Debat

UCN: Unge dyster i forfejlet kapløb om at komme ind på prestigeuddannelser

DEBAT: Fem procent af unge med de højeste karakterer fra gymnasiet søger ind på de fire største velfærdsuddannelser. Optagelsessystemet er en del af problemet, skriver direktør ved UCN.

Ingen har sikkerhed for, at de mest motiverede studerende kommer ind på uddannelserne, skriver UCN-direktør Peter Møller Pedersen.
Ingen har sikkerhed for, at de mest motiverede studerende kommer ind på uddannelserne, skriver UCN-direktør Peter Møller Pedersen.Foto: Pressefoto/UCN
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Peter Møller Pedersen
Uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN

Det kommer desværre ikke som nogen stor overraskelse, at et nyt notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at hele 30 procent af de unge med et karaktergennemsnit på 9,1 eller derover vælger at søge ind på de samme fire uddannelser: medicin, jura, statskundskab og psykologi.

På UCN uddanner vi blandt andet fremtidens lærere, pædagoger og sygeplejersker. De tre uddannelser kan sammen med socialrådgiveruddannelsen kun tiltrække fem procent af den samme gruppe unge.

Er det overhovedet et problem, at det forholder sig sådan? Ja, det er vigtigt for vores samfund, at de unge vælger uddannelser, som passer til dem, og som de er motiverede for.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det giver en bedre oplevelse af studielivet og et større udbytte af uddannelsen. Vi ved også, at risikoen for frafald fra uddannelserne er mindre, jo mere velovervejet et uddannelsesvalg er.   

Når man ser på tallene fra ministeriet, får man den fornemmelse, at der er en del unge, der uden videre refleksion deltager i et kapløb om at komme ind på de uddannelser, som de anser som mest prestigefyldte – nemlig de uddannelser med den højeste adgangskvotient.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtrykker bekymring for uddannelsessnobberi.

Peter Møller Pedersen, Uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN

Dermed har man ingen garanti for, at de har sat sig grundigt ind i, hvad uddannelsen i virkeligheden går ud på og kan føre til.

Det er et problem, for så har vi ingen sikkerhed for, at det er de mest motiverede studerende, der kommer ind på uddannelserne.

Et udtryk for uddannelsessnobberi
Vi har heldigvis rigtig mange dygtige studerende på vores velfærdsuddannelser på UCN.

De skal være med til at udvikle fremtidens professioner og kan bidrage til at give større prestige til nogle af de professioner, som indiskutabelt er med til at forme vores samfund.

At have med børn, unge, udsatte eller syge mennesker at gøre er noget af det mest værdifulde, man kan bruge sit arbejdsliv på.  

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) udtrykker bekymring for uddannelsessnobberi og drømmer om, at flere unge som lærere vil vælge at undervise næste generation eller vælge pædagogfaget til glæde for børn, unge og udsatte.

Jeg deler ministerens holdning og håber ligesom hende, at flere vil vælge velfærdsuddannelserne. Jeg byder hendes udmelding velkommen, for det giver nemlig håb for, at vi sammen kan arbejde på en løsning af problemet.

For hvorfor fravælges velfærdsuddannelserne af unge med de højeste tal i studenterhuen? Jeg mener, at en af årsagerne kan være manglen på en samlet politisk strategi for velfærdsuddannelserne i Danmark.

En samlet strategi med en række målrettede indsatser vil sende det signal til de unge mennesker, der står foran valg af videregående uddannelse, at også velfærdsuddannelserne er prestigefyldte og fundamentalt afgørende for Danmarks fremtid.

Heldigvis har uddannelses- og forskningsministeren taget de første skridt til en sådan strategi.

Læs også

Optagelsessystemet bidrager til kapløb
En del af problemet ligger i optagelsessystemet, som i høj grad bidrager til kapløbet om at komme ind på uddannelser med høje adgangskvotienter.

Vi ved fra forskningen, at der er en tæt sammenhæng mellem karaktergennemsnit, og hvor studieegnet man er. Så jeg taler ikke for, at karakterer fra ungdomsuddannelserne ikke skal spille en rolle i optagelsessystemet.

Problemet opstår, hvis karaktererne får for ensidigt et fokus. Erfaringer nationalt og internationalt viser, at hvis de unge får større viden om potentielle uddannelser og erhverv, vil de vælge på et mere oplyst og nuanceret grundlag. Og de vil vægte motivation højere end prestige.

Flere studieintroducerende og afklarende forløb vil give de unge flere parametre at vælge ud fra og dermed mindske fokusset på ikke "at spilde" et højt gennemsnit.

En sidegevinst er, at unge med større kendskab til uddannelsen er mere tilbøjelige til at vælge rigtigt første gang og dermed mindste frafaldet.

En undersøgelse fra EVA har vist, at blandt de studerende, der ikke føler sig sikre på deres uddannelsesvalg, falder 37 procent fra i løbet af første studieår, mens det kun gælder for 15 procent af de studerende, der føler sig meget afklarede om deres uddannelsesvalg.

Optagelse skal baseres på mere end karakterer
Der er fra politisk side gang i en evaluering af optagelsessystemet. Jeg håber, at konklusionerne bliver, at vi fremover skal basere optagelsen på flere parametre end karaktergennemsnittet.

Man kunne inddrage elementer af optagelsesprøver, optagelsessamtaler eller andre former for afklaring af motivation i optagelsesprocessen.

Man kunne også som i Holland indføre "matching" som en obligatorisk del af optagelsesproceduren. Matchingproceduren indebærer, at den uddannelsessøgende i forbindelse med ansøgningen udfylder et onlineskema om kendskab til og motivation for den ønskede uddannelse og derefter deltager i en åbent hus-dag på den pågældende uddannelse, hvor der er undervisningssessioner og mulighed for at møde studerende og undervisere.

Hos UCN håber vi, at så mange som muligt vil sætte sig ind, i hvilke muligheder der findes inden for professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser og ikke kun blindt stirre på karaktergennemsnittet.

For medicin, jura, statskundskab og psykologi er uden tvivl det rette valg for nogle, men der er et væld af andre spændende muligheder derude.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Møller Pedersen

Uddannelsesdirektør, Professionshøjskolen UCN
cand.mag. i samfundsfag og kommunikation (Aalborg Uni. 1991), ph.d. i uddannelsesforskning (RUC, 2004)

0:000:00