Mobilitetschef: Drop skænderi om privat versus kollektiv

DEBAT: Konkurrencen mellem offentlig og privat eller kollektiv og individuel transport er ikke det, vi skal diskutere. Vores fokus skal rettes mod, hvordan vi kan skabe et velfungerende samlet system, skriver Susanne Krawack, mobilitetschef i Aarhus Kommune. 

Af Susanne Krawack
Mobilitetschef, Aarhus Kommune

Når vi ser ind i fremtiden, vil jeg allermest ønske, at vi holder op med at tale om kollektiv (offentlig) transport og individuel (privat) transport og i stedet taler om transportsystemet.

Der er få borgere, som ikke bruger det samlede trafiksystem, og derfor er der ikke mange, der er optaget af, om det er et kollektivt eller individuelt transportmiddel, man bruger. Det vigtige er, om det samlet set giver en god mobilitet, som opfylder de ønsker, man har for at komme et givet sted hen.

Og i hvert tilfælde skal vi holde op med at stille de to dele af trafiksystemet op som modsætninger. Det fører kun til en kedelig ordduel, som ikke er særlig konstruktiv.  

Det kan gøres bedre
Hvis man ser på transport i dag, er der ret ineffektive dele, både i den individuelle og den kollektive sektor. Når man kører busser rundt på steder, hvor man kun skal have den ene hånd op af lommen for at tælle passagererne, så må der være smartere og mere effektive måder at løse disse passagerers ønske om transport på.

Tilsvarende, når en meget lang kø af personbiler med én person i hver bil holder i kø og tager hinandens fremkommelighed og tid, ja, så kunne der også være smartere måder at løse det transportbehov på. 

Transportteknologier
Der kommer nye teknologier ind i transportsektoren. ’Mobilitet som en service’-systemer banker på fra flere sider, og de selvkørende biler og busser begynder at gøre deres indtog.

Derfor er den politiske opgave nu at blive klogere på, hvordan vi bruger de nye teknologier til at løse problemet med den manglende effektivitet i transportsystemet.

De få i bussen skulle selvfølgelig køre i en selvkørende bil, der fandt den hurtigste rute for den samlede gruppe og bare kørte dem derhen, hvor de ønsker.

Den lange kø skulle selvfølgelig løses ved at de, der alligevel skulle samme sted hen, kørte i den samme bil – måske igen en selvkørende, så det ikke var nogens bil, men mobilitetsfirmaets bil.

Brug for nytænkende politikere
Vi trænger til transportpolitikere, der holder op med at skændes om, hvorvidt man skal bygge baner eller veje, men som forstår, at deres væsentligste opgave lige nu er at fastlægge rammerne for, hvordan vi kan bruge de nye teknologier til at gøre hele transportsystemet mere effektivt til glæde for alle, der bruger for lang tid på at tage de daglige ture.

Det nuværende system er bygget op i en tid, hvor der ikke fandtes IT-systemer eller selvkørende teknologier på vej fra samlebåndet, og ingen har turdet ændre væsentligt på organisering og finansiering, siden det blev etableret for 100 år siden.

Vi har stadig transportoperatører, der synes, det er vigtigere at bekæmpe de andre transportformer i stedet for at se på kundernes behov for at få det samlede system til at fungere.

Første skridt er at holde op med at fokusere på konkurrence mellem privat/offentligt; kollektivt/individuelt, bane/vej; letbane/BRT som en vigtig transportpolitisk debat – og i stedet arbejde på at få et velfungerende samlet system, hvor de nye teknologier bruges til at give borgerne den bedste mobilitet.

Forrige artikel V: Her er 12 konkrete mål for fremtidens transport V: Her er 12 konkrete mål for fremtidens transport Næste artikel Forbrugerrådet Tænk: Der er brug for sammenhæng, ikke skyttegravskrig Forbrugerrådet Tænk: Der er brug for sammenhæng, ikke skyttegravskrig
Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

Dan Jørgensen får en næse for klimanøl

KRITIK: Klimaminister Dan Jørgensen modtager en næse af Folketinget for at være nølende med at indkalde til forhandlinger om iblandingskrav for biobrændstof i brændstof.