Ny debat: Hvordan skal eleverne fordeles på gymnasierne?

NY DEBAT: Efter et års ventetid har ekspertgruppen om elevfordeling offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan gymnasieelever skal fordeles. Derfor sætter Altinget Uddannelse elevfordeling til debat blandt en række af områdets vigtigste aktører.

De seneste år er andelen af elever med ikke-vestlig baggrund steget markant på en række gymnasier. Det har fået konsekvenser for flere gymnasier, som blandt andet oplever dalende elevtal.

Det har skabt debat om, hvorvidt der skal ske en større styring med, hvordan eleverne fordeles, så man undgår såkaldt etnisk opdelte gymnasier.

I januar 2019 nedsatte den daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til en løsning. Gruppens arbejde blev forsinket på grund af folketingsvalget, men er efter et år nu blevet offentliggjort.

Login