Helene Liliendahl Brydensholt
 svarer 
Sophie Løhde

Vil ministeren redegøre for de sundhedsøkonomiske konsekvenser af en tredje Limfjordforbindelse?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Sundheds- og Ældreudvalget, Spørgsmål 345

Vil ministeren redegøre for de sundhedsøkonomiske konsekvenser af en 3. Limfjordforbindelse? Der henvises til rapporten ’Klimamæssige konsekvenser af den 3. Limfjordsforbindelse’, udgivet af Vejdirektoratet november 2023. Af næstsidste afsnit på side 3 fremgår det, at motorvejen vil betyde et mindsket økonomisk råderum for borgerne. Dette må forventes at medføre ændret forbrugsadfærd hos borgerne, hvilket vil kunne påvirke borgernes sundhed i negativ retning. F.eks. vil idrætsforeningslivet og andre sportsaktiviteter kunne blive fravalgt, når der skal skæres i husholdningsbudgetterne. Konsekvensen af borgernes dårligere sundhed må forventes at blive øgede udgifter på sundhedsområdet inden for den 50 årige periode, som motorvejsprojektet samfundsøkonomisk vurderes ud fra. https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2023-12/Klimam%C3%A6ssige%20konsekvenser%20af%20den%203.%20Limfjordsforbindelse_wcag.pdf

Svar fra fredag den 22. marts 2024

”Vil ministeren redegøre for de sundhedsøkonomiske konsekvenser af en 3. Limfjordforbindelse? Der henvises til rapporten ’Klimamæssige konsekvenser af den 3. Limfjordsforbindelse’, udgivet af Vejdirektoratet november 2023. Af næstsidste afsnit på side 3 fremgår det, at motorvejen vil betyde et mindsket økonomisk råderum for borgerne. Dette må forventes at medføre ændret forbrugsadfærd hos borgerne, hvilket vil kunne påvirke borgernes sundhed i negativ retning. F.eks. vil idrætsforeningslivet og andre sportsaktiviteter kunne blive fravalgt, når der skal skæres i husholdningsbudgetterne. Konsekvensen af borgernes dårligere sundhed må forventes at blive øgede udgifter på sundhedsområdet inden for den 50 årige periode, som motorvejsprojektet samfundsøkonomisk vurderes ud fra. https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/202312/Klimam%C3%A6ssige%20konsekvenser%20af%20den%203.%20Limfjordsforbindel se_wcag.pdf” Svar:

Det er ikke umiddelbart muligt at redegøre for de sundhedsøkonomiske konsekvenser af en 3. limfjordsforbindelse. Potentielt vil hver en krone, der bruges i samfundet ud fra spørgerens logik have en negativ konsekvens for folkesundheden.

Det er ikke en logik, jeg deler.

0:000:00