Minister vil sende drenge på turboforløb

UDSPIL: Alt for mange drenge sakker fagligt bagud i skolen, og nu bebuder undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) et nyt udspil, der skal sende drenge over hele landet på intensive turboforløb for at få indhentet det forsømte.

Med et nyt udspil vil undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) forbedre indsatsen for at hjælpe folkeskolens mange læringstrætte drenge op på et alderssvarende fagligt niveau.

Udspillet, der fremsættes til efteråret, skal sikre, at kommuner over hele landet i højere grad investerer i de fagligt svageste elever ved at sende dem på særlige intensive turboforløb eller lynkurser, hvor de over nogle uger arbejder intenst med faglige værktøjer og samtidig fokuserer på sociale og personlige kompetencer.

Meldingen fra den nye undervisningsminister kommer i kølvandet på offentliggørelsen af nye tal for den omstridte inklusion i folkeskolen. Med en samlet inklusionsprocent på 95,2 nærmer folkeskolen sig – godt nok langsommere end planlagt – politikernes målsætning om, at andelen af elever inkluderet i den almindelige undervisning skal øges til 96 pct.

Drengene halter bagefter
Men samtidig fremgår det af tallene, at der er stor forskel på drenge og pigers deltagelse i den almindelige undervisning.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet er generelt færre drenge end piger inkluderet i den almindelige undervisning. I 2014/15 er 93,3 pct. af drengene i den almindelige undervisning – mens tallet for pigernes vedkommende er 97,3 pct.

”Der er kæmpestor forskel på kønnene. Vi har en drenge-problematik, og den er vi simpelthen nødt til at tage hånd om, så vi sørger for, at færre drenge end i dag bliver læringstrætte,” siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby til Altinget.

Samarbejde med fonde
Derfor bebuder hun til efteråret et udspil med fokus på en landsdækkende øget indsats med turboforløb til fagligt svage elever - som bl.a. Løkke-fonden har haft stor succes med i samarbejde med flere kommuner. Udspillets form vil hun endnu ikke konkretisere. Først skal temaet drøftes med KL, ligesom der skal samles op på de erfaringer, som bl.a. Odense Kommune og Københavns kommuner samt Egmont-Fonden, Bikubenfonden og Løkke-fonden har gjort sig med turboforløb.

”Det er for tidligt at sige, hvilket slags udspil der bliver tale om. Men der ligger i det, at mange flere kommuner – i et samarbejde med ministeriet - skal iværksætte denne slags forløb,” siger Ellen Trane Nørby.

Op på alderssvarende niveau
”Vi kan i høj grad bruge de erfaringer, der allerede ligger. Vi skal altså ikke til at opfinde den dybe tallerken igen. For det duer altså ikke, at når man finder ud af, at man vil være tømrer eller elektriker, så finder man pludselig ud af, at man ikke har de basale færdigheder. Der skal sættes ind meget tidligere, så vi får dem op på et alderssvarende niveau,” siger undervisningsministeren.

Og det samme gælder i øvrigt folkeskolens indsats over for de ordblinde elever, understreger hun.

”I sommerens løb har vi hørt, hvordan mange skoler først opdager elevers ordblindhed i 8. eller 9. klasse. Det er jo alt for sent. Her vil vi sætte ind med en ordblindetest fra 3. klasse, så vi finder ud af det i tide, når det ikke alene handler om indlæringsproblemer,” siger Ellen Trane Nørby. 

Forrige artikel Eksperter i tvivl om inklusion Eksperter i tvivl om inklusion Næste artikel Erhvervsskoler vil forebygge frafald Erhvervsskoler vil forebygge frafald
Folkeskolereformen er langtfra i mål

Folkeskolereformen er langtfra i mål

REFORM: Skolereformen fra 2014 slår kun langsomt igennem ude på folkeskolerne. Det konkluderer VIVE i sin afsluttende evaluering af reformen.