Martin Henriksen: Flygtninge skal hjem – hellere i dag end i morgen

DEBAT: Hjemsendelser er af største nødvendighed, fordi indvandrere fra særligt muslimske lande er svære at integrere og udgør en massiv udfordring mod et sammenhængende Danmark, skriver Martin Henriksen (DF). 

Af Martin Henriksen (DF)
Udlændinge- og værdiordfører

I starten af marts slog Flygtningenævnet fast, at den generelle situation i Syrien nu er forbedret i sådan en grad, at en række prøvesager nu skal afgøre, om visse flygtninge kan sendes retur.

For mig at se er det ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt vi rent faktisk kan sende flygtninge retur, men at vi skal. At vi ganske enkelt er forpligtede til det.

Tjen dit folk
Som dansk politiker skal jeg være med til at lede landet, men samtidig er jeg tjener af det danske folk. Derfor kan jeg ikke se til, imens masseindvandring og islamisme eroderer den tillidskultur, der har eksisteret i Danmark igennem århundreder. Det er min konkrete virkelighed. Det er min forpligtelse.

På samme vis er den syriske flygtning forpligtet på sit folk. Det vil derfor ikke blot være en forbrydelse mod det danske folk at lade vedkommende blive i Danmark, men ligeledes en forbrydelse mod Syrien og det genopbygningsarbejde, som er forestående.

Indvandring fra muslimske lande er en stor udgift
Hjemsendelser er af største nødvendighed. Derfor er paradigmeskiftet, hvor fokus på integration bliver erstattet af fokus på hjemsendelse, helt afgørende. Uanset hvor ondt det gør på fornægtende kulturradikale, så er indvandringen, særligt fra muslimske lande, en udgift.

Økonomisk, kulturelt og socialt. Ruud Koopmans, der har forsket i integration i mere end 20 år, kan ikke pege på et eneste vestligt land, der har haft succes med at integrere muslimer.

Og da størstedelen af dem, der er kommet her som flygtninge, er fra muslimske lande, skal de selvfølgelig sendes retur. Og hellere i dag end i morgen. Det er ikke en regning, som vores børn og børnebørn skal hænge på.

Stop med at camouflere sandheden
Ikke sjældent støder man på det venstreorienterede argument om, at muslimers dårlige formåen i det danske samfund skyldes sociale forhold. Måske man burde overveje, om det i virkeligheden er islam og deres kultur, der er uforenlig med en tilværelse i Danmark og dermed producerer samt reproducerer sociale udfordringer.

Når eksempelvis 23 procent af voldtægtsforbrydere er ikkevestlige indvandrere, til trods for at de kun udgør seks procent af befolkningen, så er det en overrepræsentation, som taler sit tydelige sprog. Det er udtryk for kynisme af værste skuffe, når sandheden på den måde søges camoufleret, blot fordi det ikke harmonerer med ens forfængelige menneskesyn.

Personen, der bliver slået ned eller voldtaget, er nok pænt ligeglad med, om det kan forklares med gerningsmanden sociale baggrund. Det, der står tilbage, er, forpligtelsen til at handle. At anerkende, vi har med en befolkningsgruppe at gøre, som af den ene eller anden grund er svært uintegrerbar. Vi har postet enorme summer samt blod, sved og tårer i diverse integrationsplaner igennem de seneste 30 år – alt sammen uden held. Derfor paradigmeskifte. Derfor hjemsendelser.

Samfundet skal hænge sammen
Dermed ikke sagt, at der ikke er personer med muslimsk baggrund, som klarer sig godt i Danmark. Det er der bestemt.

Det ændrer bare ikke på, at udfordringen er så massiv, at vi ikke kan lade os stille tilfreds derved. Vi er nødt til at se samfundet som en organisme, der skal hænge sammen. Og her er hjemsendelse af flygtninge altså nødvendigt, hvis vi fortsat skal kunne videregive et trygt og sammenhængende Danmark til vores efterkommere.

Forrige artikel Mellemfolkeligt Samvirke: Syrien er ikke fredeligt nok til at påbegynde hjemsendelser Mellemfolkeligt Samvirke: Syrien er ikke fredeligt nok til at påbegynde hjemsendelser Næste artikel Konservativ: EU kan danne grobund for en global klimabevægelse Konservativ: EU kan danne grobund for en global klimabevægelse