Debat

Forskere: Plejehjemsområdet skal have demokratisk førstehjælp

DEBAT: Kontrol, penge og flere hænder er ikke nok til at sikre god omsorg på landets plejehjem. Der er brug for en demokratisk dialog, hvor beboere, pårørende og medarbejdere alle inddrages, skriver to forskere i demokratisk aldring.

Mange plejehjem har fokus på værdier om respektfuld pleje og omsorg for den enkelte beboer. De erfaringer bør i højere grad udbredes, mener to forskere i demokratisk aldring.
Mange plejehjem har fokus på værdier om respektfuld pleje og omsorg for den enkelte beboer. De erfaringer bør i højere grad udbredes, mener to forskere i demokratisk aldring. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Annette Bilfeldt og Marianne Mahler
Hhv. lektor ph.D. og Dr. Public Health samt forskere i Center for Demokratisk Aldringsforskning tilknyttet RUC, Aalborg Universitet og Grønlands Universitet

Sommerens TV2-dokumentar, 'Plejehjemmene bag facaden', om plejen af Else Marie Larsen og Niels Nielsen viser eksempler på overgreb og nedværdigende behandling.

Disse overgreb kan desværre ikke betragtes som "enlige svaler".

Som forskere indenfor området er vi bekendt med, at tilgangen til beboerne kan mangle både værdighed, omsorg og interesse for den enkelte beboers livskvalitet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det viser både dansk og international forskning.

Tilførsel af flere medarbejderressourcer, gode retningslinjer, tilsyn og kontrol er forudsætninger for en god omsorg og pleje.

Det drejer sig om at udvikle en kultur, hvor alle i plejehjemmets dagligdag, det vil sige beboere, pårørende og medarbejdere, har en stemme og bliver lyttet til.

Annette Bilfeldt og Marianne Mahler, Forskere i Center for Demokratisk Aldringsforskning

Men det er ikke tilstrækkeligt.

Det er nemlig helt afgørende, at de, der kender plejehjemmene indefra, bliver involveret.

Livskvalitet på plejehjem er muligt
Den svenske forsker Tove Harnett har vist, at det kan være svært for beboere på plejehjem at bevare oplevelsen af at være en individuel person.

Som beboer kan man nemlig nogle steder opleve at blive "talt ned til", eller at der bliver talt hen over hovedet på én.

Travlhed og rutiner på plejehjemmet kan blive en hindring for, at den enkelte beboers ønsker og behov bliver mødt med forståelse og kommer i centrum.

Forskeren Jens Kofoed har vist, at i stedet for at opleve, at man bliver "afviklet" som person, når man flytter ind på et plejehjem, kan man opleve livskvalitet.

Det kræver, at personalet ved, hvad der betyder noget for den enkelte beboer, og at man tager hensyn til det i dagligdagen på plejehjemmet.

Det er vigtigt, at man som beboer har indflydelse på egen dagligdag, og for eksempel bliver spurgt om, hvor man gerne vil sidde, når man spiser, og om man ønsker at spise alene eller sammen med andre.

Det er forudsætningen for en god hverdag på plejehjemmet, at de ting, der har betydning for beboerne, kommer frem og bliver taget alvorligt.

Læs også

Beboeres erfaringer skal deles
Fra vores arbejde med at bygge bro mellem forskning og praksis på plejehjem ved vi, at nøglen til forandringer i plejehjemmets dagligdag ligger i at styrke udviklingen af medbestemmelse og indflydelse.

Beboerne på plejehjem skal sammen med og støttet af venner og familie have muligheder for at dele deres erfaringer og perspektiver med medarbejdere, ledere, politikere og beslutningstagere.

Det drejer sig om at udvikle en kultur, hvor alle i plejehjemmets dagligdag, det vil sige beboere, pårørende og medarbejdere, har en stemme og bliver lyttet til - også når der er tale om beboere, der som følge af demens ikke selv kan udtrykke sig med ord, men med kropssprog.

Her kan de pårørende være et vigtigt talerør for beboerne.

Medborgerskab er afgørende
På mange plejehjem er der fokus på værdier om respektfuld pleje og omsorg for den enkelte med løbende drøftelser mellem beboere, pårørende og medarbejdere, om hvad den gode hverdag indebærer for den enkelte.

Her har man dialog i beboerens egen stue, på beboermøder og på beboer- og pårørenderådsmøder. Erfaringerne herfra kan med fordel bredes ud til de øvrige plejehjem.

På den måde kan vi få en demokratisk dialog, hvor mange får stemme i en løbende proces om at få værdighed og respekt ind i dagligdagen på alle landets plejehjem.

På politisk plan skal beboeres og de pårørendes erfaringer og ønsker tages i betragtning og indgå som videns grundlag, når retningslinjer, lovgivning og politiske beslutninger skal udarbejdes for plejehjemsområdet.

Plejehjemsområdet skal have demokratisk førstehjælp, og her er medborgerskab i form af deltagelse og indflydelse fra beboere og pårørende afgørende. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion