Kronik

DPU-leder: Drop strategien om at skabe trivsel i skolen gennem venskaber

Skolen kan gøre en afgørende forskel for børns trivsel ved at fokusere på kammeratskab. Men man må ikke forveksle kammeratskab med venskab eller trivsel med velvære, skriver Claus Holm.

Vi kan ikke forlange trivsel og venskaber af kommunen eller skolen, men vi kan forlange, at man investerer i at facilitere kammeratlige fællesskaber, skriver Claus Holm.
Vi kan ikke forlange trivsel og venskaber af kommunen eller skolen, men vi kan forlange, at man investerer i at facilitere kammeratlige fællesskaber, skriver Claus Holm.Foto: pressefoto, DPU
Claus Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Alle vil være Erling Haaland, alle vil anerkendes og helst hele tiden. Omtrent sådan lyder klagen fra mange fodboldklubber, hvor det kammeratlige fællesskab har for trange kår.

Det samme gør sig gældende i skolerne, hvor den faglige og sociale ensomhed blandt de knap så velspillende elever har motiveret temaet for dette års for Børn og Unge topmøde.

Grundantagelsen er, at det er en kommunal kerneopgave at sikre, at dagtilbud og folkeskoler har de rette rammer for at skabe gode børnefællesskaber, og at det ”er fundamentet for læring, udvikling og trivsel for alle børn”. 

Det er uden tvivl korrekt, at der går en lige linje fra trivsel til læring og omvendt, men i den pågående debat ses hyppigt en forveksling af trivsel med venskabeligt velvære, og kammeratskab forveksles ofte med venskab.

Det er et problem, for venskaber er ikke inden for forvaltningsmæssig rækkevidde. Men står det så i pædagogens og lærerens magt at kæmpe mod tidsånderne danne egentlige børnefællesskaber i moderne dagtilbud, skoler og fritidsklubber? 

Ja, det viser erfaringen faktisk, men den viser også, at kammeratskab og venskaber lidt for ofte opfattes synonymt, og det er galt for i skolesammenhæng er bestræbelsen på social trivsel ret så uopnåelig, og den foregår i praksis på bekostning af fagligheden. 

Kammerat eller ven?

Hvorfor dog det? Jo, hør her: Professor i pædagogisk filosofi Lars-Henrik Schmidt forsøgte i bogen ”Om respekten” at udrede taksonomien og forskellene mellem bekendtskabet, venskabet og kammeratskabet, og den er anbefalelsesværdig læsning for enhver pædagog, lærer og for den sags skyld forældre.

Kammeratskab forveksles ofte med venskab. Det er et problem, for venskaber er ikke inden for forvaltningsmæssig rækkevidde

Claus Holm
Lnstitutleder, Dpu

Lars-Henrik Schmidt konstaterede, at mens bekendtskabet har karakter af noget overfladisk og tilfældigt, så er venskabet et gensidigt afhængighedsforhold, for man kan jo ikke være ven med nogen, som ikke også betragter én selv som en ven. 

Rigtige venner er ej noget, man køber, så dem har de fleste af os ret få af, og man skal være heldig, hvis man finder en enkelt af slagsen i sin skoleklasse.

Kammerater, derimod, har man rigtig mange af, for dem har man har ikke særligt intime forhold til. Man er solidarisk med dem, fordi man som elever deler en erkendelse af at være i en fælles social og faglig undervisningssituation og har fælles udfordringer.

Og dels oplever man at have forskellige udgangspunkter for at mestre udfordringerne. Man kan altså godt kan bygge skole på fællesskaber, der har (faglig) trivsel blandt kammerater som formål, men ikke på venskab og velvære.

Så altså: Mens man som lærer, pædagog eller forældre har en begrænset eller ingen rolle at spille i forhold til at danne intime venskaber mellem poderne, er det en anden sag med kammeratskaber, så de to forhold må ikke forveksles. 

Læs også

Dannelse til kammeratskab handler om at lære barnet respekt for andres forskellighed og måder at være kammeratlig på: at man ikke altid behøver at være enige eller være hinandens bedste venner, men at man hører sammen som del af samme skolefællesskab og derfor er forpligtet på en grad af solidaritet. 

Nu kan man som pædagog eller lærer med fokus på kammeratskabets fremme, hurtigt komme til at lyde som en hvis polsk elektriker fra før murens fald, og – som mange af os erindrer – er forældrepåtvungne legeaftaler sjældent fremmende for ret meget.

Gør som i golf

Men hvad så? Her kan man som lærer hente god inspiration fra golfsporten. I golf har hver spiller jo sit handicap, som det gælder om at reducere, og derfor kan man godt sætte professionelle og amatører til at spille mod hinanden.

Gruppearbejde i skolen kan orkestreres i kammeratskabets ånd, hvor det at være forskelligt udfordret er udgangspunktet for gensidig assistance og ja, faglig trivsel

Claus Holm
Lnstitutleder, Dpu

Det kan sagtens være berigende for begge parter, når der er fælles fokus på at reducere hvert sit handicap, og på samme måde kan eksempelvis gruppearbejder i skolen orkestreres i kammeratskabets ånd, hvor det at være forskelligt udfordret – have forskellige handicaps – er udgangspunktet for gensidig assistance og ja, faglig trivsel.

Maria Bruselius-Jensen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson betoner i en fin og højaktuel bog betitlet ”Fællesskaber i ungdomslivet. Når de gør godt, og når de gør ondt”, at man netop godt kan trives uden at have en nær ven, hvis man til gengæld indgår i gruppefællesskaber, der er karakteriseret ved åbenhed, rummelighed og fravær af truende eksklusion.

Man kan så at sige godt komme til at opføre sig pinligt ukammeratligt, men man bliver ikke smidt ud på gaden, som man kan blive det i et venskab.

Man kan ikke forlange venskaber af kommunen

Siden 1993 har den danske folkeskole haft undervisningsdifferentiering som princip. Set i et kammeratskabsperspektiv handler det om, at læreren tager ansvar for at motivere også de dårligst præsterende elever til at blive bedre gennem vejledning, feedback – og sparring med kammerater. 

Og de dårligst præsterende elever er ikke de eneste, der kan og skal ” forbedre deres handicap”. Det gælder ligefuldt for klassens dygtigste.

Læs også

Vi kan ikke alle være Erling Haaland, men vi kan være på hold med ham, og vi kan – for at bruge et forslidt udtryk – spille hinanden gode.

Vi kan heller ikke forlange trivsel og venskaber af kommunen eller skolen, men vi kan forlange, at man fra kommunalt, lærerfagligt og pædagogisk hold investerer i at facilitere kammeratlige fællesskaber, hvor eleverne kan spille sammen og derved reducere deres individuelle handicap.

Det er en forudsætning for faglig trivsel.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Holm

Lektor, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. i statskundskab og filosofi (Københavns Uni. 1995), Ph.d.

Lars-Henrik Schmidt

Professor i filosofi og pædagogik, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. et mag.art. idéhistorie (Aarhus Uni. 1977), Ph.D. (Aarhus Uni. 1980), dr.phil. (Aarhus Uni. 1987)

Maria Bruselius-Jensen

Lektor, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Center for Ungdomsforskning
Ph.d og Cand. Techn.Soc

0:000:00