DEG: Nye eksamensformer skal ta’ afsæt i virkeligheden

DEBAT: Eksamensformen er stort set uændret de sidste 40 år. Det er på tide, at eksaminerne i højere grad afspejler de arbejdsformer, der er uden for skolerne, skriver Ole Heinager fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).

Af Ole Heinager
Formand, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier − Lederne

I denne uge afslutter tusindvis af unge hhx-, htx- og stx-studenter og hf’ere deres ungdomsuddannelser.

Det er festligt, og vi fejrer dem med god grund.

Forud er nemlig gået uger − ja, år − med uendelige rækker af eksaminer og prøver, hvor elevernes viden og kompetencer er blevet testet.

Men trods det faktum, at vi skriver 2019, er eleverne primært blevet testet ved de grønne eksamensborde stort set på samme måde, som deres forældre og bedsteforældre blev testet.

Det både kan og skal vi gøre bedre.

Moderniser eksamensformen
Giver den lange række af eksaminer og årskarakterer et retvisende billede af de unges kompetencer, og tester vi dem på den rigtige måde?

Nej, mener vi i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Eksamensformerne har stort set ikke ændret sig de seneste 40 år, men det har omverdenen, og vi anbefaler derfor, at vores nye kommende undervisningsminister nedsætter en arbejdsgruppe, der skal modernisere vores eksamensformer både i form og indhold.

Nye eksamensformer skal naturligvis stadig afdække, om eleverne besidder den konkrete faglighed, der kræves.

Men i stedet for at være så bange for for eksempel adgangen til internettet bør vi stedet tænke nyt og udvikle nye prøveformer, der også tester elevernes kompetencer inden for det, vi så populært kalder 21st-Century Skills: Det er for eksempel evnen til at samarbejde, til at tænke kritisk, kommunikere, designe, være innovative, problemløsende og digitale medborgere.

Skab sammenhæng mellem det skriftlige og mundtlige
Nye prøveformer skal i langt højere grad, end vi gør i dag, sætte fokus på at teste elevernes evne til at skabe og kombinere ny viden og ikke på reproduktion af viden.

Prøveformerne skal forberede eleverne på de arbejdsformer, der eksisterer uden for skolen – samskabende arbejdsformer, der inddrager nettet, og anvendelse af nye teknologier.

Konkret kan vi for eksempel udvikle nye moderne prøveformer baseret på skriftlige produkter fra undervisningen.

Det vil give sammenhæng mellem skriftlighed, mundtlighed og læring og forberede eleverne på arbejdsformer, de vil møde på både korte og lange videregående uddannelser og i fremtidige jobs.

Det er klart, at der i løbet af en ungdomsuddannelse også vil være behov for teste konkret paratviden. Det kan stadig klares gennem mundtlige prøver, helt simpelt ved brug af papir og blyant-tests eller ved hjælp af elektroniske test, der er kontrollerbare for snyd.

Man kunne også lade årskaraktererne få mere plads på eksamensbeviserne.

Bekymringen om snyd ved eksaminer dukker jævnligt op, men i stedet for at udvikle sindrige overvågningssystemer bør vi i stedet sætte os omkring bordet med vores nye undervisningsminister og udvikle nye tidssvarende eksamensformer, der afspejler den virkelighed, eleverne skal ud i.

Det håber vi, den nye minister vil være positivt indstillet over for.

Forrige artikel Direktør: Pædagogiske assistenter kan bidrage til bedre normeringer Direktør: Pædagogiske assistenter kan bidrage til bedre normeringer Næste artikel Ungdomsuddannelsesledere: Ja tak til faglærte med studenterhue Ungdomsuddannelsesledere: Ja tak til faglærte med studenterhue