367 mio. fra satspuljereserven lander på sundheds- og ældreområdet

OVERBLIK: 244 millioner kroner til demensindsatser, 80 millioner kroner til udsatte børn og unge i Grønland og 55 millioner kroner til exitpakke for prostituerede. Det er nogle af hovedpunkterne i dagens store aftale. Her kan du se, hvordan 849 millioner kroner fordeles.

Et bredt politisk flertal – med undtagelse af Nye Borgerlige – har i dag indgået en aftale om fordelingen af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der afløser satspuljen, der blev afskaffet i 2018.

Med aftalen afsættes i alt 849 millioner kroner over fire år til udsatte danskere. Mest væsentligt er 244 millioner kroner afsat til opfølgning på demenshandlingsplan 2025, ligesom pengene blandt andet bruges på hjemløse, exit-programmer for prostituerede, fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge og til at skabe bedre rammer for unge med handicap.

Her kan du læse hele aftalen og de forskellige indsatser.

Login