Partier vil forlænge sårbares uddannelse efter corona

NØDUNDERVISNING: En række partier på tværs af Folketinget vil forlænge uddannelsesforløb på FGU, STU og VUC for sårbare elever, der er kommet bagud på grund af coronanedlukning.

Udfordrede unge og voksne skal have mulighed for at forlænge deres uddannelse efter coronakrisen.

Det mener Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

De Konservative er heller ikke afvisende.

”På STU-området har jeg hørt flere organisationer tale om, at der kan være et stort behov fra mange unge om at få forløbet forlænget. Med opstartsvanskelighederne på FGU’en og coronakrisen oven i synes jeg, det er helt oplagt, at man får mulighed for forlængelse,” siger Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

Opfordring fra Uddannelsesforbundet
Altinget Uddannelse bragte i sidste uge et indlæg af Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan, hvor hun foreslog, at der foretages en individuel vurdering af, om elever på FGU, STU og VUC har behov for at få forlænget deres uddannelsesforløb.

Jakob Sølvhøj kalder det for ”et glimrende forslag”.

SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, er også begejstret for idéen, som han vil tage med til et følgegruppemøde med ministeren tirsdag.

”Eleverne har jo ikke fået det ud af deres studieforløb, som var planen. Det vil være rimeligt, hvis der som udgangspunkt er mulighed for forlængelse. Hvis eleven og læreren vurderer, at det har vedkommende ikke brug for, så skal eleven selvfølgelig ikke tvinges,” siger Jacob Mark.

Om det er medarbejdere i kommunerne og på jobcentrene, der skal foretage en individuel vurdering, eller om udgangspunktet er, at eleverne har ret til forlængelse, er Jacob Mark ikke fast besluttet på.

”Vi må gå i dialog med ministeriet, Uddannelsesforbundet, FGU’er og andre om, hvad der er smartest at gøre,” siger han.

R og DF klar på forlængelse, K foreslår sommerskole
Fra flere sider i Folketingssalen lyder der positive toner over for forslaget.

Dansk Folkepartis Jens Henrik Thulesen Dahl kalder det ”relevant, konstruktivt og nødvendigt”.

Radikale er også klar til at se på forslaget.

”Individuel vurdering og rådgivning giver god mening. Generelle forlængelser kan blive dyrt og måske unødvendigt for nogle. Men det skal ske, uden at det bliver for bureaukratisk,” siger undervisningsordfører Anne Sophie Callesen (R).

Hos Konservative ser man gerne, at elevernes forløb færdiggøres inden for dette skoleår, eventuelt med tilbud om sommerskole eller opsamlingskurser, men er ikke helt afvisende over for forlængelser.

”Vi må se på, hvad der skal til. Vi så gerne, at man løste det i løbet af sommeren. Men vi må se på behovet og få en faglig vurdering,” siger ungdomsuddannelsesordfører Katarina Ammitzbøll (K).

Hun medgiver, at en gruppe elever kan have brug for ekstra undervisning, og at FGU-elever kan have særlige udfordringer, da uddannelsen stadig er ny. Oven i det kommer coronanedlukningen.

”Der er ingen tvivl om, at der er en stor gruppe elever, som har tabt noget fagligt og på motivationen. Så vi skal have vurderinger af eleverne individuelt og se på, hvad der skal til,” siger Katarina Ammitzbøll.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Forrige artikel Der må sidde 28 elever i et klasselokale – men kun 10 til en fødselsdag Der må sidde 28 elever i et klasselokale – men kun 10 til en fødselsdag Næste artikel Ugens Profil: Robert Holst Andersen Ugens Profil: Robert Holst Andersen
EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

EuroSkills i Danmark rykkes til 2025

UDSKUDT: Europamesterskaberne i praktiske fag afholdes alligevel ikke i Danmark i 2024. Corona har skubbet til planerne, så Danmark først får værtskabet i 2025.