Eleverne: 12+ er til -3

DEBAT: Det er naivt at tro, at et plus kan løse problemerne med perfekthedskulturen. Der er behov for at give eleverne bedre feedback, ikke en symbolkarakter, skriver Thea Enevoldsen.

Af Thea Enevoldsen
Tiltrædende formand, Danske Skoleelever

Symbolpolitik er et ord, som ofte popper op i debatten her i Danmark.

Tit i forbindelse med udlændinge eller klimapolitik, men nu har symbolpolitikken også vist sig i skolerne.

Det har den gjort gennem regeringens nyeste karakter 12+.

Et plus løser ikke udfordringerne
Karakteren 12+ skal de facto erstatte det gamle 13 og være løsningen på perfekthedskulturen.

12+ skal belønne eleven, som gør noget ekstra, går ud over opgavens grænser og præsterer en ekstraordinær indsats. Fordi den højeste karakter kalder på andet end blot at være fejlfri, kan 12+ gøre op med perfekthedskulturen.

Men 12+ belønner hverken den ekstraordinære indsats eller gør op med perfekthedskulturen.

Jeg mener, det er naivt at tro, at et + kan løse disse udfordringer. Og hvis målet er at opfodre de dygtige elever til at skinne igennem, så gør vi de helt forkert sådan her.

I mange klasselokaler rundt omkring i landet blev der grinet en smule, da 12+ blev offentliggjort.

Da vi elever læste, at der kom en ny karakter, som ikke talte med i vores gennemsnit, tænkte alle: Okay, hvad er pointen med det?

Og alle jer elever, som tænkte det, har ret! For hvad er pointen med en karakter, som ikke tæller med i dit snit?

Som blot er to streger sat sammen på et stykke papir, et værdiløst symbol, som er fedt at have, I guess, men som du ikke kan bruge.

12+ vil tælle som et almindeligt 12-tal for den internationale sammenlignings skyld. Det er noget, som de færreste hårdtarbejdende elever vil tage som en belønning.

Træt af lappeløsninger
7-trinsskalen var en lappeløsning. Regeringen har fat i den lange ende, når de tager skalaen op til en vurdering. For der er meget, vi skal have gjort noget ved.

Men med karakteren 12+ ser vi bare endnu en lappeløsning. Jeg ved ikke med jer, men dem er vi elever trætte af!

De reelle udfordringer ved 7-trinskalen løser vi ikke ved at sætte et + på. Men ved at gøre noget ved springet fra 4-tallet, 7-tallet og 10-tallet.

Desuden så fremmer vi faktisk en dårlig kultur, hvis vi tror, at fagligt stærke elever kun kan belønnes med karakterer.

Jeg ved, at mange af de fagligt stærke elever vil se det som en langt større belønning, hvis de fik plads i undervisningen til at gøre sig endnu bedre.

For eksempel gennem niveauopdelt undervisning kan vi give alle elever mulighed for at udvikle sig og stræbe efter noget ud over en opgaves grænser.

God og varieret undervisning kan gøre dette. Ikke et 12+.

Opfølgning på karakteren
Desuden så skal vi have et langt større fokus på feedbacken til karakteren. En evaluering indeholder et standpunkt og en beskrivelse af, hvad der skal gøres bedre.

Vi har alt for længe haft fokus på standpunktet og glemt beskrivelsen af, hvad der skal gøres bedre. Det har skabt perfekthedskulturen.

Vi må aldrig glemme, at en karakter er intet værd uden en mundtlig eller skriftlig opfølgning. Med et øget fokus på individuel feedback og arbejdsproces kan vi komme en giftig perfekthedskultur til livs.

Så hvis vi virkelig gerne vil gøre op med en perfekthedskultur og belønne de dygtige – så lyt til eleverne, og giv os niveauopdelt undervisning og bedre feedback. Ikke en symbolkarakter.

Forrige artikel Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder Skoleaktører: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder Næste artikel Friskolerne: Lav et mere fair tilskudssystem på friskoleområdet Friskolerne: Lav et mere fair tilskudssystem på friskoleområdet
Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

Mette Frederiksen: De mindste børn kan begynde i skole og daginstitutioner næste uge

GENÅBNING: Daginstitutioner og de mindste skoleklasser åbner formentlig på onsdag efter påske, men 9.-klassernes eksaminer bliver aflyst, annoncerede statsminister Mette Frederiksen mandag aften. Virksomheder som caféer og restauranter skal fortsat holde lukket, og alle sommerfestivaler aflyses. Frederiksen afviser at have en strategi om flokimmunitet.