Bestyrelsesformand: Bevar elevernes frie uddannelsesvalg

DEBAT: Den anbefalede fordelingsmodel risikerer at blive starten på et samlet enhedsgymnasium, der begrænser elevernes frie uddannelsesvalg. I stedet bør man revidere taxametersystemet, så man bevarer forskelligheden på htx, hhx og stx, skriver Peter Zinck.

Af Peter Zinck
Bestyrelsesformand, Tietgen

I januar 2020 præsenterede en ekspertgruppe sine anbefalinger, der skal løse to markante problemer for danske gymnasier: udkantsproblematikken, hvor elever søger mod det større byer og etnicitetsproblematikken fordi nogle gymnasier er udfordret i forhold til kultursammensætningen af elever.

Ekspertgruppens anbefalinger ligger op til at alle gymnasier – teknisk gymnasium (htx), handelsgymnasiet (hhx) og det almene gymnasium (stx) – skal inkluderes i en såkaldt klyngemodel, der skal fordele eleverne inden for klyngens geografiske område.

Fordelingsmodel kan begrænse det frie uddannelsesvalg
Der er over 140 steder i landet, hvor en ung kan vælge stx. Til sammenligning er der kun 71 steder, man kan vælge htx og 79, hvor man kan vælge hhx – og ofte er det på samme skole.

I Odense er der kun ét hhx-gymnasium. Derfor ser vi ikke udfordringerne mellem land og by og etnisk polarisering på samme måde, som nogle almene gymnasier gør.

På Tietgen er vi bekymrede for om denne fordelingsmodel vil komme til at begrænse elevernes frie uddannelsesvalg. Hhx, htx og stx er meget forskellige uddannelser, der tiltrækker forskellige elever, som vælger deres uddannelse ud fra interesse, fremtidsperspektiv og motivation for at gennemføre uddannelsen.

Elever på hhx og htx vælger en erhvervsgymnasial uddannelse med udgangspunkt i, at de ønsker den specifikke dannelse og faglighed, der efterspørges inden for deres valgte område.

Begyndelsen på et samlet enhedsgymnasium
Den anbefalede fordelingsmodel giver anledning til en bekymring for, om modellen er begyndelsen på ét samlet enhedsgymnasium. Det vil vi på Tietgen advare imod, da det kan betyde, at de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) udvandes.

Vi ser hellere en styrkelse af de lokale udbud af hhx og htx gennem en taxameterreform med ligestilling af alle gymnasiale uddannelser og et højere grundtilskud samt vilkår for lokale fællesskaber, så vi lokalt kan sætte ind, der hvor det giver mening.  

I stedet for elevfordeling skal man politisk langt hellere se på, hvordan man understøtter ungdomsuddannelsesinstitutioner i hele landet, som er socialt, fagligt og økonomisk bæredygtige.

Vi mener, at en målrettet indsats og en revision af taxametersystemet er bedre end at flytte eleverne væk fra deres uddannelsesmæssige førstevalg.

På Tietgen opfordrer vi til at man bevarer, udvikler, dyrker og styrker den forskellighed, der ligger i stx-, htx- og hhx-uddannelserne fordi man dermed bliver mest muligt relevant for en bredere gruppe unge.

Forrige artikel VUC: At spare på markedsføring er at spare på uddannelse VUC: At spare på markedsføring er at spare på uddannelse Næste artikel 3F: Oplæringsansvarlige i virksomheder kan bekæmpe frafald under praktikken 3F: Oplæringsansvarlige i virksomheder kan bekæmpe frafald under praktikken