Nye ledere: FGU skal samarbejde med lokale virksomheder og uddannelser

DEBAT: Det er vigtigt, at eleverne på FGU bliver en del af et fællesskab, som rækker ud over skolen. FGU skal samarbejde tæt med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, skriver Hanne Fischer fra FGU Vestegnen og Lone Hansen fra FGU Hovedstaden.

Af Lone Hansen og Hanne Fischer
Hhv. rektor, FGU Hovedstaden og direktør, FGU Vestegnen

Alle ledere og bestyrelser i de nye FGU-institutioner mødtes forleden til en fælles dag. Her præsenterede de unge deres ønsker til FGU for forsamlingen.

Sådan et input er meget relevant her midt i etableringen af de nye FGU-institutioner. Lige nu er vi i en etableringsfase med rigtig mange løse ender og uafklarede spørgsmål.

Det er en stor og kompleks opgave – men heldigvis er målet med de nye FGU-institutioner meget klart. Og det er en opgave, som vi er meget begejstrede over at stå i spidsen for.

Vi starter ikke forfra
Med FGU har et enigt folketing besluttet at etablere en helt ny skoleform, som for alvor bygger bro mellem det boglige og det praktiske – og det skal foregå i et ungemiljø, hvor ligeværdighed bliver et nøgleord.

Det bliver vores opgave at tilbyde uddannelser, som har den nødvendige tid og fleksibilitet, så den unge kan indfri sit potentiale, uanset hvilke af de tre spor på FGU, der vælges. Det betyder, at vi skal arbejde med at udvikle den pædagogik og didaktik, som løser opgaven optimalt.

Det kræver nytænkning og udvikling.

Heldigvis skal vi ikke skal starte forfra – FGU står på mange års relevant viden og erfaring fra produktionsskolerne og VUC'erne.

FGU skal løfte unges niveau
Som de tidligere debattører i serien om FGU har skrevet i Altinget, er det helt afgørende, at FGU bliver hovedvejen for unge mennesker, der har brug for at blive klar til uddannelse eller job.

Vi skal løfte de unges niveau både fagligt, socialt og personligt, så de bliver klar til og gøres nysgerrige på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Vores FGU-elever skal opleve en faglighed, hvor teori, praksis og produktion er integreret, og hvor grænserne mellem de almene fag og de praksisrettede fag, opgaver og produktioner er flydende og udspringer af de planlagte produktioner, projekter, opgaver med mere. 

Nogle unge vil have det teoretiske og almene som tilgang, og andre vil foretrække den praktiske tilgang – og begge tilgange og behov skal være ligeværdige og anerkendes. Det samme gælder anerkendelsen af vores forskellige lærers kompetencer.

Fællesskabet rækker ud over skolen
Vores unge skal opleve, at vi har fokus på elevernes dannelse og behov for sociale og personlige udvikling med respekt for og en rummelighed og plads til forskellighed. Eleverne skal have lyst og vilje til at hjælpe hinanden – både personligt, socialt og fagligt.

Vores elever skal være en del af et meningsfuldt fællesskab, både på skolen og i aktiviteter, der rækker ud over skolen; hvad enten det for eksempel er det lokale forenings- og fritidsliv, FN's 17 verdensmål, demokrati og så videre. 

Og vi skal tæt på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og det lokale arbejdsmarked for derved at give et tydeligt billede på det, den unge skal videre til efter tiden i FGU.

Vi glæder os til samarbejdet med alle interessenter.

Forrige artikel FGU-leder: Resultater kalder på tålmodighed FGU-leder: Resultater kalder på tålmodighed Næste artikel LOS: Børn med behandlingsbehov tabes i uddannelsessystemet LOS: Børn med behandlingsbehov tabes i uddannelsessystemet