Ingen aftale om brune gymnasier på Riisagers vagt

SAMRÅD: Gymnasierne får ikke en model, der sikrer en mere jævn fordeling af gymnasieelever med udenlandsk baggrund, så længe landets undervisningsminister hedder Merete Riisager. 

Der kommer ingen politisk aftale om, hvordan man skal fordele gymnasieelever med udenlandsk baggrund, på denne side af folketingsvalget. 

Det slog undervisningsminister Merete Riisager (LA) fast med syvtommersøm på et åbnet samråd om landdistrikts-gymnasier onsdag.

Merete Riisager har tidligere sagt, at hun vil afvente en ekspertanalyse af, hvordan man kan lave en bedre fordeling af gymnasieelever med udenlandsk baggrund, før hun vil gå videre i sagen.

Login