Regionsrådsformand: Afskaf den rå taxameterstyring og selveje-strukturen

DEBAT: Dele af Sjælland risikerer at blive uddannelsesørkener, fordi institutioner er nødt til at lukke som konsekvens af et darwinistisk uddannelsessystem. Derfor skal der gøres op med den rå taxameterstyring og selveje-strukturen, skriver Heino Knudsen (S).

Af Heino Knudsen (S)
Regionsrådsformand, Region Sjælland

Jo højere uddannelse du har, jo længere lever du. Det hamrer Sundhedsstyrelsens nye rapport Social ulighed i sundhed og sygdom fast med syvtommersøm. 

Det er en af de største udfordringer for borgerne i Region Sjælland – og det er derfor paradoksalt, at vi i regionen skal opleve, at store dele af vores uddannelsessektor er presset på overlevelsen. 

Det vil vi i Region Sjælland gerne ændre på. Det håber og tror jeg, at vores landspolitikere også er interesserede i.

Nye skoletyper
I Region Sjælland har vi en høj andel af ufaglærte, og vi ser ind i fremtid med 16 procent færre unge frem mod 2030. Det rammer skolernes økonomi – og der har vi situationen i en nøddeskal: Uddannelse er vigtigere end nogensinde, men vores skoler må kæmpe for at overleve økonomisk. 

Vi skal sikre uddannelsestilbud i både by og på land i fremtiden. Det kræver et opgør med forestillingen om, at uhæmmet konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne kun er en god ting.

Og det kræver en mulighed for skolerne til at skabe nye skoletyper. Ellers vil konkurrencen tage livet af gymnasier og erhvervsskoler i provinsen. 

Darwinistisk tilgang giver udfordringer
En stor skole med mange elever nyder godt af konkurrencekræfterne. Husleje og fysiklokaler skal kun betales én gang, og overskuddet kan anvendes til at skabe endnu bedre forhold for deres elever.

En mindre skole har ikke råd til at købe state-of-the art til elever og lærere, som derfor vælger andre skoler. Den lille skole lukker. Det er den klassiske darwinistiske tilgang, som kendetegner det nuværende system.

Den tilgang betyder for Lolland, Guldborgsund og Odsherred, at deres uddannelsesinstitutioner må lukke – dele af Region Sjælland bliver til uddannelsesørkener.

Vores unge får en voldsom transporttid til og fra skole. Afstanden til uddannelsesstedet er den største enkeltårsag til frafald, og udfordringen rammer de unge, der i forvejen har sværest ved at gå i skole. De veluddannede forsvinder. Virksomhederne forsvinder. 

I Region Sjælland har 29 procent af de 25-årige år folkeskolen som højeste uddannelse. Det tal skal bringes ned, og forudsætningen er, at det skal være muligt at tage en uddannelse, uanset hvor man bor. 

En bred uddannelsesdækning i hele Danmark er afgørende – ikke bare for de unge, men for at sikre en balance mellem land og by, så Danmark ikke knækker midt over. 

Ingen one-size-fits-all-løsninger
I dag er det markedet – institutionernes evne til at tiltrække elever – som styrer ungdomsuddannelsernes økonomi. De faldende ungdomsårgange kalder på lokale økonomiske modeller, som kan rumme, at det er dyrere at drive uddannelse på landet.

Her er derfor en opgave, som bør løses regionalt i et tæt samarbejde med kommunerne.

For på den ene side skal man være varsom med one-size-fits-all-løsninger, som ikke tager højde for lokale forhold. På den anden side kan alle ungdomsuddannelser i sagens natur ikke ligge i alle kommuner – planlægningen skal ske på tværs af kommunegrænserne. 

Gør op med selveje-strukturen
Der er tre grundlæggende udfordringer, som Folketingets kommende reformarbejde på uddannelsesområdet skal løse:

For det første må vi gøre op med den nuværende selveje-struktur, som skaber en uhensigtsmæssig konkurrence mellem institutionerne. Vi skal dog fastholde den lokale forankring og ejerskab, som sikrer en forbindelse til lokalområdet. 

For det andet skal vi afskaffe den rå taxameterstyring, som i fremtiden vil gøre det umuligt at drive skole i mange yderområder. Institutioner i udkanten må kompenseres, så de har samme muligheder for at skabe god kvalitet, som man har i byen. 

For det tredje må vi bløde op på rigide systemer og skabe mulighed for at tænke kreativt i forhold til uddannelsesformer, samundervisning, fjernundervisning med videre.

Om ti år bliver ungdomsårgangene større igen. I mellemtiden skal vi sikre, at alle unge har lige og tidssvarende uddannelsesmuligheder, uanset hvor de bor. Det er Danmarks fremtid det handler om.

Forrige artikel Forening: Folkeskolens fysiske rammer forhindrer inklusion af børn med handicap Forening: Folkeskolens fysiske rammer forhindrer inklusion af børn med handicap Næste artikel AdamogEva.dk: Vi er ikke homofober AdamogEva.dk: Vi er ikke homofober
Aktører græder tørre tårer over lukkede råd

Aktører græder tørre tårer over lukkede råd

RÅD: Hverken gymnasielærerne eller rektorerne begræder, at børne- og undervisningsministeren har nedlagt råd om faglighed og demokratisk dannelse. DF raser til gengæld over beslutningen.