Borgmestre: FGU’en er et nytænkende alternativ til det ordinære skolesystem

DEBAT: Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et tilbud til unge, hvor praktisk arbejde og teoretisk undervisning kombineres. FGU′en skal forhindre, at vi lader en gruppe unge i stikken, fordi de ikke passer ind i det ordinære skolesystem, skriver tre borgmestre.

Af Carsten Rasmussen, John Dyrby Paulsen og Mikael Smed
Hhv. borgmestre i Næstved, Slagelse og Vordingborg kommuner

Første august 2019 gik den nye uddannelse, FGU (Forberedende Grunduddannelse) i luften.

Uddannelsen er for unge, der har brug for at finde ud af, hvad de er gode til.

I FGU Syd- og Vestsjælland tror vi på, at alle er gode til noget. Derfor glæder vi os til at komme i gang. Masser af mennesker har længe været i gang med at forberede blandt andet undervisningsforløb, administrative strukturer og praktiske rammer for uddannelsens tre spor for at blive klar på de fire skoler i Korsør, Næstved, Slagelse, og Vordingborg.

Men i bestyrelsen glæder vi os til den officielle åbning den 12. august, hvor vi hejser flaget, klipper snoren og byder velkommen til en stor gruppe unge, som vi er sikre på får glæde af det nye tilbud.

Turde tænke nyt
FGU Syd- og Vestsjælland dækker Næstved, Slagelse og Vordingborg kommuner. Vi er enige om, at FGU skal være en solid og farbar hovedvej for de unge, der lærer bedst i praksis. Derfor har vi borgmestre også valgt at gå ind i den statslige selvejende institutions bestyrelse, fordi opgaven har høj prioritet.

FGU er et tilbud, der kommer de unge, der har brug for en praktisk uddannelsesvej, i møde og som samtidig anerkender, at alle unge har brug for at kunne dansk, matematik, sprog og naturfag – uanset om det handler om at komme videre i uddannelse, at få en plads på arbejdsmarkedet eller at kunne deltage på lige fod i et demokratisk samfund.

Derfor skal barren heller ikke sænkes. Vi skal derimod turde tænke nyt og give de unge andre måder at komme over den på. Vi skal tage udgangspunkt i konkrete og praktiske problemer og arbejdsopgaver, der appellerer til de unge.

Derfor kombineres praktisk arbejde med mere teoretisk undervisning i den aftapning og tempo, den enkelte har brug for.

En vigtig opgave
Vi glæder os til at komme rigtig i gang. For det er en vigtig opgave. Vi kan ikke lade en gruppe unge i stikken, fordi de ikke passer ind i det ordinære skolesystem. Alle skal have mulighed for at uddanne sig. Og her spiller FGU en vigtig rolle for uddannelsens målgruppe.

Det er vi enige om i Næstved, Slagelse og Vordingborg kommuner. Men vi bør også være enige om det i hele Danmark – både på tværs af regioner, kommuner og sektorer. For FGU kan ikke stå alene. Uddannelsen bliver kun en succes, hvis alle bakker op.

Politikere og embedsmænd i statsadministrationen skal sørge for, at silotænkning eller andet ikke stiller hindringer i vejen for uddannelsen. Ude i kommunerne skal vi selv sørge for, at den kommunale ungeindsats er klar til at afdække de unges behov og sende de unge, der kan drage fordel af det, videre til FGU. 

I FGU skal vi forpligtige os på at møde den enkelte unge med et relevant tilbud, der er tilpasset, så hun eller han får mest muligt ud af det. Ligesom det er vigtigt, at de unge kommer godt ind i FGU, så skal vi også sikre, at de kommer godt videre. Derfor skal vi opbygge et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne, men lige så vigtigt med det lokale arbejdsmarked.

En kæmpe reform
Vi er lige nu i gang med at implementere en kæmpe reform: ny kommunal ungeindsats, ny forberedende grunduddannelse og en ambitiøs målsætning om, at 90 procent af en ungdomsårgang i 2030 skal have en ungdomsuddannelse, og at resten skal være i beskæftigelse. Det er en opgave, der er til at føle på, og der er ikke for meget tid at give af.

Det gode er, at med reformen formuleres en ny uddannelsespolitisk målsætning, der afspejler en politisk ambition for alle unge: Alle 25-årige skal rustes til at være herre i eget liv, at kunne indgå på lige fod på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, enten ved at have en uddannelse, være i uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Dermed insisterer vi på at alle skal med. Det gør vi for den enkeltes egen skyld og for økonomien og arbejdsmarkedet, der har behov for arbejdskraft. Men først og fremmest, fordi vi insisterer på at være et samfund, der ikke lader nogen unge i stikken.

FGU skal op at flyve
Derfor skal vi have FGU’en godt op at flyve. Det betyder også, at alle I medarbejdere, der er blevet virksomhedsoverdraget til FGU, nu skal i gang med en ny opgave. Selv om den ikke bliver enkel at løse, så giver den rigtig meget mening. Så lad os sammen holde fokus på den og love hinanden, at vi sammen vil gøre vores til, at FGU kommer godt fra start.

12. august hejser vi flaget. Elever, medarbejdere og hele FGU-institutionen skal godt og festligt fra start. Men så skal arbejdstøjet på igen, og fokus rettes ind. Alle i FGU, bestyrelse, ledelse og medarbejdere, har en fælles forpligtelse.

Vi skal i den kommende tid yde vores bedste for at skabe den praktiskbetonede hovedvej for de unge, der sikrer, at de får muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den forpligtelse påtager vi os hermed.

----------------------------------------------------------------

Carsten Rasmussen og John Dyrby Paulsen er desuden bestyrelsesmedlemmer i FGU, mens Mikael Smed er formand for FGU Syd- og Vestsjælland.

Forrige artikel Handicapråd: Inklusionsprincipper skal op til revision til gavn for handikappede Handicapråd: Inklusionsprincipper skal op til revision til gavn for handikappede Næste artikel DPU-lektor: Flere læreruddannelser medfører ikke X-factor-tilstande DPU-lektor: Flere læreruddannelser medfører ikke X-factor-tilstande