Regering stiller klima-krav til transporten

KLIMA: Den nye regering vil skrue op for klimakravene, og transportbranchen skal også bidrage. Venstre mener, at målene er komplet urealistiske.
Anders Jerking
Den nye regering vil sætte fuld fart på CO2-reduktionerne - også inden for transporten.

Mens VK-regeringen ville reducere CO2-udslippet med 30 procent, så forhøjer Thorning-regeringen målet til 40 procent inden 2020. Det markante krav får også betydning for transport-politikken.

I regeringsgrundlaget skriver de tre partier, at de næste år vil fremlægge en klimaplan, som også opsætter mål for den ikke kvote-belagte sektor - det vil især sige bolig, landbrug og transport.

Selv om planen først kommer næste år, så antydede den nye klimaminister, Martin Lidegaard (R), allerede på sin første arbejdsdag, at han forventer, at energisektoren leverer de 35 procent, mens landbrug og transport bidrager med 5 procent. Selv om transporten således kun skal bidrage med en mindre reduktion, er det en stor udfordring, da transportens CO2-udslip hidtil er vokset og vokset.

I regeringsgrundlaget er der flere forslag, som skal bidrage til at sænke transportbranchens klimabelastning:

Altinget logoTransport
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget transport kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00