Sydhavnsmetro skaber debat om strategiske analyser

METRO: Dansk Erhverv undrer sig over, hvorfor regeringen har besluttet at bygge metro til Sydhavnen, når de strategiske analyser karakteriserer projektet som urentabelt. Analyserne er ikke en facitliste, lyder det fra transportministeren og Venstre.
Er investeringen i metro til Sydhavnen givet godt nok ud? Det er Dansk Erhverv bestemt ikke sikker på.
Er investeringen i metro til Sydhavnen givet godt nok ud? Det er Dansk Erhverv bestemt ikke sikker på.
Hjalte T. H. Kragesteen

Den samfundsøkonomiske analyse kan dog ikke betragtes som en facitliste, da investeringerne kan afspejle andre hensyn, som kan være væsentlige for samfundet.

Magnus Heunicke (S)
Transportminister
Fakta

Metro til Ny Ellebjerg

Forventningen er, at den vil åbne i 2023 og give en samlet vækst i påstigere i metroen på 43.000 i et hverdagsdøgn i 2025.

Prisen ligger inklusiv reserve på 8,6 milliarder kroner og har et indskudsbehov på 5,6 milliarder.

Den interne rente er på 1-2 procent og er dermed ikke samfundsøkonomisk rentabel.

Projektet finansieres hovedsageligt af Københavns Kommune og ved at staten overdrager en stor del af By og Havn til Københavns Kommune. Derudover bidrage staten med et mindre beløb til afgreningskamret.

En metroafgrening til Ny Ellebjerg er ikke god samfundsøkonomi.

Det står sort på hvidt i Transportministeriets omfattende strategiske analyser, som blev præsenteret i marts. Og at regeringen og Københavns Kommune blot en god måned senere har besluttet at sende penge efter netop det projekt, vækker undren fra erhvervslivet.

"Ser vi på de kolde tal, så er det tydeligt, at det er andre projekter, der giver et højere afkast. Derfor savner jeg en mere præcis vurdering af, hvorfor det her projekt bør prioriteres. Hele idéen med landstrafikmodellen og de strategiske analyser er jo netop, at man kan vælge de projekter, der giver mest mening. Det var derfor, de blev bestilt," siger chefkonsulent i Dansk Erhverv, Jesper Højte Stenbæk.

Dokumentation
Projekter i de strategiske analyser Anlægsoverslag
i mia. kroner 
Intern rente
i procent 
Udbygning af stationskapacitet i København 0,4 - 4,8  21,4 
Ny vestlig ringkorridor (Ring 5 eller 5½)
10,9-12,4  9,3-11,3

Udvidelse af den østjyske motorvejskorridor
E45 - 2030-scenarie

  3,6  0,4-9,5
Udbygning af Ring 4-korridoren  0,9  8,3
Ny midtjysk motorvejskorridor  15,4 – 20,0  4,2-7,4
S-togbetjening til Helsingør  2,0  6,9
S-togbetjening til Roskilde  0,9  5,8
Ny Østlig Ringvej (havnetunnel) i København  19-21,4  4,2
Aarhus-Galten-Silkeborg-bane  2,6-3,7  1-2
Fast forbindelse via. Bogense-Juelsminde (ren
vej/kombineret vej- og baneforbindelse)
  24,9/40,2  1,9

Ny Lillebæltsbro (ren vej/kombineret bane-
og vejforbindelse)

  5,5/13,3  0,8
Fast forbindelse over Kattegat inkl. landanlæg
(omregnet til 2013-priser
  132 Ikke beregnet
Nye letbaner og metro etaper inden for Ring 3
(fuld udbygning)
  49 Ikke rentabel
- Metroafgrening til
Ny Ellebjerg er opgjort til 1-2 pct.
Automatisk S-togdrift  4,3

Ikke beregnet

Anlægsoverslagene er opgjort i 2013-priser og tager udgangspunkt i ny anlægsbudgettering, medmindre andet står anført. (Kilde: Transportministeriet)


Altinget logoTransport
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget transport kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00