Folketingspolitikere: Lektiehjælp må ikke blive en spareøvelse

DEBAT: Elevernes lektiehjælp må ikke blive en del af folkeskolens spareplan. Den skal i stedet gøres til en integreret del af undervisningen, skriver Jacob Mark (SF), Annette Lind (S) og Marianne Jelved (R).

Af Annette Lind (S), Marianne Jelved (R) og Jacob Mark (SF)
Folketingsmedlemmer

Folkeskolen skal med lektiehjælp og tid til faglig fordybelse løfte alle elever. Uanset deres forudsætninger, faglige niveau eller baggrund.

Desværre har kommunernes pressede økonomi alt for mange steder betydet, at lektiehjælpen er blevet underprioriteret og udhulet. Derfor er det også nødvendigt, at lektiehjælp og faglig fordybelse bliver en del af fagenes timer.

På den måde kan vi sikre, at den tid, der er sat af til elevernes lektiehjælp, ikke bruges til at spare, og at kvaliteten dermed bliver løftet.

Lige muligheder for alle børn 
Lektiehjælp og faglig fordybelse er helt centrale dele af hverdagen i folkeskolen. Lektiehjælp skal give alle børn lige mulighed for at få hjælp til lektierne af en fagligt kvalificeret voksen, mens faglig fordybelse skal give eleverne tid til at øve sig i det, de har lært, eller tid til at fordybe sig i et emne. 

Vi ved, at der er stor forskel på, hvor meget hjælp til lektier og skolegang børn får med hjemmefra. Det er en af de vigtigste forklaringer på den fortsatte ulighed, vi ser i, hvor godt eleverne klarer sig. Og det er derfor, lektiehjælp og faglig fordybelse for alle elever var så vigtig en del af folkeskolen. 

Alle kan have gavn af lektiehjælp
Det handler dog ikke bare om de elever, der har faglige udfordringer eller ikke kan få hjælp derhjemme. Selvom de borgerlige gerne fremstiller det sådan.

Elever på alle niveauer kan lære en masse af at lave lektier i fællesskab, ligesom alle elever hele tiden kan blive dygtigere, uanset fagligt niveau. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal nemlig give mulighed for, at den enkelte elev kan blive udfordret netop dér, hvor de er, med ekstra matematikopgaver eller mere tid til at gå i dybden på andre områder.

Ikke afsat de nødvendige ressourcer
Intentionen om at udfordre alle elever og udligne de sociale forskelle er rigtig og helt afgørende at gøre til virkelighed. Desværre ser vi bare, at der stadig er for mange steder, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse ikke fungerer godt nok.

Kommunernes økonomi er presset, og det har betydet, at der ikke altid er blevet sat de nødvendige ressourcer af. Det har aldrig været meningen, at lektiehjælpen skulle være en time sidst på dagen, hvor én voksen står med ansvaret for en stor gruppe elever. Eller at faglig fordybelse var noget, eleverne skulle klare helt på egen hånd.

Eleverne skal bruge og lære af hinanden, men der er brug for de rigtige lærere og pædagoger, hvis alle skal have noget meningsfyldt ud af det.

På flere skoler har man allerede gjort lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af undervisningen, hvor det bliver en del af timerne og et ansvar for de relevante lærere og pædagoger. Helt konkret kan det betyde, at lektiehjælpen kommer til at ligge i forlængelse af fagene, så eleverne får den nødvendige faglige hjælp og timerne ikke bliver udhulet som led i besparelser.

Lektiehjælp som integreret del af undervisningen 
For at gøre lektiehjælpen og den faglige fordybelse til en velfungerende del af alle elevers skoledag, er det nødvendigt at lave en justering, der betyder, at det fremover som udgangspunkt skal være en integreret del af undervisningen.

Det vil sikre mere tid til den enkelte elev og at lektiehjælp og faglig fordybelse i højere grad kommer til at tjene det formål, der var tiltænkt. Nemlig at bidrage til at løfte alle elevers faglighed. 

Samtidig vil det også betyde, at man i nogle kommuner vil skulle bruge flere penge på folkeskolen end i dag. Det mener vi er en nødvendig prioritering, og noget som vil kræve, at regeringen tilfører kommunerne de midler, der skal til for at sikre velfærden og følge med udviklingen.

Gør vi lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af undervisningen, løser vi ikke alle udfordringer. Men vi kan i højere grad sikre os, at ressourcerne følger med opgaven. Så alle elever får muligheden for at blive så dygtige som muligt. Uanset hvor de kommer fra.

Forrige artikel Byrådsmedlem: Kommunal kassetænkning vil affolke folkeskolen Byrådsmedlem: Kommunal kassetænkning vil affolke folkeskolen Næste artikel Tv-debat: Folkeskolen mangler håndværksmæssig faglighed
De sidder med i FGU-bestyrelserne

De sidder med i FGU-bestyrelserne

FGU: De foreløbige bestyrelser for FGU-institutionerne er næsten faldet på plads. Få oversigten over alle bekræftede medlemmer her.