Debat

Professor til eksperter: Lad os tilgå skærmdebatten med lødighed i stedet for mudderkastning

Ønsker vi en vidensbaseret og pædagogisk indsats om børn og unges skærmforbrug, skal mudderkastningen erstattes med begreber og kategorier, der er nuancerede og kan operationaliseres, skriver Lars Qvortrup i et svar til Dorte Ågård og Jesper Balslev.

Børn
og unge skal ikke skærmes fra mobilen. Dorte Ågård og Jesper
Balslev går derfor den forkert
vej, når de anbefaler, at unge
først skal have en smartphone, når de kommer i niende klasse, mener Lars Qvortrup.
Børn og unge skal ikke skærmes fra mobilen. Dorte Ågård og Jesper Balslev går derfor den forkert vej, når de anbefaler, at unge først skal have en smartphone, når de kommer i niende klasse, mener Lars Qvortrup.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Lars Qvortrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mandag morgen 2. oktober 2023 kunne man læse endnu et bidrag til den verserende mudderkastning om skærmtid og børn og unges brug af digitale medier.

Denne gang var mudderkasterne Dorte Ågård og Jesper Balslev, der henholdsvis er selvstændig konsulent og ph.d. samt forskningskonsulent og ph.d., KEA. De repræsenterer et netværk, der hedder Tech og Trivsel. Formatet var en kronik i Altinget Uddannelse.

Ifølge kronikken er der to fløje inden for området – en medieoptimistisk og en mediekritisk.

Den medieoptimistiske fokuserer ifølge kronikken på ”isolerede delelementer af børns mediebrug”. Den mediekritiske derimod anlægger et bredere perspektiv. ”Den vurderer de samlede effekter af børns og unges digitaliserede liv”, og den har efterhånden samlet ”en stor mængde forskning, som påviser negative sammenhænge mellem digitale medier, trivsel og læring”. Gæt selv, hvilken fløj Ågård og Balslev tilhører.

”Skærmtid” er en for bred kategori

Må jeg godt, i al sagtmodighed, bede om fire ting:

For det første vil jeg bede om, at man ikke deler forskningen op i fløje baseret på holdninger. Gode forskere tager ikke udgangspunkt i, om de er for eller imod en sag. De undersøger den derimod nuanceret, fra mange sider og med forskellige metoder.

Børn og unge skal støttes i at blive kompetente og kritiske brugere af de uendeligt mange digitale medietilbud.

Lars Qvortrup
Professor emeritus, Aarhus Universitet

Så kan man altid efterfølgende drage konklusioner og eventuelt lave anbefalinger.

For det andet vil jeg bede om, at man bruger gode, det vil sige empirisk håndterbare, kategorier. ”Skærmtid” er efter min mening ikke en god kategori. Det er en upræcis fællesbetegnelse for alt det, der foregår på og med smartphones, iPads og andet elektronisk udstyr.

Uanset, om det handler om Minecraft, Fortnite eller CS:GO, reels på Instagram, faglige Google-søgninger, indøvning af nye trin på TikTok, avislæsning, mail-kommunikation, dating, betaling med MobilePay, sms’er, besøg på ’forbudte’ sider og lignende, bliver det alt sammen kategoriseret som skærmtid.

Fejl i kilder

For det tredje vil jeg bede om forskningsmæssig lødighed.

Eksempelvis at anden forskning refereres retvisende. 26. juli 2023 udtalte Dorte Ågård sig til Politiken om, hvad hun kaldte en 'kritisk FN-rapport om mobiler', der ”forhåbentlig kan give skoleledere det sidste skub” hen imod et forbud mod smartphones i skolen. Undersøger man sagen, viser det sig, at det er Unesco’s 'Global Education Monitoring Report 2023', som i år har titlen 'Technology in Education: A Tool on Whose Terms?'.

Hvad vi gør og anbefaler afhænger af, hvad vi ved. Skal vi ikke starte med lade være med at dele forskningen op i venner og fjender?

Lars Qvortrup
Professor emeritus, Aarhus Universitet

Rapporten er på 429 sider. Grundspørgsmålet er, som overskriften til rapportens sammenfatning lyder: ”Kan teknologi løse de vigtigste udfordringer i uddannelse?”.

Kun et par af siderne handler om problemer vedrørende brug af smartphones. Rapporten er med andre ord ikke ”en kritisk FN-rapport om mobiler”, men et omfattende og nuanceret bud på fordele og ulemper, muligheder og risici ved brugen af digital teknologi i undervisningen.

Læs også

Samme problem finder man i kronikken i Altinget. Her påstås det blandt andet, at ”Skolebørnsundersøgelsen fra 2023 viser alarmerende tal for elever, der har svært ved at koncentrere sig i timerne”.

Det, som denne vigtige og solide undersøgelse - som i virkeligheden er Skolebørnsundersøgelsen fra 2022 - fremhæver om børn og unges skærmbrug, er imidlertid, at ”otte procent af eleverne i syvende til niende klasse har et problematisk skærmbrug.”

Det synes jeg selv er et højt tal. Men det er jo helt åbenlyst noget ganske andet end det, Ågård og Balslev skriver.

Børn og unge skal støttes

Endelig for det fjerde vil jeg bede om, at man overvejer den pædagogiske fremgangsmåde. Dorte Ågård har tidligere, eksempelvis i Politiken, appelleret til at skolelederne får smartphones ud af skolen, og netværket Tech og Trivsel foreslår, at de unge først skal have lov til at have en smartphone, når de kommer i niende klasse.

Myndiggørelse er vejen frem.

Lars Qvortrup
Professor emeritus, Aarhus Universitet

Det er min opfattelse, at det er en forkert vej at gå. Ledere, lærere og forældre skal ikke umyndiggøre eleverne, men invitere dem med til drøftelser. Skal vi lave regler for brugen af smartphones? Hvordan synes I, de skal være? Skal vi være enige om at slukke for mobilen i undervisningen, når den ikke er relevant?

Derudover skal børn og unge ikke afskærmes fra mobilen, men støttes i at blive kompetente og kritiske brugere af de uendeligt mange digitale medietilbud. Myndiggørelse er vejen frem.

Men hvad vi gør og anbefaler afhænger af, hvad vi ved. Så skulle vi ikke starte med lade være med at dele forskningen op i venner og fjender, optimister og kritikere? Skal vi ikke bruge begreber og kategorier, der er nuancerede og kan operationaliseres? Og skal vi ikke bestræbe os på at sikre den størst mulige forskningsmæssige lødighed?

Det må være forudsætningen for en bæredygtig, vidensbaseret pædagogisk indsats i forhold til digitale medier og skærme.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Qvortrup

Professor emeritus, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet
mag.art. i sprog- og medievidenskab (Aarhus Uni. 1974)

0:000:00