Regeringen vil gå videre med omstridt forslag om ny ungdomsuddannelse

Mattias Tesfaye (S) har inviteret til drøftelser af Reformkommissionens omdiskuterede anbefaling om en ny ungdomsuddannelse. Regeringen freder dog efterskolerne, siger undervisningsministeren.

"I dag er der mange, der opfatter gymnasiet som et sted, hvor man kan udskyde sit uddannelsesvalg. Vi vil gerne give dem et andet attraktivt tilbud," siger undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
"I dag er der mange, der opfatter gymnasiet som et sted, hvor man kan udskyde sit uddannelsesvalg. Vi vil gerne give dem et andet attraktivt tilbud," siger undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Signe Løntoft

Der er brug for en helt ny ungdomsuddannelse.

Det var budskabet, da Reformkommissionen med økonomiprofessor Nina Smith i spidsen for et halvt år siden præsenterede sine anbefalinger på undervisningsområdet. 

Vi vil fastholde efterskolerne som et tilbud efter 9. klasse.

Mattias Tesfaye
Undervisningsminister (S)

Dengang druknede anbefalingen i en debat om 10. klasse og efterskolerne. Men nu er regeringen parat til at kigge på forslaget, der kan betyde store forandringer i landskabet af ungdomsuddannelser.

Det fortæller undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til Altinget:

"Vi har besluttet os for at arbejde videre med de visioner, Reformkommissionen har på ungdomsuddannelsesområdet," siger han.

"Der skal ske noget markant nyt."

Læs også

Ministeren henviser særligt til, at mange unge ikke er klar til at træffe et uddannelsesvalg, der leder mod et specifikt fagområde, efter 9. klasse. 

"Vi er nødt til at respektere, at unge i alderen 14-16 år i dag ikke vil låse sig fast på en bestemt uddannelsesretning," siger han. 

"Det skal vi indrette uddannelsessystemet efter. For i dag er der mange, der opfatter gymnasiet som et sted, hvor man kan udskyde sit uddannelsesvalg. Vi vil gerne give dem et andet attraktivt tilbud."

Regeringen ønsker, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, da der er mangel på faglærte på arbejdsmarkedet.

Fakta

Mattias Tesfaye har inviteret centrale aktører til drøftelser om Reformkommissionens anbefaling om hpx.

"Regeringen ønsker at arbejde videre med anbefalingen. Vi vil i den forbindelse gerne i dialog med jer om, hvilke muligheder I ser for en ny attraktiv ungdomsuddannelse for unge, der ikke skal tre år i gymnasiet og betydningen for det samlede uddannelseslandskab," skriver undervisningsministeren i invitationen til aktørerne.

Det første møde finder sted mandag den 13. november, oplyser Undervisningsministeriet til Altinget.

Freder efterskolerne

Reformkommissionens foreslog i maj at etablere en ny toårig ungdomsuddannelse, Højere Praktisk Eksamen (hpx). Målgruppen skal være unge, som ønsker sig noget andet end det boglige gymnasium, men som efterspørger et bredt ungdomsuddannelsesmiljø.

Til gengæld lægger Reformkommissionens anbefalinger op til at afskaffe 10. klasse.

Denne del af kommissionens forslag lagde en række ordførere i graven straks efter offentliggørelsen, blandt andet af hensyn til efterskolernes succes, som i høj grad hænger sammen med muligheden for at tage 10. klasse på en efterskole.

Regeringen har da også besluttet sig for at frede efterskolerne:

"Vi vil fastholde efterskolerne som et tilbud efter 9. klasse," slår Mattias Tesfaye fast.

En omfattende reform

I første omgang har undervisningsministeren inviteret centrale parter til møder om en model for en ny ungdomsuddannelse. Det første møde finder sted mandag den 13. november. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Altinget.

"Vi vil mødes med organisationer på uddannelsesområdet, arbejdsmarkedets parter, KL og andre aktører for at få deres input, før vi er klar til at præsentere et udspil," siger Mattias Tesfaye. 

Hvad er tidshorisonten?

"Det er i løbet af 2024, men det afhænger af, hvor ambitiøst vi skal gå til værks. Reformkommissionen lægger op til en omfattende reform, både institutionelt, økonomisk og pædagogisk, så der er brug for grundige overvejelser af, hvilken model vi vil spille ud med."

Når regeringen fremlægger sit udspil om ungdomsuddannelserne, skal forslaget om en ny ungdomsuddannelse ses i sammenhæng med regeringens overvejelser om at hæve adgangskravet til gymnasiet, forklarer Tesfaye.

"Vi er opmærksomme på, at de ting skal drøftes i sammenhæng," siger han.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Nina Smith

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, VIVE, formand, Kommission for 2. generationsreformer, formand, Nykredit
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1981)

0:000:00