Strammere miljøzoner skal give ren luft

FORURENING: Trængselskommissionen foreslår at stramme Københavns milljøzone, så den også gælder privatbiler og varebiler. Miljøminister Ida Auken lover afklaring inden jul.
Anders Jerking

Arbejdet tager længere tid, end jeg havde håbet. Men regeringen tager inden jul stilling til indførelsen af renluftzoner i de større danske byer.

Ida Auken (SF)
Miljøminister

For at sikre renere luft skal miljøzonen i København strammes, så den også omfatter personbiler og varebiler.

Det foreslår regeringens Trængselskommission, som torsdag afleverede sin rapport.

"Ved at stille krav om, hvilke biler der må køre i byen, kan vi forbedre luftkvaliteten, hvor grænseværdierne for luftforurening i dag bliver overskredet," siger Susanne Krawack, chefkonsulent i tænketanken Concito og medlem af Trængselskommissionen.

Dokumentation

Trængselskommissionen anbefalinger i fht. miljøzoner:

At den eksisterende miljøzone i København og Frederiksberg med henblik på at leve op til kravene i EUs luftkvalitetsdirektiv i alle tilfælde udvides til at omfatte varebiler og personbiler.

At kommunerne og staten drøfter en model for dynamiske miljøzoneordninger for busser og lastbiler samt for person- og varebiler, som omfatter de dele af hovedstadsområdet, der ikke er omfattet af den eksisterende miljøzoneordning. 


Altinget logoTransport
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget transport kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00