FGU-leder: Husk FGU’en i regeringsgrundlaget

DEBAT: Der er med FGU-reformen enighed om, at give alle unge en reel chance for at blive medborgere. Men der er brug for politisk fokus herpå, og derfor bør en ny regering tage FGU med i regeringsgrundlaget, skriver Gert Møller.

Af Gert Møller
Direktør, FGU Syd- og Vestsjælland

Kære Mette – kære partiledere og øvrige folketingspolitikere.

Så er valget overstået, og I sidder midt i travle og vanskelige forhandlinger, der får betydning for os alle. Der er mange interesser på spil og mange hensyn, der skal tages, for at sikre et solidt og bæredygtigt regeringsgrundlag.

I det arbejde må I ikke glemme de unge, der står uden for arbejde og beskæftigelse.

At de får mulighed for at blive ligeværdige deltagere i vores samfund, er vigtigt for os alle: Kommuner, Folketing, Erhvervsliv, og først og fremmest vigtigt for de unge.

Sidste år vedtog et samlet folketing en gennemgribende reform af det forberedende område.

De unge, der har brug for at lære i praksis, skal have en praktisk hovedvej, og fra 1. august træder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) i kraft.

FGU og kommunal ungeindsats
Rundt omkring på landets 27 nye FGU-institutioner knokler vi løs for at gøre de gode intentioner herom til virkelighed. Institutioner med 3 spor: Almen-, produktions- og erhvervsgrunduddannelse, der kan favne hele den gruppe, der ikke går den lige vej til uddannelse.

Foreløbig med plads til 14-15.000 unge, men med et langt større behov, hvis vi ser på tallene fra jobcentrene.

Og det samme gælder ude i kommunerne. Her knokler de for at få den Koordinerede Ungeindsats op at stå.

For ifølge aftalen skal ”kommunerne have ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelse- og socialindsatsen”.

Hertil kommer den nye 90/10 målsætning: I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse, de resterende 10 procent skal være i arbejde. 

Det er en ambitiøs målsætning – i dag er det kun 83 procent af de 25-årige, der har en ungdomsuddannelse.

Et enigt Folketings beslutning herom er et klart budskab til os alle: Området har høj prioritet, og alle unge skal have en reel mulighed for at være med som ligeværdige medborgere i vores samfund!  

Men når det alt sammen er besluttet, hvorfor så pege på det nu?

Reformen skal med i regeringsgrundlaget
Fordi at det lige nu er vigtigt at holde fast i aftalen og holde øje med den – kaste lys på den. For det er nu, den svære del af opgaven kommer.

Vi er jo alle enige om målet: At få alle unge med, at give alle en reel chance for at blive medborgere og medarbejdere på lige fod. Det svære er at føre de gode intentioner ud i livet!

Hvis det skal lykkes, skal I i Folketinget holde øje med reformen og tage den med i regeringsgrundlaget.

I skal sørge for, at Beskæftigelsesministeriet ikke styrer i en retning og Undervisningsministeriet i en anden, hvorefter Socialministeriet forsøger at feje skårene op.

For så er det blot skønne spildte kræfter, og de unge kommer måske ovenikøbet til at stå i en dårligere situation end før lovens vedtagelse.

Riv siloerne på Slotsholmen ned og sørg for fælles indsats mellem ministerierne i denne sag: Uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik er alt sammen en del af reformen.

Kræv, at nye velmente forslag og love på området først måles op mod det, I allerede har besluttet at sætte i værk. 

Tjek, om nye ideer ikke kan rummes indenfor det, I allerede har besluttet, og som vi ude i marken først er ved at implementere.

På den måde giver I os en fælles opbakning og fornuftige arbejdsbetingelser, så vi sammen kan omsætte Folketingets politiske vedtagelse til praktisk handling og løse en opgave, der er vigtig for os alle sammen.

Kære Mette – Forberedende Grunduddannelse og Kommunal Ungeindsats er den største reform på området i nyere tid. Hvis den kan leve op til intentionerne, så er der meget, der vil falde på plads. Derfor: Lad ikke de gode viljer spille fallit. Slip ikke tøjlerne, men hold fast på det fornuftige projekt med så mange gode perspektiver, I sammen har søsat!

...

FGU er en ny uddannelse med start 1. august 2019, der nu skal udfoldes i praksis:

 • En ny hovedvej betyder, at de unge ikke længere kommer til at fare vild i de mange forskellige og – for nogles vedkommende – tilfældige tilbud.
 • De bedste erfaringer fra produktionsskolernes praksispædagogik og fra VUCs almenundervisning skal danne grundlaget. Nu bliver der mulighed for at udnytte erfaringerne uden bureaukratiske og strukturelle forhindringer.
 • Fælles standard og kvalitet i et landsdækkende tilbud, der samtidig har mulighed for lokal forankring og tilpasning i forhold til faglige temaer og værksteder.
 • Ny ’medicin’ til de unge, der ikke klarede sig så godt i skolen. I FGU skal alle unge lære dansk og matematik, men de bliver ikke sat på skolebænken, de får derimod lov at lære det ved høvle- eller køkkenbænken, integreret i de praktiske opgaver.
 • Målt med samme standarder som andre steder, men med masser af praksisnær undervisning og mulighed for en praktisk fagprøve i værkstedet. Dermed er resultatet aflæseligt for de aftagende institutioner, og kan bruges aktivt i den unges videre uddannelse.
 • Et attraktivt ungdomsmiljø på FGU er vigtigt. Det skal være steder, hvor de unge har lyst til at komme, og hvor samværet omkring interessebetonede aktiviteter, såvel som det faglige arbejdsfællesskab, er en del af de unges dannelse.

Forrige artikel Lærerstuderende: Vi skal have et paradigmeskifte i karakterdebatten Lærerstuderende: Vi skal have et paradigmeskifte i karakterdebatten Næste artikel Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder
 • Anmeld

  Tupaarnaq Lennert · Forstander

  FGU er hovedvejen

  FGU er hovedvejen og det skal FGU-institutionerne og den kommunale ungeindsats stå sammen om.

Her er de ekspertgrupper, Rosenkrantz-Theil overvejer at droppe

Her er de ekspertgrupper, Rosenkrantz-Theil overvejer at droppe

OVERBLIK: Undervisningsministeren skal tage stilling til fremtiden for 11 uafsluttede ekspertgrupper, råd og følgegrupper. Blandt andet er fremtiden for ekspertgruppen, der skal se på udfordringerne med de etnisk opdelte gymnasier, fortsat uvist. Få hele overblikket her.