Akademi: Statsministerens “vilde idé” skal bane vej for social innovation

DEBAT: Det er et modigt, at regeringen giver syv kom­mu­ner helt frie hæn­der på vel­færdsområdet. Forhåbentligt er det et tegn på, at social innovation vil blive prioriteret i fremtiden, skriver Dorte Petersen.

Af Dorthe Petersen
Bestyrelsesformand, Akademiet for Social Innovation

Så åbnede Folketingets efterårssæson med lidt af en bombe -  på den gode måde. 

Behovet for social innovation blev sat på den politiske dagsorden af Mette Frederiksen, da hun lancerede sin ”vilde idé” om at sætte syv kommuner fri for regler og proceskrav på udvalgte velfærdsområder –og se hvad det fører med sig.

Helsingør, Rebild, Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg kommuner har nu fået den store, forpligtende og perspektivrige opgave at udleve statsministerens vilde idé om at udvikle nye og bedre løsninger indenfor folkeskolen, dagtilbud, ældreområdet. 

Statsministeren gav samtidig Folketinget opgaven at vise det mod og den tillid, det kræver at igangsætte det temmelig vidtrækkende eksperiment.

Det er et modigt initiativ af regeringen, forhåbentlig med bred opbakning i Folketinget, og forhåbentlig et tegn på, at social innovation vil blive prioriteret i fremtiden, så vi kan udvikle, afprøve og udbrede de bedste løsninger i hele velfærdssamfundet.

Vi skal åbne vores forståelse
Og det er modigt af kommunerne at acceptere udfordringen. 

Fra Akademiet for Social Innovation skal lyde et stort tillykke til de syv kommuner med den mulighed, I har fået til at gøre noget stort og godt for Danmark. Og samtidig en opfordring til at udnytte den mulighed til fulde og være ambitiøse i jeres tilgang til opgaven.

Hvis vi skal have udviklet og afprøvet bedre folkeskoler, daginstitutioner og ældrepleje end de eksisterende, er vi nødt til at åbne vores forståelse af, hvad opgaven er, og hvad målet er. 

Hvad er det gode børneliv? Den gode folkeskole? Det gode seniorliv? Det afhænger nok af, hvem man spørger.  

Derfor er det afgørende, at de udvalgte kommuner involverer virksomheder, civilsamfund og mennesker i alle aldre, der lever i kommunen, i at finde ud af, hvad der skal puttes i stedet for, når statsligt fastsatte rammer og proceskrav forsvinder. 

Det værste, der kan ske er, at kommunerne tror, at de skal være alene om at finde løsningerne og har alle svarene selv.

I syv kommuner har fået et klart mandat til at tænke vildt, prøve helt nye ting af og inddrage både alle tænkelige og utænkelige i forståelsen af opgaven og i udviklingen af nye løsninger. 

I har også fået mandatet til at fejle og blive klogere undervejs. Det mandat skal I bruge. 

Det er afgørende, vi alle sammen interesserer os for, hvad der foregår i de syv udvalgte kommuner. Alle store forandringer begynder med det første skridt, og nogle af de nyskabelser, som initiativet vil bringe, kan blive til gennemgribende systemforandringer. 

Fokus, mod og tillid
Men det kræver løbende opfølgning og mod til at dele gode og dårlige erfaringer. Og det kræver, at andre kommuner engagerer sig, er nysgerrige og tager ambitionerne og ikke mindst læring til sig. 

Det er godt set, at de syv udvalgte kommuner er geografisk spredt og repræsenterer forskellige typer og størrelser af kommuner, men det er ingen garanti for, at det succesfulde, der sker i Esbjerg, også finder vej til Varde. 

Det kræver fokus, mod og tillid.

Kære statsminister, tak for at sætte social innovation på dagsordenen. Tak for at vise, at vi kan bruge erfaringerne fra nedlukningen af Danmark til noget konstruktivt. 

I Akademiet for Social Innovation vil vi ikke alene følge dette epokegørende initiativ tæt. 

Vi stiller os til rådighed efter bedste evne for de syv udvalgte kommuner og for de folketingsmedlemmer, som skal høre lidt mere om perspektiverne i social innovation, før de tør sætte eksperimentet i gang.

Forrige artikel DSR: Indfør en national kvalitetsstandard for ældrepleje DSR: Indfør en national kvalitetsstandard for ældrepleje Næste artikel Forskere: Dokumentation er en del af kerneopgaven i ældreplejen Forskere: Dokumentation er en del af kerneopgaven i ældreplejen
Antallet af friplejeboliger er firedoblet siden 2011

Antallet af friplejeboliger er firedoblet siden 2011

FRIT VALG: Antallet af private ældreboliger stiger, viser ny analyse fra Dansk Industri, men udgør fortsat kun en lille andel af det samlede antal boliger til ældre. Branchedirektøren er bekymret for, at det kun er velstående danskere, som fremover vil få adgang til boligerne.