Endnu en departementschef rykker til Finansministeriet: "Man kan kalde det en elefantkirkegård eller et paradis for eksperter"

STATEN: Den nu tidligere departementschef Agnete Gersing skrev sig ind i en lang tradition, da hun tirsdag takkede ja til et job som kommitteret i Finansministeriet. "Det er en måde at udrangere topembedsmænd på," siger ekspert.   

"Nogle gange var det hende og ikke ministeren, man forhandlede med. Jeg ved, hun har haft meget at skulle have sagt," siger Carolina Magdalene Maier om Agnete Gersing, der ikke længere skal være departemenschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
"Nogle gange var det hende og ikke ministeren, man forhandlede med. Jeg ved, hun har haft meget at skulle have sagt," siger Carolina Magdalene Maier om Agnete Gersing, der ikke længere skal være departemenschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Malte Bruhn

Det ligner en afprøvet og velkendt manøvre, der blev eksekveret til punkt og prikke af den danske centraladministration, da Agnete Gersing tirsdag skrev på Twitter, at hun havde takket ja til at udskifte jobbet som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet med titlen som "kommitteret" i Finansministeriet.

Ifølge en række eksperter og kendere af det danske embedsværk, som Altinget har været i kontakt med, er det nemlig helt efter drejebogen, når en vraget topembedsmand får tilbudt at fortsætte som kommitteret i – som oftest – Finansministeriet.

Med metoden sparer staten eftervederlaget, som departementschefen har ret til, hvis han eller hun bliver smidt på porten før tid.

Samtidig kan staten drage nytte af embedsmandens store faglige viden og arbejdskapacitet et andet sted i statsadministrationen, hvor personen er på sikker afstand af det politisk betændte maskinrum, som ministeren og departementschefen samarbejder i.

Fakta
Agnete Gersing

Født 8. november 1963 i København

Uddannelse
Cand.polit. fra Københavns Universitet 1991

Karriere
Kommiteret i Finansministeriets departement fra 18. november 2019

Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fra 1. november 2015.

Direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2010-2015.

Direktør, Konkurrencestyrelsen, 2006-2010.

Departementsråd, Statsministeriet, 2005-2006.

Afdelingschef, Finansministeriet 2000-2005.

Direktør, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 1999-2000 (nu Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet).

Kontorchef, Finansministeriet 1997-1999.

Chefkonsulent, Finansministeriet 1996-1997.

Specialkonsulent, Finansministeriet, 1994-1996.

Direktionsfuldmægtig, Dansk Arbejdsgiverforening, 1992-1994.

Fuldmægtig, Økonomiministeriet, 1991-1992.

Kilde: 

Og så kan det være, at den afgående departementschef, efter lidt tid som kommitteret, søger andre græsgange i eller uden for centraladministrationen.

Grundlæggende kan man se manøvren som regeringens måde at skille sig af med topembedsmænd på.

Moderniseringsstyrelsen tilbød mig et job som kommitteret i Dansk Meteorologisk Institut. Det var ikke lige noget for mig.

Peter Loft
Forhenværende Departemenschef i Skatteministeriet

Det vurderer Susanne Hegelund, der står bag en række bøger om det danske embedsværk. Hun påpeger, at man både kan udlægge fænomenet som noget negativt og som noget positivt. 

"Man kan kalde det en elefantkirkegård eller et paradis for eksperter." 

"Enhver ny regering vil ikke sjældent ønske at sætte sit eget hold på topembedsmandsniveau, og kan derfor have behov for at sige farvel til gamle kendinge. Det sker ikke brutalt, når regeringen træder til, men typisk over de første par år. Det her er den danske måde at gøre det på," siger hun.

"Fin løsning for alle parter" 
Hverken Agnete Gersing eller Uddannelses- og Forskningsministeriet har haft lyst til at deltage i denne artikel. Ingen af dem kan derfor svare på, om Agnete Gersing er blevet fyret af ministeren Ane Halsboe-Jørgensen, eller om hun er gået på eget initiativ.

Per Nikolaj Bukh, der blandt andet forsker i ledelse og organisation på Aalborg Universitet, vurderer det som meget usandsynligt, at Agnete Gersing har sagt farvel på eget initiativ.

"Hvis man læser hendes tweet, så kan man jo se, at hun har været glad for sit job. Hun er formodentligt ikke fratrådt af egen fri vilje. Så hun er vel af en eller anden grund blevet fyret, som man ville sige i andre sammenhænge."

Han kalder finten, der går ud på at gøre tidligere departemenschefer til kommitterede, for en "fin løsning for alle parter". 

Han påpeger, at ministeren med manøvren får udskiftet embedsmanden, han eller hun gerne vil af med. Departementschefen bliver i loopet i centraladministrationen. Og staten får smæk for skillingen i form af den tidligere departementschef, der ganske vist fortsætter i en høj lønramme.

"Men det er jo en bedre forretning end at betale ventepenge," siger Per Nikolaj Bukh og henviser til den konkrete sag med Agnete Gersing, der skal "løse udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer, samt særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde" i Finansministeriet.

"Ministeren har formentlig skønnet, at hun er den forkerte til stillingen som hendes departemenschef."

"Men hvis hun i øvrigt er dygtig og har passet sit arbejde godt, så er hun en embedsmand, man rigtig gerne vil beholde i den offentlige sektor. Men der er jo praktiske foranstaltninger, der gør, at man er nødt til at holde på personen, indtil der dukker et andet job op." 

Og så kan staten "ligeså godt få noget arbejde ud af hende i mellemtiden," lyder det fra Per Nikolaj Bukh.

"Derfor flytter man hende til Finansministeriet, hvor der er en lang række opgaver, som hun med stor dygtighed kan varetage," siger han.

 

Læs også

Gammel opfindelse  
Rækken af detroniserede departementschefer og karriereembedsmænd, der i tidens løb er blevet udnævnt som kommitterede et andet sted i centraladministrationen, er lang og broget.

I 2015 gik Claes Nilas fra at være departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at blive kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Det skete på baggrund af en sag fra hans tid som departementschef Integrationsministeriet, hvor 50 palæstinensere ikke fik behandlet deres statsborgerskabssager på behørig vis. Sagen lagde også kimen til Birthe Rønn Hornbechs endeligt som minister. 

I 2012 blev daværende departementschef i Miljøministeriet, Marianne Thyrring, degraderet til kommitteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun fik til opgave at "undersøge lokaldemokratiets tilstand efter kommunalreformen."

Efterfølgende lagde daværende miljøminister, Ida Auken, ikke skjul på, at bruddet kom efter uenigheder om ministeriets tilgang til den grønne omstilling. Efter tiden i Økonomi- og Indenrigsministeriet blev Marianne Thyrring direktør for Dansk Meteorologisk Institut. 

Og i 1997 blev Undervisningsministeriets departementschef, Inge Thygesen, skippet over i Finansministeriet som følge af en uoverensstemmelse over Tvindskolerne med den daværende minister, Ole Vig (R). Ifølge professor emeritus i Statskundskab Tim Knudsen, blev stillingen dengang set som en "retrætestilling."

Peter Loft fik tilbudt plads på elefantkirkegården 
Der findes også tilfælde, hvor det ikke er lykkedes for staten at finde en passende exit-strategi for sine højtstående ansatte.

I forbindelse regeringsskiftet og sammenlægningen af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og Socialministeriet, blev Sophus Garfiel, daværende departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet, udpeget som øverste embedsmand i Astrid Krags nye Social- og Indenrigsministerium.

Den vragede departementschef Jens Strunge Bonde, der kom fra Børne- og Socialministeriet, blev som et plaster på såret tilbudt ansættelse som kommitteret i Finansministeriet. Den stilling sagde han nej tak til.

Det samme gjorde sig gældende for Peter Loft, da han i 2012 – i forbindelse med skattesagen – blev hjemsendt fra sit job som departementschef i Skatteministeriet.

"Moderniseringsstyrelsen tilbød mig et job som kommitteret i Dansk Metrologisk Institut. Det var ikke lige noget for mig," siger Peter Loft, der efterfølgende er blevet ansat og fyret som kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune.

Peter Loft fik løn i sammenlagt syv år, efter han blev hjemsendt som departemenschef i Skatteministeriet. Foto: Asger Lagefoged/Ritzau Scanpix. 

Peter Loft, der nåede at residere som departementschef i Skatteministeriet i 19 år, fortæller, at stillingsbetegnelsen som kommitteret grundlæggende kan tolkes på to måder.

For de flestes vedkommende gælder det, at titlen rent faktisk dækker over reelle embedsmandsfaglige opgaver.

"Her er du en afdelingschef uden en egentlig afdeling. Du er svævende frit i luften, og du kan sættes ind på konkrete opgaver, som ikke på forhånd er givet," siger han op påpeger, at den "velansete og højtrespekterede" Agnete Gersing med al sandsynlighed hører til den i den kategori, som Susanne Hegelund kalder "et paradis for eksperter."

I andre tilfælde dækker kommitteringsbegrebet over en situation, "hvor du parkerer en bedaget medarbejder et sted, der er så langt væk fra alting, så du kan være sikker på, at han eller hun aldrig kommer til at rode med noget vigtigt igen." Her er vi ovre i Susanne Hegelunds definition på "elefantkirkegården."

Fokus på velfærdsuudannelser
I en mail bekræfter Uddannelses- og Forskningsministeriet, at regeringens ansættelsesudvalg, der består af statsminister Mette Frederiksen og Finansminister Nicolai Wammen, ikke har været inde over Agnete Gersings ansættelse i Finansministeriet.

Ministeriet oplyser, at en stilling som kommitteret i Finansministeriet ikke skal behandles i regeringens ansættelsesudvalg. 

Til Altingets spørgsmål om, "hvordan og hvorfor rokaden er eksekveret," henviser ministeriets presseafdeling til den nyhed, den sendte ud tirsdag eftermiddag.

Flere kilder, der har haft en professionel relation til Agnete Gersing, og som Altinget har været i kontakt med, fortæller uafhængigt af hinanden, at den nu tidligere departementschef har været en meget dygtig, men også en meget fremtrædende leder, der ikke har holdt sig tilbage fra at sætte dagsorden og tage styring ved forhandlinger og møder med eksterne partnere.

En kilde siger, at Agnete Gersing ikke ligefrem er kendt for sin "mentale smidighed," forstået på den måde, at hun har et meget fast billede af, hvad der skal ske på hendes ressortområde. 

Det kan derfor have været en kilde til konflikter, hvis den nye minister Ane Halsboe-Jørgensen er kommet ind med egne dagsordner, der ikke har været "svøbt i departementets anbefalinger," lyder det fra en kilde, der fremhæver Socialdemokratiets stærke fokus på velfærdsuddannelserne som et eksempel på dette.

En dame, der bestemte  
Carolina Magdalene Maier, der som tidligere uddannelsesordfører for Alternativet har siddet med til flere forhandlinger med Agnete Gersing i ministeriet, fortæller, at hun var "kendt for at være en dame, der bestemte."

"Nogle gange var det hende og ikke ministeren, man forhandlede med. Jeg ved, hun har haft meget at skulle have sagt," siger Carolina Magdalene Maier og fortsætter:

"Jeg kan sagtens forestille mig, at man prøver at gøre noget ved det, hvis man som ny minister kommer ind i et ministerium, hvor man ikke føler, at man har nok albuerum til at komme igennem med sine egne dagsordner på grund af departementschefen."

Peter Loft slår fast, at han ikke ved, hvordan tingene er gået for sig i den konkrete sag.

Men han formoder, at Ane Halsboe-Jørgensen først og fremmest har involveret statsminister Mette Frederiksen i sit departementschefsproblem.

Herefter har statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, ifølge Peter Lofts vurdering, forhørt sig hos Finansministeriets departementschef, Peter Stensgaard Mørch, og sammen har de fundet den konkrete løsning på, hvordan staten bedst udnytter Agnete Gersings kapacitet fremover. 

"De opfandt en god tilbagefaldsstillingen til hende. Helt modsat det, jeg fik tilbudt. Det var virkelig røven af fjerde division."

Dokumentation

Statens topchefer bliver kommitteret i stor stil 

I 2015 gik Claes Nilas fra at være departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at blive kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Det skete på baggrund af en sag fra hans tid som departementschef Integrationsministeriet, hvor 50 palæstinensere ikke fik behandlet deres statsborgerskabssager på behørig vis. Sagen lagde også kimen til Birthe Rønn Hornbechs endeligt som minister. 

I 2012 blev daværende departementschef i Miljøministeriet, Marianne Thyrring, degraderet til kommitteret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor hun fik til opgave at "undersøge lokaldemokratiets tilstand efter kommunalreformen." Hverken Marianne Thyrring eller daværende miljøminister, Ida Auken, lagde efterfølgende skjul på, at bruddet kom efter uenigheder om ministeriets tilgang til den grønne omstilling. Efter tiden i Økonomi- og Indenrigsministeriet blev Marianne Thyrring direktør for Dansk Meteorologisk Institut. 

I 2007 nåede Thomas Børner kun at være departementschef i Karen Jespersen hedengangne Velfærdsministerium i 14 dage, før han blev kommitteret i Finansministeriet, hvor han arbejdede frem til sin død i 2015.  

I 1997 blev Undervisningsministeriets departementschef, Inge Thygesen, skippet over i Finansministeriet som følge af en uoverensstemmelse over Tvindskolerne med den daværende minister, Ole Vig (R). Ifølge professor emeritus i Statskundskab Tim Knudsen blev stillingen dengang set som en "retrætestilling."

Det er ikke kun departementschefer, der i tidens løb har fået den mere eller mindre tvivlsomme ære af at blive udnævnt som kommitteret.

I 2008 blev Torsten Hesselbjerg fyret som rigspolitichef og genansat som kommitteret i Justitsministeriet, og i 2009 blev daværende forsvarschef Tim Sloth placeret som kommitteret i Forsvarsministeriet i kølvandet på skandalen om Jægerbogssagen.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Agnete Gersing

Selvstændig ledelsesrådgiver, fhv. departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet
cand.polit. (Københavns Uni. 1991)

Ane Halsboe-Jørgensen

Beskæftigelsesminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2009)

Carolina Magdalene Maier

Leder, Egmont Fondens projekt 'SygtStærk', fhv. MF, gruppeformand og politisk ordfører (ALT)
cand.scient.soc. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00