Debat

Danske Havne: Tænk på tværs

TRANSPORTDEBATTEN: Politisk skal der tænkes mere på tværs i forhold til det Blå Danmarks rammevilkår, skriver Danske Havnes Tom Elmer Christensen.
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tom Elmer Christensen
Sekretariatschef, Danske Havne 

Danske Havne har i de to tidligere indlæg debatteret for, at transportpolitikerne skal øge deres internationale udsyn og ikke glemme de mindre nationale projekter - udbygningen af vejnettet til og fra havnene.

Folketingets fokus har været på de store tog-, vej- og broprojekter i Danmark. I det kommende transportpolitiske år kan transportpolitikerne med fordel se mere på tværs.

Det Blå Danmark arbejder på tværs - på tværs af rederier, havnevirksomheder og havne. På tværs af værdikæder og grænser.

Fakta
Transportdebatten på Altinget | Transport har til formål at fokusere og styrke den transportpolitiske og transportfaglige debat i Danmark.

Løbende inviterer Altinget | Transport derfor eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at debattere udvalgte emner og/eller problemstillinger inden for transportområdet.

Niende udgave af Transportdebatten er samtidig sæsonens sidste før en ny opstart til efteråret. Derfor sætter vi med denne runde paneldebat fokus på, hvad der har rørt sig på transportområdet i det indeværende folketingsår.

I denne udgave af Transportdebatten vil otte debattører - både politikere, fagpersoner og interessenter på transportområdet - give deres syn på året, der er gået.

Deltag i debatten:

Send dit indlæg til [email protected].

Det giver styrke - arbejdspladser, produktion og vækst. Virksomheder i Det Blå Danmark køber flere varer og tjenester, som er produceret i andre brancher.

Derfor er den indirekte beskæftigelse også steget fra 33.500 personer i 2003 til 44.000 personer i 2013. Sammenlagt beskæftiger Det Blå Danmark 110.000 personer.

Mange forsøg på forenkling trænger ikke igennem de tykke murer mellem ministerierne.

Tom Elmer Christensen
Sekretariatschef

Tudekiks
På Folkemødet 2014 roste Vækst- og Erhvervsminister Henrik Sass Larsen de maritime erhverv: "I er ikke et erhverv, hvor vi skal rende med hjælp hele tiden."

Formand for transportudvalget Benny Engelbrecht (S) supplerede med, at de maritime erhverv ikke har brug for de "tudekiks", som han havde med rundt til debatterne på Folkemødet.

Det Blå Danmark kan selv, og vi kan medvirke til, at de midler Folketing og regering afsætter til vækst og jobs, bliver omsat med stor effekt.

Havnepakke 3 kan f.eks. sikre, at hvis staten bevilger 300 mio. kr. til infrastruktur til havne, vil der blive investeret 800 mio. kr., når kommuner, havne og virksomheder lægger deres del til.

Bedre rammevilkår bliver også et emne i det kommende folketingsår. Det går rimeligt med mere enkle og effektive regler i et ministerium.

Men når flere ministerier skal samarbejde, går det galt. Processen stopper eller glider ud i sandet, fordi ministeriers hævdvundne regler og "ejendomsret til lovområdet" sætter sig igennem.

Danske Havne har berøringsflade med 15 ministerier.

Miljøregler
Et meget vigtigt emne, som også må få stor opmærksomhed i det kommende folketingsår, er de miljøregler, der gælder for havne og skibsfart.

Regler for støj, støv og oplag af olie og kemikalier er fastsat i en tid, hvor teknologi og opfindelser af sikkerhedsudstyr ikke var så udviklet. De regler skal efterses i samarbejde mellem flere ministerier.

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Torsten Schack Pedersen (V) gav på Folkemødet et eksempel på, at inden for eller uden for et havneområde kan betyde alverden for mængderne af tilladt ammoniak.

På havnen må være én tank til fem ton ammoniak, mens 50 ton er tilladt lige uden for havneområdet.

Det er tabt forretning for havnen og havnens virksomheder, at reglerne på miljøområdet ikke er fulgt med den teknologiske udvikling.

Tænk på tværs
I en tid med regelforenkling, one-point entry og andre buzzwords, der alle handler om at sikre fleksibilitet og reducere administrationen, er der forbavsende lidt buzz om reducering af byrder på det maritime område.

Mange forsøg på forenkling trænger ikke igennem de tykke murer mellem ministerierne.

Danske Havne opfordrer derfor politikerne til at tænke mere på tværs i deres udsyn.

Kan havne og havnevirksomheder nøjes med at henvende sig til én instans, kan mange ressourcer spares.

Og "hvad, der er sparet, er tjent", kan også være et motto for transportpolitikere i det kommende transportår.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tom Elmer Christensen

Specialkonsulent, Foreningen af Lystbådehavne, fhv. specialkonsulent, KL, fhv. sekretariatschef, Danske Havne
cand.scient. i geografi og samfundsfag (Københavns Uni. 1982)

0:000:00