Fra hver side af skrivebordet: Sådan oplever den frivillige og kommunale medarbejder samskabelsen

De frivillige foreninger vil ikke degraderes til ‘kommunale frivillige’. De vil have medbestemmelse og anerkendelse af kompetencer. Kommunen vil gerne give plads, men kommer med et andet udgangspunkt og krav, de skal opfylde. Sådan lyder nogle af meldingerne om samskabelse fra hver side.

“Man skal være villig til at undersøge sin egen rolledefinition nærmere og lægge den væk. Et ønskescenario ville være, at alle kunne træde ud af deres roller, lægge en given sag foran sig på bordet og så se på, hvad man hver især kunne byde ind med for at yde den bedst mulige rådgivning til en given flygtning,” siger Birthe Pedersen, der er frivillige for Dansk Flygtningehjælp og har hjulpet flygtninge med at finde arbejde i et samskabelsesprojekt med kommunen.
“Man skal være villig til at undersøge sin egen rolledefinition nærmere og lægge den væk. Et ønskescenario ville være, at alle kunne træde ud af deres roller, lægge en given sag foran sig på bordet og så se på, hvad man hver især kunne byde ind med for at yde den bedst mulige rådgivning til en given flygtning,” siger Birthe Pedersen, der er frivillige for Dansk Flygtningehjælp og har hjulpet flygtninge med at finde arbejde i et samskabelsesprojekt med kommunen.
Maria Neergaard Lorentsen

Skulle man tro ordets bogstaveligste forstand - samskabelse - bør det handle om at skabe noget sammen.

Virkeligheden ser imidlertid anderledes ud, hvis man læser dette forskningsprojekt fra Aalborg Universitet. Ofte er det nærmere blot et regulært samarbejde mellem civilsamfund og kommune, hvor sidstnævnte er storebror.