Rektor i Aarhus: Elevfordeling har løst problemet med polarisering

DEBAT: Det er ikke mangel på konsekvens over for elever, der skaber problemer med polarisering. Det er elevsammensætningen i sig selv. Derfor har vi i Aarhus løst problemerne ved at indføre gennemgribende elevfordeling, skriver Lone Sandholdt Jacobsen.

Af Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor, Viby Gymnasium

Om kort tid indledes de politiske forhandlinger om elevsammensætningen på ungdomsuddannelserne.

Flere har allerede beskrevet de skævheder der har udviklet sig på stx-området, hvor antallet af gymnasier med en fornuftig blandet elevsammensætning er styrtdykket over de senere år.

Polariseringen ud fra elevernes baggrund kommer lynhurtigt og kan lægge et gymnasium ned på få år, ligesom det kan have en stor betydning for et andet gymnasiums pludselige og markante fremgang i søgetallene.

Den ekspertgruppe, der blev nedsat af den tidligere undervisningsminister dokumenterede, at eleverne ikke valgte gymnasium ud fra kvalitet og løfteevne.

Vi, der har vores daglige gang på gymnasierne, er ikke i tvivl om, at elevernes valg hænger stærkt sammen med en forestilling om, hvor vennerne, både de nuværende og dem man håber at få, vælger at gå.

Elevsammensætningen er et problem
Fra erhvervsgymnasiale ledere har der været givet gode råd til skoler, der var udfordret på elevsammensætning og elevadfærd. Rådet var at slå hårdt og konsekvent ned på eleverne.

Derudover blev det understreget, at disse ungdomsuddannelser ikke havde problemer med elevsammensætningen og derfor hyldede det frie institutionsvalg.

Det er selvfølgelig sikkert velment at give råd, men de bedste råd får man af ledere, der selv har gjort sig seriøse erfaringer på de områder, de udtaler sig om.

De erfaringer, udfordrede stx-skoler har gjort sig, er, at det ikke er manglen på konsekvens, der er årsagen til problemerne.

Det er derimod elevsammensætningen i sig selv, fordi den gør det umuligt at drive et almindeligt og alment dannende gymnasium, når polariseringen sætter ind.

Bredt sammensat elevgruppe i lokalområder
En god elevsammensætning betyder ikke, at eleverne skal ”busses” rundt. Den kan tvært imod i langt de fleste tilfælde sikres ved, at eleverne går på deres lokale gymnasium.

Gymnasierne dækker et større geografisk område end folkeskoler og vil derfor også typiske have en bredt sammensat elevgruppe i sit naturlige optageområde.

Heldigvis er der nu politisk vilje til at få løst problemerne. Allerede sidste år blev der lavet en gennemgribende elevfordeling i Aarhusområdet, der har haft stor positiv virkning.

For at rette op på den skæve elevsammensætning, fordelte man elever fra de udsatte boligområder med det resultat, at der nu findes max 10 procent elever fra udsatte boligområder på alle de syv stx-skoler i Aarhus.

Et skøn over, hvor mange elever med ikke-vestlig baggrund der går på de samme institutioner, viser, at fordelingen i 1g nu er på 11-27 procent, og det er ikke længere de mest udfordrede skoler, der har den højeste andel af elever med ikke-vestlig baggrund i 1g.

Det er faktisk en revolution på området. Året før var der et spænd på mellem næsten ingen elever med ikke-vestlig baggrund på nogle skoler og mere end 50 procent med ikke-vestlige baggrund på andre skoler.

Problemet kan løses
Har det været nemt? Nej. Mange gode viljer til trods har der været udpræget modstand fra en del af de gymnasier, der måtte gå ned i kapacitet, for at denne fordeling kunne lykkes. Vi har stadig problemer med en praksis med ventelister og overbookninger, der risikerer at underminere den fordeling, vi nu har opnået.

Der har også været tydelig modstand fra forskellige forældregruppers side. Størst har modstanden været fra nogle af de meget velstillede forældres side, og der går stadig rygter om, at disse forældre er ved at oprette er privat gymnasium i byen.

Den gode nyhed er, at problemet kan løses, og at der ser ud til at være den nødvendige politiske vilje til at gøre det. Det er vigtigt at se i øjnene, at incitamentsstrukturen på ungdomsuddannelserne lige nu bremser for en holdbar løsning. Vi har derfor brug for politikernes mod.

For der vil komme modstand fra såvel forældre som fra sektoren selv.

Men lige så snart man oplever, at alle elever har nogen at spejle sig i på alle gymnasier, vil der helt sikkert falde ro på den enkelte skole til gavn for almendannelsen, løfteevnen og elevernes venskaber og trivsel på alle stx-gymnasier i landet.

Forrige artikel Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene Antorini: Elever skal være med til at indfri verdensmålene Næste artikel S: Karakterskalaen skal ikke kun belønne det perfekte og fejlfri S: Karakterskalaen skal ikke kun belønne det perfekte og fejlfri