Regering stiller klima-krav til transporten

KLIMA: Den nye regering vil skrue op for klimakravene, og transportbranchen skal også bidrage. Venstre mener, at målene er komplet urealistiske.

Mens VK-regeringen ville reducere CO2-udslippet med 30 procent, så forhøjer Thorning-regeringen målet til 40 procent inden 2020. Det markante krav får også betydning for transport-politikken.

I regeringsgrundlaget skriver de tre partier, at de næste år vil fremlægge en klimaplan, som også opsætter mål for den ikke kvote-belagte sektor - det vil især sige bolig, landbrug og transport.

Selv om planen først kommer næste år, så antydede den nye klimaminister, Martin Lidegaard (R), allerede på sin første arbejdsdag, at han forventer, at energisektoren leverer de 35 procent, mens landbrug og transport bidrager med 5 procent. Selv om transporten således kun skal bidrage med en mindre reduktion, er det en stor udfordring, da transportens CO2-udslip hidtil er vokset og vokset.