Politisk bekymring over aldersintegreret undervisning

UNDERVISNING: Liberal Alliance er bekymret for skolernes brug af aldersintegreret undervisning. Der mangler videnskabelig evidens på området, lyder det fra partiet. Enhedslisten og Dansk Folkeparti deler bekymringen, mens Socialdemokraterne afviser.

Flere skoler benytter sig efter folkeskolereformen af aldersintegreret undervisning, og det er bekymrende.

Sådan lyder det fra Liberal Alliance, der i to nye udvalgsspørgsmål har bedt undervisningsminister Christine Antorini (S) redegøre for den videnskabelige baggrund for at anvende aldersintegreret undervisning på landets folkeskoler.

Nok må skolerne tilrettelægge deres undervisning, som de vil, men når det sker med ministeriets billigelse, så må der evidens på bordet, siger undervisningsordfører Merete Riisager (LA).

”Der er opstået en øget tendens til at anvende aldersintegreret undervisning i en række kommuner. Når ministeriet opfordrer til - og vejleder i - anvendelse af det, så skal det også være evidensbaseret. Det kan jeg ikke se, at det her er,” siger hun og peger blandt andet på Rudersdal som et eksempel på en kommune, der i stigende grad anvender aldersintegreret undervisning.  

Merete Riisagers bekymring deles blandt andet af Dansk Folkeparti, som ellers er med i forliget om folkeskolereform, hvor aldersintegreret undervisning er indskrevet i lovteksten (se faktaboks). Det forhindrer imidlertid ikke partiets undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, i at udtrykke støtte til Merete Riisager.

”Jeg deler bekymringen. Vi ved nemlig ikke så forfærdelig meget om emnet. Det var et ønske fra regeringen at få det med i folkeskolereformen, og når man laver forlig, så tager man det sure med det søde. Det her hører til det sure,” siger han.

Derudover mener han slet ikke, at folkeskoleforliget gælder længere, da regeringen med forslaget om at tillade kommunalt ejede internationale skoler, i hans optik har brudt forliget.

”Så efter valget kan der vise sig at være et flertal, som vil ændre på tingene. Der kunne aldersintegreret undervisning være et interessant emne at kigge på,” siger han.

S: Ingen grund til bekymring
Socialdemokraternes undervisningsordfører, Annette Lind, ser det omvendt ikke som noget problem, hvis skolerne i stigende grad ønsker at anvende aldersintegreret undervisning.

De enkelte lærere og ledere har nemlig fuldt ud kompetencerne til at tilrettelægge de rette undervisningsforløb, mener hun.

”Vi har fællesmålene, som alle skal følge, uanset om de er i aldersintegreret undervisning eller i traditionelle klasseforløb. Jeg har stor tiltro til, at lederne på de enkelte skoler har styr på at sammensætte de undervisningsforløb, der skaber de bedste læringsrammer,” sige Annette Lind og fremhæver sine egne positive erfaringer på området.

”Jeg har mange års erfaringer med undervisning og lederarbejde i folkeskolen, og her har jeg oplevet, at det fungerer rigtig godt i praksis. Vi har mange dygtige lærere, som forstår at formidle og lægge de rigtige rammer for elevernes indlæring.”

EL: Vi bevæger os væk fra klassefællesskab
Enhedslistens undervisningsordfører Rosa Lund er enig med Socialdemokraterne i, at det er op til den enkelte skoleledelse at tilrettelægge undervisningen lokalt. Hun deler alligevel Liberal Alliances bekymring på området, da hun frygter, at aldersintegreret undervisning er med til at undergrave det traditionelle klassefællesskab.

”Vi har hele tiden været bekymret for folkeskolereformens opbrud med det egentlige klassefællesskab. Det handler både om niveauinddeling og om aldersintegreret undervisning. Det kan være fint at lave tværgående undervisning, så man får nye fællesskaber, men jeg er bekymret for, at man i for høj grad er på vej væk fra klassefællesskabet,” siger Rosa Lund.

Det perspektiv er også en del af Merete Riisagers bekymring, da hun frygter negative effekter ved at ”opløse klasserummet”. For LA-ordføreren er det vigtigste dog, at der træffes beslutninger på baggrund af videnskabelig evidens, og her svigter Undervisningsministeriet alt for ofte, lyder kritikken.

”Jeg oplever generelt, at ministeriet er meget lidt optaget af at rådgive omkring evidens. Det burde ellers være ministeriets fineste opgave. Jeg vil gerne vide, hvad ministeriets holdning er til aldersintegreret undervisning, og hvordan rådgiver de kommunerne omkring det,” siger Merete Riisager.

Forrige artikel Her er der flest elever per lærer Næste artikel Bondo: Ny aftale løser ikke folkeskolens problemer Bondo: Ny aftale løser ikke folkeskolens problemer