Debat

Borgmestre til Christiansborg: Det haster med en plan for infrastruktur

DEBAT: Investeringer i infrastruktur er et oplagt instrument til at få væksten tilbage på sporet. Men det kræver, at politikerne på Christiansborg hurtigst muligt får søsat en langsigtet plan, skriver seks sjællandske borgmestre.

Det ikke er hurtigere at køre med Kystbanen, end det var for 40 år siden, mener seks nordsjællandske borgmestre.
Det ikke er hurtigere at køre med Kystbanen, end det var for 40 år siden, mener seks nordsjællandske borgmestre. Foto: Morten Juhl/Ritzau Scanpix
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Benedikte Kiær (K) m.fl.
Se dokumentationsboks

Coronakrisen har i dette forår vendt op og ned på alle dele af det danske samfund og har trukket dybe spor i dansk økonomi.

Investeringer i infrastruktur er et oplagt instrument til at få væksten tilbage på sporet. Men det kræver, at politikerne på Christiansborg hurtigst muligt får søsat en langsigtet plan for sådanne investeringer.

Politikere fra begge sider af det politiske spektrum i Folketinget har længe talt om nødvendigheden af en langsigtet infrastrukturinvesteringsplan.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Ingen egentlig aftale
Der har dog endnu ikke materialiseret sig en egentlig politisk aftale – endsige forhandlinger på tværs af rød og blå blok som sådan. Det er indlysende, at den aktuelle situation yderligere forstærker behovet for en bred aftale om en infrastrukturinvesteringsplans virkeliggørelse.

Investeringer i infrastruktur kan både stabilisere og stimulere økonomien. På den korte bane vil investeringerne stabilisere beskæftigelsen i anlægsbranchen og holde hånden under dele af dansk økonomi.

Grøn omstilling giver mange fordele, men den kræver vilje og mod til at prioritere. Også i transportsektoren, hvor investeringerne er meget omkostningstunge.

Benedikte Kiær (K) m.fl., Se dokumentationsboks

På den lidt længere bane vil investeringerne resultere i en styrket infrastruktur og dermed i en styrket sammenhængskraft i landet som helhed.

En sammenhængskraft, der vil gavne hele den danske økonomi, og være til gavn for både erhvervslivet og den enkelte borger.

Danmark er kort sagt helt afhængig af en moderne og effektiv infrastruktur, og kloge infrastrukturinvesteringer bidrager afgørende til at gøre Danmark rigere.

For selvom Danmark har været nede i gear i dette forår, vil trafikken være stigende. Således er myldretiden allerede nu tilbage på de mest travle motorveje.

I vores optik skal fokus være rettet mod at skabe mest mulig mobilitet og mindske trængslen.

Klimavenlige løsninger
Fremtidens biler, lastbiler og busser kommer til at køre på fossilfrie grønne drivmidler. Ligeledes vil nye el-tog og et omfattende igangværende arbejde på hele det danske jernbanenet gøre transporten på skinnerne mere grøn.

I Nordsjælland er vi klar til den grønne omstilling. Når det gælder mobilitet, har vi tre primære prioriteringer: Frederikssundmotorvejens forlængelse, Hillerødmotorvejens færdiggørelse og markant bedre punktlighed på Kystbanen.

Jamen, giver det overhovedet mening at tale om grøn omstilling og anlæggelse af motorveje samtidig, vil nogle sikkert spørge. Svaret er ja.

Mere end 80 procent af al transport i Danmark foregår på vej, og også i Nordsjælland er bilen et altoverskyggende transportmiddel – selv med forbedrede muligheder for kollektiv transport, som kan medvirke til nedsat trængsel og hurtigere grøn omstilling.

Vi skal tænke grønt
Det er helt afgørende, at motorvejstransport overgår til ikke-fossile brændstoffer. Derudover skal vi i fremtiden tænke grønt, når infrastrukturprojekter anlægges. Lad os give nogle helt konkrete eksempler:

Både Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen kan tænkes sammen med prioriterede busbaner og med busbetjening, der indeholder super-stoppesteder på udvalgte ramper, der placeres og udformes med kombinerede samkørsels- og pendler-p-pladser samt ladestandere til el-biler.

Begge motorveje kan forberedes til nødsporskørsel i myldretiden, der dedikeres til busløsninger, "grønne" køretøjer samt køretøjer med to eller flere passagerer.

Læs også

Sådan kan motorvejene anlægges
Strækningerne kan anlægges som demonstrationsanlæg for grøn omstilling, som vi kender det fra Sverige, hvor der er lagt el ned i vejen, så bilerne kan lade op, mens de kører. Løsninger, der bygges og drives intelligent, når trafikanter og bilpark er modne til det.

Der kan stilles krav om anvendelse af bæredygtige materialer i anlægsfasen, blandt andet ved at anvende "grøn cement" med et lavere CO2-aftryk, og ved brug af energireducerende asfalt med lav rullemodstand.

I naturlig forlængelse af ovenstående kan anlæggelsen af begge motorveje anvendes som rollemodel-projekter i Vejdirektoratets demonstration af anlægsarbejder med reduceret CO2-udledning i byggefase, materialevalg og anvendelse.

Prioritér Kystbanen
Togdrift i tæt bebyggede områder er en særdeles klimavenlig transportform. Men selvom vi på Kystbanen har en togdrift, der er 100 procent baseret på el, og selvom vi på denne strækning har jernbaneinfrastrukturen til at udgøre et grønt alternativ til privatbilismen, søger flere og flere nordsjællændere over på Helsingørmotorvejen.

Det gør de, fordi det ikke er hurtigere at køre med Kystbanen, end det var for 40 år siden. Det gør de også, fordi Kystbanens punktlighed år efter år ligger under 80 procent, og fordi aflysninger, overfyldte toge samt mangelfuld trafikinformation præger billedet.

Grøn transport bliver først for alvor grøn, når man kan stille løsninger til rådighed, hvor toget bliver et reelt alternativ til bilen. Hvis Kystbanen skal være konkurrencedygtig i det perspektiv, kræver det, at regering og folketing sætter handling bag ordene, og én gang for alle slår fast, at de nuværende forhold på Kystbanen er uacceptable.

Kystbanen er jo netop grøn transport fra dag ét. Lad os dog få skabt incitamenterne til at borgerne vælger de grønne transportformer til, og lad os have et skarpt øje for, at fremtidige anlægsarbejder på Kystbanen er klimavenlige.

Vækst gennem grønne investeringer
Grøn omstilling giver mange fordele, men den kræver vilje og mod til at prioritere. Også i transportsektoren, hvor investeringerne er meget omkostningstunge.

Fordi infrastrukturinvesteringer ligeledes ofte er meget langsigtede, har vi en stor mulighed for at anvende disse investeringer som én blandt flere centrale katalysatorer til at få sat gang i hjulene i Danmark oven på coronakrisen og få lagt sporene ud til den grønne omstilling.

Væsentlige aktuelle skridt er i vores optik snarlige beslutninger om færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen og Hillerødmotorvejen samt fremrykning af nye tog og implementering af nyt signalsystem på Kystbanen.

På den måde kan vi på én gang få løst nogle af de væsentligste trængselsproblematikker i Nordsjælland og samtidig tage nogle afgørende skridt til gavn for den grønne omstilling.

Dokumentation

Indlægget er skrevet af:

  • Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune

  • Kirsten Jensen (S), borgmester i Hillerød Kommune

  • Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg Kommune

  • Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), borgmester i Gribskov Kommune

  • John Schmidt Andersen (V), borgmester i Frederikssund Kommune

  • Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anders Gerner Frost

Næstformand, Foreningen af lokallister, medindehaver, Danbolig Tisvildeleje
Ejendomsmægler (MDE)

Benedikte Kiær

Borgmester (K), Helsingør Kommune, regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2001)

John Schmidt Andersen

Fhv. borgmester (V), Frederikssund Kommune
student