Folkeskolelærer: Giv mig flere kollegaer, så eleverne får den bedste undervisning

DEBAT: Folkeskoleeleverne betaler prisen, når lærerne ikke har ressourcer til at opfylde alle de mål, der bliver trukket ned over hovedet på dem. Derfor er der brug for flere lærere i klasserne, så folkeskolen bliver det naturlige førstevalg, skriver Anne Hammer.

Af Anne Hammer
Folkeskolelærer, Elsted Skole

Folkeskolen har brug for flere lærere til at løfte nogle af de udfordringer, som vi står over for. Som folkeskolelærer oplever jeg jævnligt, hvor stor en forskel det gør for børnene i folkeskolen, at vi er to lærere.

Forleden var jeg på tur med 6.b. Vi var to lærere med, hvilket betød, at der var tid til, at vi kunne gå og have længere snakke med børnene.

Vi kunne lede efter en forsvunden jakke, en elev kunne få bundet sine snørebånd i ro og mag, uden at flokken blev skilt ad, og ikke mindst kunne vi sætte os og tage et hvil med de elever, for hvem det kræver rigtig meget at være uden for klassens normale rammer.

Flere søger væk fra folkeskolen
Desværre har vi de seneste år set, at flere og flere lærere søger væk fra folkeskolen. Det skyldes blandt andet, at deres professionelle råderum er blevet indskrænket. Lærerne oplever gang på gang ikke at kunne lykkes med opgaven, fordi de igen og igen får trukket ting ned over hovedet, som ikke giver mening for dem.

Nationale test, læringsplatforme, lange skoledage, målstyret undervisning, megaklasser og inklusion som spareøvelse er blot nogle af de udfordringer, som lærerne kæmper med. Ressourcerne står ikke mål med kravene, og desværre er det børnene i folkeskolen, der betaler prisen.

Hvis vi i folkeskolen skal sikre, at flest mulige elever oplever at være en del af fællesskabet i en almindelig klasse, så kræver det ganske enkelt flere lærere ude i klasserne. Der er flere børn i klasserne, og flere børn med særlige behov går ikke længere i specialklasser eller på specialskoler, men sidder i de almindelige folkeskoleklasser – ofte uden at få den nødvendige støtte.  

Mine kollegaer er dygtige, og de ved godt, hvad det kræver at løfte opgaven. Men alt for ofte er der ikke tid eller ressourcer til det.

To lærere giver et socialt og fagligt løft
Jeg har kollegaer, der kommer ind i min 6.-klasse og giver en hånd med. To lektioner om ugen er vi to lærere. Det er bedre end ingenting, men jeg er slet ikke i tvivl om, hvilket socialt og fagligt løft vi kunne give til eleverne, hvis vi havde endnu flere timer at gøre godt med.

Det er ganske enkelt nemmere at nå rundt til 12 elever end til 24, når der skal bøjes udsagnsord eller forkortes brøker. Jeg har mulighed for at hjælpe elever med læse- og stavevanskeligheder i gang med opgaven, eller jeg kan støtte og vejlede de elever, der er færdige med opgaven på ingen tid.

Jeg kan også bruge noget af den dyrebare tid på at have en samtale med to elever, som har haft en konflikt i frikvarteret, der fylder så meget, at de ikke kan koncentrere sig om undervisningen. Og det kan jeg, uden at der sidder 22 andre og venter.

Kortere skoledag og flere lærere
Hvis vi vil sikre, at folkeskolen er det bedste tilbud for vores børn og det naturlige førstevalg for forældre, mener jeg, at det er helt afgørende, at vi får endnu flere hænder til at løfte den vigtige opgave, som folkeskolen har. Flere lærere skal sikre en tryg og meningsfuld dag for børnene.

Desværre kan vi ikke med et trylleslag få flere lærere ud på skolerne. Det tager tid, koster penge og kræver politisk vilje. Jeg vil derfor foreslå, at vi starter med at gøre skoledagen kortere, og i stedet giver vores børn flere timer med to lærere.

På den måde kan vi tage et skridt på vejen til at sikre høj kvalitet i vores folkeskole.

Forrige artikel Sosu-formand til ny minister: Gør sosu-uddannelsen attraktiv for unge og gamle Sosu-formand til ny minister: Gør sosu-uddannelsen attraktiv for unge og gamle Næste artikel KD: Mette Frederiksen kan ikke længere kalde sig børnenes statsminister KD: Mette Frederiksen kan ikke længere kalde sig børnenes statsminister
Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.