Debat: Gør det mere attraktivt for små uddannelsesinstitutioner at fusionere

DEBAT: Gymnasiernes problemer kræver lokale løsninger. Eksempelvis bør det være mere attraktivt for små uddannelsesinstitutioner at fusionere, så der kan bevares uddannelser i de mindre byer, skriver seks debattører.

Af seks debattører
Se dokumentationsboksen

I disse dage forhandler partierne på Christiansborg om fremtidens gymnasier – herunder tilskudssystemet, regler for kapacitet og elevfordeling.

Og der er i høj grad brug for nye løsninger. I de forgangne 10 år er ungdomsårgangene blevet mindre i 18 ud af 22 Syddanske kommuner. Samlet set er der omtrent 6.000 færre unge (15-19-årige) i 2020 sammenlignet med 2010. Og den tendens forventes at fortsætte frem til 2030.

Blandt andet derfor er der behov for at se på tilskudssystemet. Med de mindre ungdomsårgange er der brug for, at uddannelsesinstitutionernes finansiering i højere grad skal gives som grundtilskud og i mindre grad som aktivitetsafhængigt tilskud.

Det nytter ikke noget at lade pengene følge eleven, når der bliver færre og færre elever – i hvert fald ikke hvis man fortsat vil sørge for, at de unge kan tage en uddannelse, uanset om de bor i København eller Kerteminde.

Lokale løsninger
For udfordringerne er forskellige fra region til region, ligesom der er store forskelle på udfordringerne i store og små byer. Derfor bør løsningerne tage udgangspunkt i lokale udfordringer, muligheder og behov.

De politiske beslutninger skal træffes tæt på de unge, og de unges valg af uddannelse skal altid respekteres og søges imødekommet.

Løsningerne skal samtidig både understøtte en god og balanceret elevsammensætning på de enkelte institutioner og sikre, at der også i fremtiden er adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark.

Erhvervsgymnasierne skal med i elevfordelingen
Hvis adgangen til uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark skal bevares, er det vores holdning, at erhvervsgymnasierne skal med i elevfordelingen.

Med de nuværende regler er unge nærmest garanteret en plads på de større byers erhvervsgymnasier, også selvom der er plads på erhvervsgymnasiet i deres lokalområde.

Det underminerer elevfordelingen på det almengymnasiale område og gør det samtidig vanskeligt for de mindre erhvervsgymnasier at overleve på længere sigt. Derfor skal de nye regler om kapacitet og fordeling af elever gælde for alle gymnasiale uddannelse, det vil sige også hhx og htx.

Gør det attraktivt at fusionere
Derudover bør også udbudsretten nytænkes. Hvis en institution ønsker at trække et udbud af en ungdomsuddannelse ud af et område, skal de øvrige institutioner i området have mulighed for at overtage udbudsretten, så der fortsat kan være et bredt udbud af ungdomsuddannelser alle steder i landet.

Endelig bør det gøres mere attraktivt for små uddannelsesinstitutioner at fusionere, hvis det sker for at bevare ungdomsuddannelser i de mindre byer. Når små institutioner i dag vælger at fusionere for at skabe bedre kvalitet og studiemiljø, så bliver de efterfølgende straffet økonomisk ved at få frataget det ene grundtilskud.

Dette er en kontraproduktiv regel, som partierne på Christiansborg hurtigst muligt bør lave om på.

Det er hårde tider for især de mindre ungdomsuddannelsesinstitutioner – lad os sammen finde løsninger, der kan sikre, at de også i fremtiden kan tilbyde at uddanne vores unge.

Forrige artikel AdamogEva.dk: Vi er ikke homofober AdamogEva.dk: Vi er ikke homofober Næste artikel AE om praktikpladser: Beløn de virksomheder, der tager ansvar AE om praktikpladser: Beløn de virksomheder, der tager ansvar