Socialpædagogerne: Vi har glemt de udsatte grupper i uddannelsesdebatten

DEBAT: I debatten om pædagogik glemmer vi ofte de 280.000 borgere, der har brug for socialpædagogik, og som også har en interesse i en tidssvarende pædagoguddannelse, skriver formand for socialpædagogerne Benny Andersen.

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Danskerne er ikke ligeglade med de hjemløse eller omsorgssvigtede børn. Vi er ikke ligeglade med unge med Downs syndrom eller med autisme. Men den seneste tid har pædagoguddannelsen været til debat, ikke mindst her på Altinget, og følger man med i den, skulle man tro, det var tilfældet. At vi er ligeglade med samfundets udsatte, omsorgssvigtede og med mennesker med udviklingshæmning.

Alle indlæg i uddannelsesdebatten handler nemlig om børn i vuggestuer, børnehaver eller på fritidsklubben og om, at deres pædagoger skal være dygtige til at leg, læring og alt det, der foregår på normalområdet med almenpædagogikken.

Udsatte målgrupper i vækst
Men vidste du, at hver tredje pædagoguddannede får job som socialpædagog, og de skal ikke arbejde med normaltfungerende børn og unge, der ofte har et stort og stærkt socialt netværk omkring sig.

I Danmark lever mere end 280.000 borgere i udsathed, mere end 10.000 børn og unge er anbragt, og man har slet ikke tal på antallet af borgere med støttekrævende handicap. Og de målgrupper er desværre i eksplosiv vækst.

På fire år er der kommet 42 procent flere børn og unge med autisme. Der var 33 procent flere hjemløse ved den seneste optælling, og antallet af børn og unge med ADHD, angst, depression eller spiseforstyrrelse er steget med 215 procent på 10 år.

Det er målgrupper, som socialpædagoger arbejder med. Men dem er der ingen, der taler om i debatten om pædagoguddannelsen.

Adskiller sig fra vuggestuen
Socialpædagogisk faglighed er at kunne møde mennesker udfordret af udsathed, handicap eller andet, arbejde professionelt med relationer og på den måde understøtte det enkelte menneske i at opnå et bedre liv på egne vilkår.

På den måde adskiller socialpædagogik sig væsentligt fra det pædagogiske arbejde i en vuggestue, en børnehave eller en skole, og det kræver helt andre kompetencer end dem, det almenpædagogiske område har brug for.

Skal Danmarks udsatte, udviklingshæmmede og omsorgssvigtede børn, unge og voksne ikke have den bedst mulige støtte og de mest kompetente indsatser? Selvfølgelig skal de det.

Derfor er der brug for, at vi drøfter, om pædagoguddannelsen i tilstrækkelig grad ruster de kommende socialpædagoger til at give den støtte og gennemføre de indsatser. Dette indlæg er første skridt, og jeg glæder mig til, at vi kvalificerer debatten og taler om de mennesker, som vi uddanner fremtidens socialpædagoger til.

Forrige artikel Kommende DGS-formand: Borgerforslag har skabt fundamentet for uddannelsesloftets død Kommende DGS-formand: Borgerforslag har skabt fundamentet for uddannelsesloftets død Næste artikel VUC-rektor: VUC er blevet politisk forældreløs VUC-rektor: VUC er blevet politisk forældreløs