Fald i efteruddannelse under coronakrisen

De nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser et fald i aktiviteten på AMU og voksen- og efteruddannelser i 2020. Der kommer et stort behov, når den fysiske undervisning åbner mere op, siger Uddannelsesforbundet.

Flere gaffeltrucks har&nbsp;som denne stået stillet under coronakrisen.&nbsp;”Det er altså svært at lære at svejse eller køre gaffeltruck foran en computer,” som adm. direktør i Pensiondanmark, Torben Möger Pedersen, formulerer det.<div><br></div>
Flere gaffeltrucks har som denne stået stillet under coronakrisen. ”Det er altså svært at lære at svejse eller køre gaffeltruck foran en computer,” som adm. direktør i Pensiondanmark, Torben Möger Pedersen, formulerer det.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Tyson W. Lyall

”Flere har været på efteruddannelse under coronakrisen”, skrev vi på Altinget i sidste uge. 

Ser man på de seneste landsdækkende tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, holder formuleringen ikke.

Her peger de foreløbige tal for 2020 nemlig i retning af en tilbagegang over hele linjen – både for AMU, FVU, AVU, OBU og hf-enkeltfag.

På AMU-området – hvor tallene for 4. kvartal dog stadig mangler – tegner 2020 eksempelvis til at ende med en mærkbar nedgang i kursusaktiviteten:

Virtuel stopklods
Ifølge Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er der flere gode forklaringer på, at kursusaktiviteten på AMU er faldet under coronakrisen.

De lange perioder med nedlukning af fysisk undervisning har eksempelvis sat en naturlig stopper for de kurser, som ikke er godkendt til digital afvikling.

Det forklarer dog ikke nedgangen på de almene voksenuddannelser (FVU, OBU og AVU).

Her vurderer Hanne Pontoppidan, at den virtuelle undervisning har været en udfordring for en del af kursisterne i målgruppen.

”Når vi taler om uddannelse på grundlæggende niveau, så er der en del voksne, som har problemer med overhovedet at være digitale. De har problemer med at bruge computere og de platforme, vi anvender i den digitale undervisning.”

Det betyder forkortelserne

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Forberedende voksenundervisning (FVU). Almen voksenuddannelse (AVU). Ordblindeundervisning (OBU).

”Hvis man i forvejen ikke er så begejstret for undervisning, så kan det godt være, man springer over,” siger hun.

Netop derfor forventer Hanne Pontoppidan også, at der vil opstå et ekstra stort behov for efteruddannelse, når der åbnes op for mere af den fysiske undervisning.

”Der må vi ikke glemme, at en del efteruddannelse, der normalt ville have fundet sted, ikke er gennemført. Derfor er der behov for en ekstra efteruddannelsesindsats, når vi vender tilbage. Det kan blive svært, fordi der kan blive meget travlt.”

”En corona-lomme”
Hanne Pontoppidan ærgrer sig over, at flere ikke har taget uddannelse under krisen.

Det er netop i situationer, hvor medarbejderne ikke kan gå på arbejde, at de skal opkvalificeres, siger hun.

Hun forventer dog, at det aktuelle dyk i tallene er et isoleret corona-problem.

”Jeg håber og tror ikke, at denne her udvikling er udtryk for et generelt billede. Det skulle gerne være isoleret til at være en corona-lomme. Det ville være katastrofalt, hvis ikke det var tilfældet.”

Børne- og Undervisningsministeriet har pt. kun tal på kursusdeltagelse på de almene voksenuddannelser (FVU, OBU og AVU) for 1. og 2. kvartal i 2020.

Sammenlignet med aktiviteten i 1. og 2. kvartal i 2019 ser det således ud:

Succes under Pensiondanmark
Artiklen ”Flere har været på efteruddannelse under coronakrisen”, som blev bragt 19. marts på Altinget Uddannelse, baserede sig på tal fra Pensiondanmark.

Pensiondanmark administrerer 20 kompetenceudviklingsfonde, som støtter efter- og videreuddannelse på 14.000 virksomheder med 243.000 medarbejdere.

I forhold til de fonde, viser Pensiondanmarks egne tal (som dækker hele 2020) stigende aktivitet.

Fra 2019 til 2020 steg fondenes udbetalingerne eksempelvis med næsten 22 procent. Selve antallet af støttede efteruddannelsesforløb steg med 6,2 procent.

Adm. direktør i Pensiondanmark, Torben Möger Pedersen, mener blandt andet, at stigningen skyldes de brancher, fondene dækker.

”Når vi kigger blandt vores fonde, kan vi se, at særligt de brancher, der har oplevet aktivitetsfald relateret til corona, har været mere aktive inden for efteruddannelse.”

”Det er brancher som hotel-, restaurations- og turismeerhvervet, lufthavne og vaskeribranchen. Konkret har vi set flere virksomheder, som har benyttet efteruddannelse til at fastholde medarbejdere, som man på kort sigt har manglet opgaver til på grund af aktivitetsnedgang relateret til COVID-19 og de medfølgende nedlukninger og restriktioner,” skriver han i et svar til Altinget Uddannelse.

Torben Möger Pedersen fortæller samtidig, at aktivitetsstigningen under Pensiondanmarks fonde er kommet som en overraskelse, og at det giver ”god mening, at aktiviteten på AMU-området samlet set er faldet”.

”Vi har ikke den samme indsigt i den aktivitet, der ikke hører under vores fonde, men det er nærliggende, at der er forskel på, hvordan corona har påvirket forskellige dele af såvel det private som det offentlige arbejdsmarked,” lyder det fra Torben Möger Pedersen.

Acceleration i fjerde kvartal
Torben Möger Pedersen hæfter sig – ligesom Hanne Pontoppidan – ved, at den særligt praksisrettet efteruddannelse har været ramt af nedlukning.

”Det er altså svært at lære at svejse eller køre gaffeltruck foran en computer,” som han konstaterer.

Det er dog værd at notere sig, at Pensiondanmark oplevede en markant stigning i aktiviteten i fjerde kvartal – en periode, som Børne- og Undervisningsministeriets tal endnu ikke er opdateret med.

“Vi så en acceleration i stigningen i vores udbetalinger i fjerde kvartal 2020, som AMU-tallene ikke omfatter. Efter de tre første kvartaler var vores udbetalinger steget med 9,7 procent, men efter fjerde kvartal endte stigningen for hele året helt oppe på 21,7 procent.”

”Den stærke udvikling i fjerde kvartal skyldes formentlig en ketchupeffekt, efter at efteruddannelsesområdet ligesom det meste andet i samfundet var påvirket af nedlukningen i foråret 2020,” skriver Torben Möger Pedersen.

 

E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Hanne Pontoppidan

Formand, Uddannelsesforbundet
lærer (Gedved Seminarium 1981), MPA (CBS 2008)

Torben Möger Pedersen

Adm. direktør, PensionDanmark, formand for CBS, Danmarks Genopretnings- og Investeringsfond, Fonden Danish Society for Education and Business samt Klimapartnerskabet for Finanssektoren
cand.polit. (Københavns Uni. 1984)