Ministers forslag til elevfordeling splitter rektorerne

FORSLAG: Undervisningsministeren vil med et nyt forslag lade de regionale fordelingsudvalg løse problemerne med etnisk opdelte gymnasier. Forslaget splitter rektorerne, der dog alle ser positivt på, at beslutningen kan ende hos regionerne.

Historien kort: Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) præsenterede søndag morgen sit bud på en løsning af problemerne med de etnisk opdelte gymnasier. I forslaget lægger ministeren op til, at de 17 regionale fordelingsudvalg skal løse udfordringerne internt ved at fordele eleverne efter karakterer eller bopæl. Kan der ikke opnås enighed i fordelingsudvalget, overgår opgaven med fordelingen til regionsrådspolitikerne.

Forslaget vækker skepsis blandt rektorerne på de gymnasier, der oplever de største udfordringer med faldende elevtal på grund af en stigende andel af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Her er de skeptiskes argumenter:
1. Hvis det kunne løses i fordelingsudvalgene, var det allerede blevet gjort: ”Vi bliver aldrig enige om at tvangsflytte dem, der har søgt mod indre by, til gymnasierne på den københavnske vestegn. Rektorerne vil sige, at når de har søgt mit gymnasium, og vi har plads til dem, så skal de selvfølgelig gå her,” lyder det fra rektor på Nørre G Gymnasium, Jens Boe Nielsen.

Login