Debat

EL: Folketinget blokerer for kommuners klimatiltag

DEBAT: Det er yderst skuffende, at Socialdemokratiet, som aktivt støtter 70 procent-reduktionsmålet, ikke vil binde sig til at give kommunerne større handlefrihed på klimaområdet, når det handler om transport, skriver Henning Hyllested (EL).

Igangsættelse af cykelprojekter kan medvirke til kickstarte økonomien, skriver Henning Hyllested (EL).
Igangsættelse af cykelprojekter kan medvirke til kickstarte økonomien, skriver Henning Hyllested (EL).Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

Jeg ser gerne et kommunalt oprør, hvor landets kommuner går sammen og kræver langt større frihed til at gå ind i klimakampen.

Henning Hyllested (EL)
Transportordfører

Regeringen har åbnet for en enkelt af de mange barrierer, som kommunerne har for at kunne gå aktivt ind i klimakampen. Det handler om anlægsloftet, og det er fint, at kommunerne kan få lov til at bruge opsparede midler til fornuftige investeringer.

Mange kommuner har et stort efterslæb i for eksempel renoveringer af skoler og andre bygninger, men det giver også mulighed for at foretage trafikinvesteringer, som gør den lokale trafik lidt grønnere, for eksempel ved at udbygge kommunens cykelstier.

Jeg er i besiddelse af et notat, som viser de enormt mange cykelsti-projekter, der faktisk er udarbejdet konkrete forslag til på statsvejnettet. Det beløber sig til hele 3 milliarder kroner. Der findes ikke en tilsvarende samlet opgørelse af konkrete forslag og ønsker til cykelprojekter på kommunalt plan, men lur mig, om det ikke løber op i mindst det samme.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Sådanne cykelprojekter kan medvirke til kickstarte økonomien, fordi de er hurtige at gå til, og de opsparede kommunekasser kan hurtigt komme i omløb med grønne projekter. Men der kan også tænkes i kollektive projekter.

Mange trafikknudepunkter kan forbedres og give bedre skiftemuligheder, og busfremkommelighed kan øges mange steder. Hertil kommer så de større projekter som letbaner, hvor kommunerne skal medfinansiere.

Så jeg vil gerne opfordre kommunerne til at se på hele paletten for grønne trafikinvesteringer, som kan blive mulige, jo længere vi kan holde anlægsloftet åbent.

Danmark blokerer for klimatiltag
Men når det er sagt, er der en lang række andre barrierer end anlægsloftet. Når vi kigger rundt i udlandet ser man byer gennemføre en masse grønne trafikale tiltag, hvor betalingsringe og miljøzoner er blandt de mere tydelige.

Hvorfor ser vi ikke danske byer gå denne vej? Tja... fordi vi her i Danmark blokerer massivt for at klimarigtige kommuner må gøre ret meget. Betalingsring? Næ, næ... det bestemmer Folketinget.

Miljøzoner for personbiler eller nulemissionszoner. Absolut nej. Det styres af Folketinget. Må de sætte hastigheden ned? Nej ikke hvis politiet vurderer det giver problemer med biltrafikken.

Må de frit reservere P-pladser til delebiler og elbiler. Nix det må de ikke, og det er faktisk uklart hvorfor. Må de kræve mere bæredygtige byggemaskiner ved diverse anlægsarbejder i byen. Nej da. Og i København vil de også gerne stille miljøkrav til de mange osende kanalrundfartsbåde, men også nej, det er udenfor kommunens kompetencer.

Vi står overfor en massiv opgave for at nå de 70 procent reduktion i CO2-udledning i 2030, og danske byer bør som i udlandet have langt friere adgang til at gå aktivt med i denne omstilling. Vi skal slippe kommunerne fri i klimakampen.

Det lokale demokrati skal have større manøvrerum
Jeg har gjort forsøget her forleden, hvor vi i Enhedslisten fremsatte et beslutningsforslag om at give kommunerne ret til selv at kunne indføre skærpede miljøzoner for personbiler og at indføre nulemissionszoner for køretøjer med det formål at fremme brugen af elbiler.

Et ønske, som et klart flertal i Københavns kommune ønsker - udover venstrefløjen også Socialdemokratiet og selv DF står bag ønsket.

Vi har fået opbakning fra SF, R og ALT til en såkaldt beretning, hvor vi pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag ”hurtigst muligt” med ovenstående indhold, idet forslaget om nulemissionszoner er modereret til udarbejdelse af et katalog over muligheder, så vi alene peger på, at ny lovgivning skal give kommunerne mulighed for at indføre miljøzoner for personbiler.

Læs også

Men hverken S eller DF ville støtte deres partivenner på Rådhuset. Som DF sagde under behandlingen om det kommunale selvstyre: ”En kommune med over 20.000 indbyggere skal reelt kun have 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det vil så sige, at der vil kunne være 10 borgere i en kommune, 10 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vil kunne bestemme og lægge sådan et krav her ned over alle de køretøjer, der bevæger sig rundt i den pågældende kommune, om, at de ikke længere kan køre eksempelvis i midtbyen”. Klar tale. Sådan noget kan ikke overlades til det lokale demokrati, forstås.

Men yderst skuffende, at heller ikke Socialdemokratiet, som aktivt støtter 70 procent-målet, vil binde sig til at give kommunerne større handlefrihed på klimaområdet, når det handler om transport.

Jeg ser gerne et kommunalt oprør, hvor landets kommuner går sammen og kræver langt større frihed til at gå ind i klimakampen, og oprøret skal rettes mod Socialdemokratiet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Hyllested

Fhv. MF (EL), transportordfører, landdistrikts- og øordfører, turismeordfører
Havnearbejder (Esbjerg Havn)

0:000:00