Scenit: Børn og unge er taberne i Mette Bocks scenekunstreform

DEBAT: Kulturministerens forslag til den nye scenekunstreform vil mindske tilskuddene til børn og unge. Det betyder, at skolerne i fremtiden ikke kan betale for børn og unges teaterbesøg, og det går ud over dannelsen, skriver Johanne Prahl.

Af Johanne Prahl
Direktør for den selvejende institution Scenit

Kulturministeren har netop meldt forslaget til den længe varslede scenekunstreform ud.

Det er en reform med flere gode anslag og initiativer, hvor især udmøntningen af den kommende udviklingspulje bliver rigtigt interessant at følge. Men, som det har været tradition i årevis inden for kulturområdet, er reformen et nulsumsspil, hvor de eksisterende midler omfordeles.

Til finansiering af scenekunstreformens nye initiativer har ministeren valgt at tage midlerne primært fra dem, som ikke har stemmeret til det kommende folketingsvalg, nemlig børn og unge. Dette gør hun ved at tage 9,6 millioner kroner fra formidlingsordningen, som går til at finansiere rabat på teaterbilletter.

Hos Scenit administrerer vi formidlingstilskud på vegne af op mod 100 sjællandske teatre og teaterkompagnier, som har indgået samarbejde om billetsalg og rabatordning. Cirka 75 procent af tilskudskronerne går til finansiering af rabatbilletter til børn og unge. Den suverænt bedst sælgende rabatform er gruppebilletter til skoler og institutioner, som med støtte fra formidlingsordningen i dag kan gå i teatret for 40 kroner per barn.

Åndehullet forsvinder
Vi taler ofte med teatrene om de budgetter, som skoler og institutioner har til kulturbesøg. Og det genkommende svar er, at mange skoler og børnehaver ikke har råd til at tage bus eller tog med børnene, hvis de skal have råd til teaterbilletterne.

Det siger vist sig selv, at en prisstigning på bare ti kroner, som ville svare til den varslede reduktion i tilskud til børn og unge-billetter, vil gøre børn og unges teaterbesøg med skole og institution langt sjældnere.

Teaterbesøg med skoleklassen eller institutionen er ikke bare en udflugt eller et åndehul for børnene. Det er også at præsentere dem for en anden læringsform, som træner den empatiske forståelse og giver mulighed for nuancerede diskussioner, fordi enhver på scenen forsvarer sin egen rolle.

Selv Per Degn, der påstår, at jorden er flad i Erasmus Montanus, bliver forsvaret af den, der spiller rollen. Teaterbesøg med klassen er en adgang til dannelse og forståelse af kulturelle kodekser, som ikke alle børn og unge i Danmark nødvendigvis præsenteres for af deres forældre eller bedsteforældre.

Børnene betaler gildet
Samtidig med at kulturministeren udhuler formidlingsordningen, skubber hun også en større andel af det støttede billetsalg over i formidlingsordningen.

Nemlig det billetsalg til skoler og institutioner, som nu ligger i den såkaldte refusionsordning, hvor kommunale skoler og institutioner får refunderet 50 procent af udgifter til køb af turnéforestillinger, men hvor der også er mulighed for at dække 50 procent af udgifter til billetter købt til fuld pris til forestillinger på teatrene.

Det er rigtigt set af ministeren, at refusionsordningen er svær at gennemskue, og at der er risiko for sammenblanding af de to ordninger i forhold til køb af billetter til forestillinger på teatrene. Men med den skitserede løsning kommer formidlingsordningen til at bløde dobbelt, fordi den både bliver beskåret og skal dække tilskud til endnu flere billetter til børn og unge.

Lige nu har teatrene en indtægt på 32 kroner per billet til skoler og institutioner efter moms. Dette kan kun hænge økonomisk sammen med tilskud fra formidlingsordningen. Hvis tilskuddet falder, er der kun ét sted at sende regningen hen. Det er til de skoler og institutioner, som skal betale for børn og unges teaterbesøg.     

Forrige artikel SMVdanmark: Stop med at skræmme de unge til at vælge gymnasiet SMVdanmark: Stop med at skræmme de unge til at vælge gymnasiet Næste artikel Idrættens Analyseinstitut: Lav idræt i udskolingen for de kropsligt udfordrede Idrættens Analyseinstitut: Lav idræt i udskolingen for de kropsligt udfordrede
 • Anmeld

  Mette Bock · Kulturminister

  Flere tilbud - også til børn og unge!

  Håret i suppen kan altid findes, hvis man leder grundigt nok. Scenit kunne også se udspillet på en anden måde: De fire teatre, der med udspillet hver tilføres tre millioner kroner ekstra om året, udbyder fremragende tilbud til børn og unge. De får de nu styrket mulighed for. Dét skal primært trække flere børn og unge i teatret - og det er en langt stærkere positiv drivkraft end den negative forventning, Scenit giver udtryk for. Jeg har større tilbud til aktive teaterinvesteirnger end passive billettilskud.

 • Anmeld

  Mette Bock · Kulturminister

  Rettelse...

  Der skal stå tillid i sidste sætning......

 • Anmeld

  Jan Grube Christiansen · Bestyrelsesformand

  Meget mindre billet tilskud til hovedstadsregionen skoler og institutioner for børn

  Lige meget hvordan der bliver argumenteret er det et faktum, at skulle forslaget blive gennemført er det hovedstadsregionens børn og deres institutioner der skal medfinsierer forslaget eller mere korrekt de teatre i hovedstadsregionen der spiller for børnene institutions og skole publikummet, hvis de skal beholde deres publikum. Disse teatre er i forvejen de teatre der får mindst støtte. Det hænger bare ikke sammen.

 • Anmeld

  Dirck Backer · Instruktør og skuespiller i Teater Patrasket og formand for ASSITEJ Danmark, om er den internationale organisation for teater for børn og unge

  Ikke kun et spørgsmål om hvordan man ser på det

  Reduktionen af billettilskudet er mere end et hår i suppen for Scenit og de mange teatre og forestillinger for børn og unge, som organisationen arbejder med at formidle billetter for. Det bliver sværere for institutionerne at betale -og sværere for teatrene at få tilstrækkelige indtægter af forestillingerne.
  Derudover vil forslaget om afskaffelse af Refusionsudvalget, som også er en del regeringens reformforslag, komme til at betyde en overbebyrdelse af PSU og - nødvendigvis - en mere lemfældig og overfladisk sagsbehandling. Resultatet kan blive, at beslutningen om refusion ender på en embedspersons skrivebord og ikke længere beror på en reel faglig og kunstnerisk vurdering. Det vil gøre det vanskeligere for nye teatre og opkommende talenter at opnå refusion, fordi sagsbehandlingen formentlig primært vil basere sig på uddannelse og merit. Fødekæden i det danske teater for børn og unge, som har fungeret så succesfuldt i årtier, vil blive forstyrret.
  Det er ærgerligt, hvis ministeren - som har gjort meget af dialogen med scenekunstmiljøet forud for forslaget - ikke vil lytte til advarslerne fra alle os, der arbejder med teater for børn og unge og som nu rammes af forslagets konsekvenser.

 • Anmeld

  Mette Bock · Kulturminister

  Tak for jeres kommentarer

  Tak for de ovenstående kommentarer. Drøftelserne pågår for øjeblikket og alle er opmærksomme på børns adgang til scenekunst. Uenighederne ligger mere i vurderingen af, om en reaktion i billettilskud fra 80 til 65 kroner gær større skade end den fordel der ligger i, at fire teatre, der alle rækker ud til børn og unge, i betydelig grad får styrket deres mulighed for at udvikle og opsætte flere og bedre forestillinger.
  At gøre refusionssystemet enklere og mere gennemskueligt er - i min optik - en god ide.

 • Anmeld

  Dirck Backer · Instruktør og skuespiller i Teater Patrasket og formand for ASSITEJ Danmark, som er den internationale organisation for teater for børn og unge

  Københavnske børn har sværere adgang til teater via skoler og institutioner

  Tak til ministeren for at hun stadig har et åbent øre. Her en iagttagelse fra en person som i 35 år har turneret med scenekunst for børn og unge rundt i landet: Københavnske børn i skoler og institutioner har sværere tilgang til teater end børn har de fleste andre steder i landet!
  Rundt i landet kommer turnerende forestillinger til skoler og børneinstitutioner, og steder som Randers og Vendsyssel formidler egnsteatrene allerede nu dygtigt gratis teaterforestillinger til områdets børn. Men i København har skoler og institutioner sjældent midler til at købe teater ind til egen skole eller institution. Her er afgørelsen om en teatertur henlagt til den enkelte klasse og de midler, der er afsat til kulturudflugter. Og ofte er de midler sparsomme. Det mærker vi, når vi sælger billetter til institutionerne, at de er meget følsomme overfor prisen. Derfor er billettilskudet så vigtigt, selv en tilsynelande mindre ændring mærkes og kan være afgørende for at man tager afsted..
  Det er en myte i teaterpolitikken at København altid er positivt forfordelt, det gælder ikke scenekunsten for børn og unge...!