Erhvervsskoleelever: Elevfordeling vil true erhvervsgymnasier med lukning

REPLIK: I deres iver efter at rette de almene gymnasier, trækker gymnasielærerne, rektorerne og gymnasieeleverne HHX og HTX ud i farezonen. En elevfordeling vil nemlig føre til lykningstruede erhvervsgymnasier, skriver Anton Bay Hansen.

Af Anton Bay Hansen
Formand, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Hvordan skal fremtidens gymnasieelever fordeles på landets gymnasier? Og hvordan kan vi løse de udfordringer, som nogle gymnasier oplever med urbanisering og polarisering? Det er nogle af de spørgsmål, som politikerne skal tage stilling til i disse dage. 

Debatten om elevfordeling er for alvor i gang, og derfor gør alle involverede aktører også deres for at påvirke den politiske beslutningsproces. Det er naturligt og ganske forståeligt. 

Hvad vi ikke forstår er, hvorfor Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening ser en samlet model for elevfordelingen som en løsning på ikke kun deres - men også erhvervsgymnasiernes - udfordringer.  

Diagnosen er vi enige om. Gymnasier i udkantsområderne er udfordret på deres elevgrundlag og flere oplever en stigende polarisering. Men for erhvervsgymnasierne er udfordringerne ikke i nærheden af at være lige så udpræget, som det vi ser på de almene gymnasier. 

Elever på erhvervsuddannelser har dobbelt så langt til skole
For det første er der markant færre steder, der udbyder de erhvervsgymnasiale uddannelser. Langt de fleste udbudssteder ligger i forvejen i de større byer.

Som en ny Momentum-analyse fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, har elever på erhvervsgymnasierne i gennemsnit 5 kilometer længere til deres uddannelsessted end eleverne fra det almene gymnasium. 

Eleverne på erhvervsgymnasierne er med andre ord allerede spredt ud over et større geografisk område. 

STX udgør næsten 60 procent af årets ansøgertal
Dertil kommer også selve ansøgertallet. I år søgte 57,7 procent af alle ansøgere til gymnasierne ind på det almene gymnasium. 20,3 procent søgte ind på HHX og kun 9,8 procent søgte ind på HTX. STX har altså en meget større gruppe ansøgere, som udbudsstederne kan fordele imellem sig.  

I debatindlægget fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening, der blev bragt i Altinget den 15. september, overser formændene altså en afgørende forskel mellem STX, HHX og HTX. 

Forskelle som i vores optik gør det umuligt at lave en samlet model for elevfordeling, der skal gælde for alle tre gymnasieuddannelser. I deres iver efter en ny elevfordeling, der skal redde almene gymnasier i udkantsområderne, trækker de HHX og HTX ud i en farezone.  

Lukningstrusler vil ramme erhvervsgymnasier
Vi har tidligere udtalt en bekymring for, at elevernes frie uddannelsesvalg begrænses. Hvor mere eller mindre tilfældige streger på et landkort vil kunne få afgørende betydning for, hvilken ungdomsuddannelse de unge får. 

Man må forstå af debattørernes debatindlæg, at elevfordelingen ikke handler om at flytte elever fra en type af ungdomsuddannelse til en anden. Men samler man ansøgere til HTX, HHX og STX i én samlet pulje og fordeler ud fra denne, er det netop dét, vi på erhvervsgymnasierne er rigtig bekymrede for, vil ske i praksis.

Det vil vel og mærke redde nogle af de almene gymnasier i udkantsområderne, men det vil omvendt få lukningstruslerne til at ramme erhvervsgymnasierne – gymnasier, der i forvejen kæmper for bare at få bare 10 procent af det årlige antal ansøgerne.

Sidestil ikke HTX, HHX og STX
Derfor er vi selvfølgelige bekymrede for, at en fælles elevfordeling vil udfordre erhvervsgymnasiernes elevgrundlag mere end systemet gør i forvejen. 

Sidestiller man HTX, HHX og STX i den samlede pulje vil det ikke alene gå ud over den enkelte elev, som får indskrænket sit frie uddannelsesvalg. Det vil gå ud over arbejdsmarkedet. 

For erhvervsgymnasiale uddannelser klæder elever på til de udfordringer, der er aktuelle på dagsordenen i erhvervslivet og på det teknologiske område. Derfor bør der også være politisk opbakning til at sikre stærke erhvervsgymnasier i fremtiden – og ikke uhensigtsmæssigt skyde dem i sænk ved at fjerne incitamentet for deres elevgrundlag.

Der skal selvfølgelig findes løsninger på de udfordringer, polariseringen skaber for de enkelte gymnasier. Lokale løsninger. Det hjælper sjældent at skære alle over en kam og sætte vidt forskellige institutioner i samme kasse. 

Vælger et ungt menneske at tage HHX eller HTX, så skal det valg fortsat respekteres. Man redder ingen, hvis man fjerner elevernes frie uddannelsesvalg.

Forrige artikel AE til Cepos: Flere velstillede børn i privatskoler og friskoler er bekymrende AE til Cepos: Flere velstillede børn i privatskoler og friskoler er bekymrende Næste artikel Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene