Ældreorganisationer savner penge og planer i finansloven: "Det ryster os"

FINANSLOV: Ældre Sagen langer hårdt ud efter regeringens behandling af ældre, FOA udtrykker afmålt skepsis, mens Faglige Seniorer savner sammenhæng og konkrete initiativer.

En stedmoderlig behandling af ældreområdet. 

Sådan lyder reaktionen fra Ældre Sagen og direktør Bjarne Hastrup, der mener, regeringen i skyggen af fokus på velfærd, minimumsnormeringer i daginstitutioner og et løft af folkeskolen har svækket de ældre.

"Det ryster os, at der i finansloven er så få konkrete initiativer, der hjælper svækkede ældre. Ældreområdet er blevet stedmoderligt behandlet. Der er 73.000 ældre, der sidder i deres eget hjem helt uden hjælp, og vi står i de næste ti år og mangler 25.000 plejeboliger," siger Hastrup.

Havde håbet på mere velfærd
Et enkelt initiativ på ældreområdet er der blevet plads til i aftalen om næste års finanslov: 125 millioner kroner skal i 2020 bruges på 'omsorg og nærvær i ældreplejen', herunder en ambition om at begrænse bureaukrati og dokumentationskrav og dermed frigøre mere tid til ældre. Det skal ske ved hjælp af partnerskaber mellem staten og kommunerne.

Desuden har regeringen afsat 300 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner fra 2021 til at ansætte de berømte 1.000 ekstra sygeplejersker, som blandt andet skal imødekomme det stigende antal ældre.

De 125 millioner kroner kommer oven i løftet af den kommunale velfærd på 1,7 milliarder kroner, som regeringen har aftalt med kommunerne.

I en pressemeddelelse mener FOA, at finanslovsforliget er en god start. Forbundsformand Mona Striib havde dog håbet på mere velfærd.

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi havde ønsket og håbet på mere, men set samlet er finansloven et skridt i den rigtige retning. Efter mere end et tiår med sværere og sværere kår for velfærden ser vi begyndelsen på en genopretning. Vi ved godt, at genopretningen af velfærden skal ses og forfølges over en årrække," siger Striib.

Savner konkret ældrepolitisk strategi
Hos Faglige Seniorer sporer man også forbedringer af velfærden. Direktør Palle Smed frygter dog, at pengene ikke tilfalder de ældre.

"Der er grund til at rose, at der nu bliver taget højde for, at der er flere plejekrævende ældre. Men vi savner en garanti for, at pengene også ender der, hvor de er tiltænkt. Derfor opfordrer Faglige Seniorer regeringen til at fremlægge dokumentation for, at kommunerne gør, som det er aftalt. Lige nu ser det ud til, at mange kommuner har en anden dagsorden end regeringen, og det er bekymrende," siger han i en pressemeddelelse.

Økonomiaftalen for 2020 er heller ingen trøst for Ældre Sagen og Bjarne Hastrup, der mener, at kommunerne underprioriteter ældreområdet. Han henviser til, at 23 kommuner har droppet den klippekortsordning, der giver svage ældre en ekstra halv times pleje om ugen.

"Det betyder, at der er ældre på plejehjem og i eget hjem, der næste år vil opleve en utilstrækkelig behandling. Det rammer svækkede ældre hårdt."

Palle Smed savner en decideret ældrestrategi fra regeringen.

"Vi savner konkrete initiativer, og vi savner ikke mindst sammenhæng i de ting, der arbejdes med i ministerierne. Derfor er der brug for en samlet ældrepolitisk strategi, sådan at vi undgår vildskud og varm luft, men sikrer reelle forbedringer i de ældres velfærd," afslutter Smed.

Følg L 1 Finanslov for finansåret 2020
(Finansministeriet)

16/1
2020
19/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
4/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
3/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
2/12
2019
28/11
2019
20/11
2019
19/11
2019
18/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
13/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
12/11
2019
8/11
2019
6/11
2019
6/11
2019
5/11
2019
30/10
2019
29/10
2019
29/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
24/10
2019
23/10
2019
22/10
2019
22/10
2019
21/10
2019
11/10
2019
11/10
2019
10/10
2019
10/10
2019
9/10
2019
9/10
2019
8/10
2019
8/10
2019
4/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
3/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
2/10
2019
27/9
2019
27/9
2019
27/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
26/9
2019
24/9
2019
19/9
2019
19/9
2019
18/9
2019
13/9
2019
12/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
11/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019
10/9
2019

Forrige artikel Ældre får ny pulje på 125 millioner, men bliver ikke fede af finanslov Ældre får ny pulje på 125 millioner, men bliver ikke fede af finanslov Næste artikel Fagredaktørerne guider: Her er det mest interessante i finansloven Fagredaktørerne guider: Her er det mest interessante i finansloven
Nyt ældretopmøde i 2021

Nyt ældretopmøde i 2021

TOPMØDE: Sundheds-og Ældreministeriet bekræfter, at efterårets ældretopmøde skal følges op af nyt topmøde. Nye initiativer skal i første omgang rulles ud i de tre kommuner, som regeringen lægger op til at give fuld frihed på ældreområdet.