Udviklingsforsker: Teknologipartnerskaber sikrer bæredygtig udvikling  

DEBAT: Hvis vi skal opnå størst mulig effekt af techvelopment, er vi nødt til at øge adgang til finansiering og danne partnerskaber med udviklingslandene, skriver Sara Trærup, seniorforsker ved UNEP DTU Partnership.

Af Sara Trærup
Seniorforsker ved UNEP DTU Partnership

Techvelopment på en skala, der virkelig gør en forskel, sker ikke af sig selv. Selvom teknologien, pengene og behovet allerede eksisterer.

Her kan Danmark bidrage ved at skabe partnerskaber, som formidler og brobygger.  

Techvelopment og kampen mod klimaforandringer er to sider af samme sag. Det er især i udviklingslandene, at de negative effekter af klimaforandringerne allerede mærkes, og det er her, at kimen skal lægges til en udvikling, der ikke involverer fossile brændstoffer og ødelæggelse af natur og klima.

Eksisterende grøn og klimavenlig teknologi har potentialet til at redde vores klima og samtidig løfte millioner ud af fattigdom. Og så er klimavenlige teknologier centrale for at indfri Verdensmålene såvel som Parisaftalen.

Vi skal udbrede bæredygtig teknologi
Hos UNEP DTU arbejder vi med støtte fra blandt andet Danida netop med at hjælpe udviklingslande med at få adgang til ny bæredygtig teknologi, der kan være med til at drive udviklingen i landene fremad. 

Den teknologiske udvikling er allerede nået så langt, at fokus i høj grad bør være på at få eksisterende teknologi udbredt så meget som muligt. Vi skal selvfølgelig blive ved med at understøtte innovation, men når det kommer til de bæredygtige teknologier, kan vi nå rigtig langt med det, vi har allerede.

Og det er netop her, at Danmark kan spille en vigtig rolle.

Gennem samarbejde og partnerskaber kan vi være med til at skabe rammer, der gør det muligt at drage mest muligt nytte af nuværende og fremtidig teknologi.

Det kræver ressourcer at indføre ny teknologi, og for mange udviklingslande er den største forhindring for techvelopment adgangen til finansiering.

Man kan altid ønske sig mere, når det gælder penge til investeringer i teknologi i udviklingslande, men til en vis grad så er der faktisk penge nok. Det, der mangler, er kapacitet til at få fat i dem. 

Selvom der er mere og mere fokus på bæredygtighed og impact i alt fra store investeringsfonde over udviklingsbankerne til de enkelte private virksomheder, så er kravene til finansiering ofte alt for høje for mange udviklingslande. 

Teknologien er der, pengene er der, og behovet er der i meget høj grad. Men der mangler mere viden om, hvilke barrierer, der forhindrer fuldt udbytte af techvelopment, og hvordan vi overkommer dem. Her kan Danmark blive en vigtig aktør.

Udviklingslande mangler investering i ny teknologi 
Vi har på UNEP DTU støttet mere end 60 udviklingslande i at analysere deres teknologibehov og udvikle handlingsplaner.

For os er det helt tydeligt, at det, der mangler allermest, er kapaciteten til at tiltrække investeringer.

Hvis den teknologiske udvikling for alvor skal komme verdens fattigste til gode, så kræver det, at vi indgår nye partnerskaber med udviklingslande, hvor der er fokus på behovsdrevet støtte til at få adgang til investeringer og kapital til indførelse af ny teknologi. 

Og selvfølgelig er det ikke en 'teknologipakke', hvor teknologien kan stå alene. Med teknologi kommer institutionel kapacitetsopbygning og en deling af viden, der skaber ejerskab af teknologien i modtagelseslandet. 

Som et godt eksempel på, hvordan Danmark og udviklingslande kan arbejde sammen for at høste frugterne af den grønne teknologiske udvikling, har UNEP DTU sammen med lokale partnere arbejdet med at kortlægge barrierer og overvinde dem i Mongoliet.

Resultatet har været, at en lokal bank som den første private virksomhed nogensinde har fået del i midlerne i den Grønne Klimafond og med dem gjort det muligt for små og mellemstore virksomheder i Mongoliet at få adgang til bæredygtig energi.

Kun ved at danne partnerskaber igennem et tæt samarbejde med udviklingslandene kan vi opnå den maksimale effekt af techvelopment og derved optimere indsatsen mod klimaforandringer og indfrielsen af Verdensmålene og Parisaftalen.

---------

Sara Trærup er seniorforsker ved UNEP DTU Partnership, et samarbejde mellem FN's miljøprogram, DTU og Udenrigsministeriet. Hun har siden 2010 specialiseret sig i udviklingslandes behov for teknologioverførsel på klimaområdet, og hendes forskning hos UNEP DTU Partnership omhandler især krydsfeltet mellem teknologi og udvikling.

Forrige artikel Dataetiker fra Davos: Lad ikke big tech kolonialisere udviklingslandene Dataetiker fra Davos: Lad ikke big tech kolonialisere udviklingslandene Næste artikel Rådgiver: Facebooks Sheryl Sandberg skal give piger mod på teknologi Rådgiver: Facebooks Sheryl Sandberg skal give piger mod på teknologi
 • Anmeld

  Juan-Antonio Søren E. Pedersen · CEO

  Klimacomputer som IoT undervisningsværktøj

  Helt enig i argumenterne for at introducere bæredygtig teknologi i udviklingslande. Vi introducerer, i forbindelse med skolemessen 2018, en IoT (Internet of Things) Klimacomputer, som et undervisningsværktøj, i håb om at vi kan etablere en produktion til gavn for hele verden. Klimacomputere har man anvendt i danske gartnerier igennem årtier. Vores Growbox er tiltænkt til familier eller skoler der ønsker at effektivisere og optimere deres selvforsyning. På den måde er det en disruptive teknologi, som på en frigørende måde kommer de fattigste til gode. I bund og grund hander det om udvikling af bevidsthed. Bevidstheden om hvad man kan bruge teknologien til i forbindelse med at omdanne sollys, vand, mineraler, varme-energi osv. til fødevare.

  Se http://www.Greenhouseit.dk

 • Anmeld

  Silas trærup · Skole

  Enig

  Jeg er helt enig i

To ministre skal i samråd om verdensmål og IFU

To ministre skal i samråd om verdensmål og IFU

OVERBLIK: Kristian Jensen skal redegøre for, hvor langt regeringen er med at måle nye lovforslag op mod SDG'erne. Ulla Tørnæs skal redegøre for, om IFU reelt bidrager til bæredygtig udvikling.