FDM: Dansk økonomi er afhængig af en veludbygget vejinfrastruktur

DEBAT: Der er behov for investeringer i vejinfrastruktur, men by og land kræver hver sin tilgang. Investeringer i bedre forhold for cykler i byerne bør ske parallelt med investeringer på vejområdet uden for de største byer, skriver Thomas Møller Thomsen.

Af Thomas Møller Thomsen
Administrerende direktør i FDM

Coronapandemien har sat og sætter stadig sine tydelige spor på aktiviteten i samfundet. Ingen ved, hvornår vi kommer tilbage til normale tilstande, eller om vi måske skal finde en ’ny normal’.

Hvilken effekt vil øget hjemmearbejde og videokonferencer have på trængslen, og hvor længe vil rejsende være tilbageholdende med at anvende kollektiv trafik med tæt kontakt? Det er reelt ikke muligt at sige.

Det, vi ved, er, at selvom den omfattende nedlukning af samfundet umiddelbart resulterede i en halvering af vejtrafikken og et styrtdyk i passagerantallet i den kollektive trafik, er vejtrafikken ved at være oppe i gear igen, mens det kniber noget mere med den kollektive trafik.

Pointen er, at selv ikke et gigantisk chok, som det coronapandemien har sendt gennem samfundet, reducerer nævneværdigt og varigt behovet for en velfungerende infrastruktur og især en velfungerende vejinfrastruktur. Når nu der er et akut behov for at sparke gang i økonomien, og anlægsloftet er suspenderet, er det derfor oplagt at gå i gang med vejinfrastrukturen.

By og land hver for sig
Tal fra Vejdirektoratet viser, at omkring 80 procent af persontransporten sker i bil, og at 82 procent af kilometerne bliver kørt uden for byerne. Derfor skal storbyens trafiklogik med fokus på cykler og kollektiv trafik naturligvis heller ikke være udgangspunktet for løsningen af Danmarks overordnede mobilitetsudfordringer.

By og land kræver hver sin tilgang. Investeringer i bedre forhold for cykler og kollektiv trafik og en generel optimering af trafikflowet i byerne bør derfor ske parallelt med investeringer på vejområdet uden for de største byer.

I FDM er vi store fortalere for, at en kommende ny infrastrukturplan bliver en helhedsorienteret, langsigtet plan, hvor hensynet til mobilitet og miljø går hånd i hånd.

Vi har derfor også forståelse for, at klimahandlingsplaner og infrastrukturplaner er gensidigt afhængige. Sagen er imidlertid den, at der faktisk findes en meget lang række vejprojekter, der for længst er beregnet, og hvis nødvendighed og positive samfundsværdi tydeligt er demonstreret.

Hvorfor ikke gå i gang med nogle af dem, startende med dem der har den højeste interne rente? Konkret er der en lang række af både statens og kommunernes veje, hvor selv mindre ændringer af vejforløb og optimering af lyssignaler vil gøre en stor forskel for trafikafviklingen her og nu.

Ladestandere er en bekostelig affære
Infrastruktur er mere end veje, signaler og baner. Som forudsætning for den grønne omstilling vil der også i de kommende år skulle ske en meget stor udbygning af opladningsinfrastrukturen i Danmark, så de kommende hundredtusindvis af elbiler reelt kan anvendes.

Etablering af ladestandere, der hurtigt kan levere strøm til bilerne, er imidlertid en bekostelig affære. Ikke mindst det underjordiske arbejde med kabellægning og tilslutning til elnettet er så dyrt, at det reelt kun er ganske få aktører, der er i markedet. Derfor går det langsomt, og priserne for bilisterne er høje.

Hvorfor ikke gøre det muligt for staten, kommunerne og boligselskaber at investere i den dyre underjordiske forberedelse af ladestandere, så flere operatører får mod på at byde på opsætning og drift af selve ladestanderne? De kunne over en årrække betale af på den underjordiske anlægsinvestering.

Den model kan lade sig gøre på Bornholm, hvor det er EU og regionskommunen, der spytter i kassen, mens FDM netop har vundet udbuddet som ladeoperatør af 11 nye offentlige ladestandere. Det samme kunne den danske stat gøre via en grøn anlægspulje til forberedelse af ladestander.

Nyttige projekter, der hurtigt vil kunne sættes i gang, er der rigeligt af. Nu skal vi bare have politisk fokus og en smule af den samme handlekraft, som Folketingets partier har udvist i forhold til coronapandemien.

Forrige artikel Dansk Elbil Alliance: Investeringer i grøn transport afhjælper begge kriser Dansk Elbil Alliance: Investeringer i grøn transport afhjælper begge kriser Næste artikel DI: Corona har skabt stor usikkerhed om fremtidens kollektive transport DI: Corona har skabt stor usikkerhed om fremtidens kollektive transport