Elever flygter fra opdelte gymnasier

SKÆVT: Når andelen af elever med etnisk baggrund stiger, falder det samlede elevtal på en række gymnasier. Det kan koste gymnasierne livet og kaste en klar integrationssucces over styr, lyder det fra flere gymnasierektorer, der opfordrer til politisk handling.*

Her skal min datter ikke gå. I har for mange elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Sådan lød beskeden fra en far til rektor på Høje Taastrup Gymnasium, Mogens Andersen, til et Åbent Hus-arrangement sidste år.

Selvom eksemplet er enkeltstående, er det med til at illustrere en større tendens på landsplan: En gennemgang, Altinget har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, viser, at når andelen af indvandrere og efterkommere på et gymnasium stiger, så falder andelen af etnisk danske elever.

Login