Uddannelsesforsker: Nytænk den pædagogiske evaluering og brugen af karakterer

DEBAT: Brugen af karakterer selekterer og putter elever i kasser. Det er på tide at nytænke måden, vi bruger karakterskalaen på, skriver Karen Egedal Andreasen, der er ph.d. i uddannelsesforskning.

Af Karen Egedal Andreasen
Ph.d. i uddannelsesforskning

Danske børn og unge lever i en tid, hvor der er stærkt fokus på evalueringer i uddannelsessammenhænge.

De møder de første tests og bedømmelser af deres sociale såvel som deres mere fagligt betonede udvikling allerede inden skolestarten.

Fra 2. klasse gennemføres årligt nationale test i forskellige fag, hvor tilbagemeldingen har en form, der svarer til karakterer, altså en form for skala. Det kan være middel, over og under middel.

Konstante vurderinger
Der afholdes mindst én obligatorisk test på hvert af klassetrinnene 2., 3., 4. og 6., 7., 8.

Fra 8. klassetrin bedømmes eleverne med brug af karakterer, og så går det ellers over stok og sten med standpunktskaraktererne, den obligatoriske projektopgave, folkeskolens afgangseksamen og 9.-klasseprøverne.

Alt dette indgår på forskellige måder i forbindelse med elevplanen, uddannelsesplanen, studievalgsportfolioen og uddannelsesparathedsvurderingen – som også rummer en vurdering af deres sociale udvikling og kompetencer.

Eleverne konfronteres konstant med vurderinger i skolen, ikke blot af hvordan de mestrer skolens fag og faglige krav, men også af hvordan og hvem de ’er’ som individer. Det er overvældende.

Brugen af kategoriseringer i forbindelse med vurderinger betyder blandt andet, at mennesker begynder at opfatte og forstå sig selv gennem disse – dette ved man for eksempel fra psykologien.

De kategorier, de vurderede placeres i, bliver en del af deres selvopfattelse og den måde, som både de selv og andre forstår dem gennem.

Karakterer er den måde, skolen anvender til at kategorisere elever først og fremmest med det formål at kunne lave en selektion i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Men karaktererne kan i sig selv bidrage til at skabe elevers forståelser af, hvem de er, og hvilke potentialer de har.

Social skævhed
Ser man tilbage i tiden historisk, er karaktererne indført netop for at kunne gennemføre en selektion af eleverne, i henseende til hvem der skulle fortsætte i uddannelsessystemet, og hvem der skulle forlade skolen for eksempelvis at blive uddannet inden for håndværk.

En selektion, der altid har været karakteriseret ved social skævhed.

Selv om der gennem tiden har været mange forskellige udformninger af karakterskalaer, er der tale om en praksis med mange hundrede år bag sig.

Den er indført i en tid, hvor man ikke var optaget af hverken den pædagogiske evaluerings selvstændige rolle for, hvordan elever udvikler sig i skolen, og for hvad de lærer i skolen, eller af den sociale skævhed, som forbinder sig med den.

Ikke blot tilføje en ny skala
I dag er vi heldigvis blevet en del klogere – vi ved, at for at støtte elevers læreprocesser og generelle udvikling i skolen skal evalueringer have en formativ karakter.

Det har karakterer ikke. Skolen og samfundet i år 2019 er så markant forskellig fra den skole og det samfund, som karaktererne som praksis har sine rødder i.

Det er positivt, at der søges løsninger på de svagheder, som man har erfaret, at den eksisterende syv-trin skala er kendetegnet ved.

Men måske er tiden kommet til helt at nytænke den pædagogiske evaluering og brugen af karakterer i skolen, og ikke blot på en måde, der føjer endnu en ny skala til i rækken af skalaer gennem tiden?

Det ville være nyt.

____________

*Rettelse: Altinget har ved en fejl opgivet afsender som professor. Rubrikken er derfor ændret til Uddannelsesforsker.

Forrige artikel DPU-leder: Arbejdsdelingen mellem forskning og politik skal forbedres DPU-leder: Arbejdsdelingen mellem forskning og politik skal forbedres Næste artikel Gymnasielærerne til den kommende regering: Lad os få en intelligent reform af karakterskalaen Gymnasielærerne til den kommende regering: Lad os få en intelligent reform af karakterskalaen