Kronik

DPU-leder: I 25 år har skiftende regeringer ønsket at vende folkeskolen mod arbejdslivet – hvorfor har vi ikke handlet på det for længst?

Skal skolen forberede børn på arbejdslivet, eller give dem almen dannelse? Regeringens skoleudspil lægger sig i forlængelse af en debat om folkeskolens formål, skriver Claus Holm med udgangspunkt i den historiske baggrund.

Står øget praksisfaglighed reelt i vejen for almendannelse og demokratisk medborgerskab? Det bør bestemt være muligt at honorere begge motiver samtidig i folkeskolen, skriver Claus Holm. 
Står øget praksisfaglighed reelt i vejen for almendannelse og demokratisk medborgerskab? Det bør bestemt være muligt at honorere begge motiver samtidig i folkeskolen, skriver Claus Holm. Foto: Aarhus Universitet
Claus Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Under den aktuelle politiske konsensus om, at der skal mere praksis til i skolen, skjuler der sig en uklarhed om hvad og hvordan og hvor meget.

Kan mere sløjd og hjemkundskab kvikke især drenge op i en ellers stillesiddende skolehverdag, og kan mere sansning og kreativitet i få fremmedsprogene bedre på gled? Der er mange antagelser på færde.

Men praksisfaglighed har faktisk lange historiske rødder i danske og internationale pædagogiske traditioner, som griber ind i traditionelle politiske positioner i forhold til skolens formål, og hvorvidt dens opgave skal være at danne og/eller forberede eleverne til deres kommende arbejdsliv.

I Norge har man allerede foretaget en fagfornyelse af grundskolen, en såkaldt vending mod arbejdslivet, og herhjemme har ambitionen om at dreje den danske folkeskoles kurs i samme retning været artikuleret af skiftende regeringer i de seneste 25 år.

Men hvorfor har man så ikke for længst handlet på det?

Dannelsesidealerne

De fleste elever i de ældste klasser angiver uddannelse og arbejde som vigtige elementer i livsdrømme

Claus Holm
Leder af DPU, Aarhus Universitet

Professor Per Fibæk Laursen har i sin bog ”Hånd og hoved i skolen – værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever” peget på, at mange politikere og skolefolk nærer stærk sympati for de klassiske dannelsesidealer, som har gjort skolen til en slags ”helle” for det omgivende samfunds nytteorientering.

I denne optik er det fint at se skolen som arnested for oplysning og dannelse af demokratiske medborgere, og knap så fint at uddanne eleverne til at begå sig i arbejdslivet.

Det er, som Per Fibæk Laursen konstaterer, paradoksalt i og med, at de fleste elever i de ældste klasser angiver uddannelse og arbejde som vigtige elementer i livsdrømme.

Der handler med andre ord om en uenighed om folkeskolens egentlige formål. En uenighed, som medfører en implicit nedvurdering af de værkstedsfag, hvor ikke mindst bogligt svage eller praktisk orienterede elever får mulighed for at eksperimentere og opleve stjernestunder.

Arbejdspædagogik

Men måske mest i teorien, for de deciderede håndværksmæssige fag som sløjd og håndarbejde tiltrækker erfaringsmæssigt ikke mange elever. Per Fibæk Laursen forklarer dette med, at skolens fag generelt mangler koblinger til arbejdslivet.

Det er plausibelt, for det er ikke arbejdslogikker, arbejdsprocesser og produkter, der præger den øvrige fagrække, og derfor kommer den deciderede ”håndgerning” til at fremstå des mere udgrænset og altmodisch.

Det med altmodisch kan have sin berettigelse, for idéen om at indføre arbejdslogikker i skolen kender vi fra den tyske filosof og skoledirektør Georg Kerchensteiner, der i begyndelsen af forrige århundrede udtænkte en såkaldt arbejdspædagogik, som også vakte begejstring og bred tilslutning fra danske skolefolk.

Læs også

I forlængelse af tidens reformpædagogik mente mange nemlig, at man burde tage udgangspunkt i det enkelte barns antageligt medfødte initiativlyst og naturlige virketrang. Derigennem ville barnet, under kyndig lærervejledning, gradvist afsløre sine iboende erhvervsinteresser. Det var i hvert fald håbet.

Kerchensteiners og mange med ham tog udgangspunkt i barnets lyst, men målet var til gengæld dannelse af det, han kaldte ’brugbare statsborgere’.

Det lyder sært fremmedartet og vel også frastødende i moderne øren, men ret beset var det udtryk for en idé om, at vi som borgere bør forsørge os selv og bidrage til samfundet, som bedst vi kan.

Kerchensteiner var samtidig særdeles kritisk overfor datidens ”fordistiske” samlebåndproduktion og opdeling i arbejdsprocesser, som truede den værdi- og meningsfuldhed i arbejdet, som håndværkstraditionerne afspejlede og krævede. Arbejdspædagogikken skulle være et kulturgode, ikke en produktionslogik.

Falsk modstilling

Kerchensteiners idéer havde en vis afsmitning på den danske skolelov fra 1937 men vandt dog ikke rigtig gehør i efterkrigstidstiden.

Spørgsmålet byder sig dog til, om dette ikke er en falsk modstilling, om en øget praksisfaglighed i fagrækken reelt står i vejen for almendannelse og demokratisk medborgerskab

Claus Holm
Leder af DPU, Aarhus Universitet

Ved vedtagelsen af skoleloven fra 1975 var hovedfokus på dannelse til ’åndsfrihed og demokrati’. Uddannelse til arbejdslivet blev noget sekundært, og det at italesætte borgernes bidrag til samfundet, endsige nytteværdi for staten, var hverken tonen på Borgen eller andre steder.

Men der skete noget ved indgangen til 1990’erne, hvor bekymringen for, om uddannelserne, og skolen, nu også var tilstrækkeligt relevante i forhold til det globaliserede og konkurrencedygtige samfund, greb om sig.

Denne bekymring og medfølgende skelen til elevernes efterfølgende arbejdsliv og arbejdsmarkedets behov, har ikke siden sluppet os. For hensigten med praksisfaglighed er i sin grundform at orientere folkeskolen mere mod arbejdslivet til gavn for alle elever, stærke som svage, piger og drenge.

Nyorienteringer i skolepolitikken udløser gerne ideologiske konflikter, for eksempel mellem dem, der ønsker prioritering af almendannelse over dannelse til arbejde og omvendt.

Spørgsmålet byder sig dog til, om dette ikke er en falsk modstilling, om en øget praksisfaglighed i fagrækken reelt står i vejen for almendannelse og demokratisk medborgerskab.

Det bør bestemt være muligt at honorere begge motiver samtidig, men med en sådan nyorientering af folkeskolen følger til gengæld krav om nye og gamle pædagogiske greb, der kan forene dem. Det er den forenklede opgave, som praksisfagligheden skal løse.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Holm

Lektor, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
cand.mag. i statskundskab og filosofi (Københavns Uni. 1995), Ph.d.

Per Fibæk Laursen

Professor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, fhv. lektor i dikdaktik, Københavns Universitet
mag. art. i pædagogik (Københavns Uni. 1975)

0:000:00