat i specielt fortolkningerne i de enkelte medlemslande af statsstøttereglerne.

Brug for ensretning af regler
I Danmark fortolkes statsstøttereglerne meget restriktivt. Hirtshals Havn er senest stødt på dette i forbindelse med, at Transportministeriet skal udmønte penge til en kombiterminal. Terminalen skal bidrage til at flytte gods fra skib til bane. Statens støtte til kombiterminalen stammer dels fra Togfonden, dels fra en tidligere indgået trafikaftale blandt Folketingets partier, men i Transportministeriet er man pludselig blevet nervøs i forhold til statsstøttereglerne.

Derfor kan støtten ikke udbetales til havnen, men skal nu udbetales til kommunen. Dette er en meget restriktiv fortolkning af statsstøttereglerne. I Danske Havne har vi uformelt testet casen på en af Kommissionens embedsmænd fra DG COMP (konkurrencedirektoratet), og der er ingen tvivl: Ministeriet kan sagtens udbetale pengene til Hirtshals Havn, så længe det blot notificeres som statsstøtte i EU. Og det er fuldt lovligt.

Tilsvarende har Danske Havne så sent som i fredags spurgt konkurrencekommissær Margrethe Vestager, om hun vil tage initiativ til, at medlemslandenes fortolkninger ensrettes, så vi undgår den meget store forskel i fortolkninger, der er i dag. ”Ja,” svarede hun. Så det ser vi frem til – og vil holde hende op på. Tilsvarende skal vi arbejde med sagen med transportkommissær Bulc, når hun kommer lidt mere ind i transportstoffet.

Samarbejde med nordiske lande 
Men det er ikke alene Kommissionen, der skal i spil. Europa-Parlamentet, der er medlovgiver sammen med Rådet, skal ligeledes aktiveres for at sikre ”level playing field” i havnesektoren i Europa.

Ikke mange danskere er klar over, at Parlamentets magt er stor, idet EU-lovgivning forudsætter vedtagelse i både Rådet og Parlamentet. Danske Havnes største bekymring p.t. er, at der desværre ikke er nogle danske Europaparlamentarikere i Transport- og Turismeudvalget. Det gør det alt andet lige vanskeligt at påvirke Transport- og Turismeudvalgets dagsorden, set med danske briller.

Derfor er det vigtigt, at vi samtænker og koordinerer vores interesser med f.eks. de øvrige nordiske lande i EU, hvis havnesektorer minder om den danske. Og at vi gennem deres repræsentanter i Transport- og Turismeudvalget påvirker EU-lovgivningen, så vi kan sikre ensartede konkurrencevilkår mellem de europæiske havne.

En ting er sikkert: Bruxelles skal tages alvorligt, og det er her, grundstenene til det frie marked og ensartede konkurrencevilkår blandt de europæiske havne lægges. 

Forrige artikel Luftfart: Høj sikkerhed og rettidig omhu hænger sammen Luftfart: Høj sikkerhed og rettidig omhu hænger sammen Næste artikel Dansk Tog: Positive meldinger fra ny transportkommissær Dansk Tog: Positive meldinger fra ny transportkommissær