FSD efter plejehjemssag: De fleste i ældreplejen arbejder fagligt kompetent

DEBAT: Plejehjemsdokumentaren giver anledning til eftertanke. Det er en faglig og menneskelig adfærd, som ingen kan forsvare, og det er vigtigt at minde om, at de fleste medarbejdere passer deres arbejde tilfredsstillende, skriver FSD-formand Helle Linnet.

Af Helle Linnet
Formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) og direktør i Vordingborg Kommune

Hvordan kan det komme så vidt, og hvordan kan vi undgå det i fremtiden?

De to spørgsmål har mange formentlig stillet sig selv efter at have set TV 2-dokumentaren fra plejecentrene Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers, hvor nogle medarbejdere behandler demente beboere ganske menneskeligt uværdigt og fagligt uforsvarligt.

Der har været fokus på om et forbedret tilsyn ville have opdaget disse forhold. Umiddelbart tænker jeg, at hvordan skulle de kunne det, da kommunikationen til og med beboerne helt sikkert ville have været anderledes, hvis den havde været overvåget.

En anden udfordring var manglende hjælp til toiletbesøg og bleskift. Der har i årevis været stort fokus på, at ældrepleje ikke skal foregå med taster eller blyant, men lige her ville et skema med opgørelse af bleskift og måske indtagelse af væske og føde have synliggjort væsentlige mangler.

Det koster bare på bureaukratisiden. I lyset af de mange nye og mere komplekse behandlingsopgaver, som de kommunale medarbejdere står med, bør vi finde gode måder at dokumentere på, så vi sikrer, at der handles fagligt korrekt, og så vi har mulighed for at finde ud af, når det ikke sker.

Hvor trykker skoen?
Er normeringerne for ringe? Der er uden tvivl kommet mange nye opgaver til ældreområdet, som har betydet mindre tid til den enkelte, der har brug for hjælp.

Men tid kan aldrig være undskyldningen for, at man taler om beboere i andres nærvær, at man ikke taler med borgere, men om borgere, at man ikke lytter til den enkeltes behov eller ignorerer helt basale plejebehov.

Er uddannelsen mangelfuld? Alt sundhedspersonale er som grundlæggende og ufravigelig viden i uddannelsen blevet undervist i værdighed i kommunikation og handling, ligesom de har fået viden om hygiejniske principper, herunder bleskift.

Der er i de sidste 30 år sket et ekstrem stort uddannelsesløft. Tidligere havde hjemmehjælperne kun seks ugers kursus støttet af få sygeplejersker. I dag har vi en helt anden faglighed med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og væsentlig flere sygeplejersker i ældreplejen.

Er ledelsen for hårdt spændt op?
Er det mangel på ledelse på de enkelte centre – en ledelse, der generelt er ansvarlig 24 timer i døgnet 365 dage om året, og som blandt andet koordinerer personaleindsats, uddannelsestiltag, pårørende kontakt og frivillighedsindsats?

Ældreområdet har et stort ledelsesspænd og mange udviklingstiltag, men selvfølgelig skal der prioriteres tid til at undersøge forhold, der stilles spørgsmål til. Spørgsmål, der kan stilles af borgerne, kollegaer, pårørende eller andre, der har hørt eller oplevet uhensigtsmæssigheder.

For de skal korrigeres hurtigt, og der skal ses på årsager til, at det er blevet sådan – i en læringsproces med ønsket om, at vi alle yder den bedste faglige indsats, som vi har lært.

Vær opmærksom på kulturen i organisationen
Kulturen i en organisation og konkret arbejdsplads er præget af både de gode og dårlige indsatser, og derfor skal kulturen have alles opmærksomhed.

Taler vi ordentligt til hinanden – fra politikere til direktion til chefer til ledere og igen til medarbejdere – som også smitter af på kommunikationen med borgerne? Den gode og konstruktive dialog går ligesom tyngdekraften hele vejen ned igennem systemet og er med til at fastholde, hvad der er rigtig, og hvad der er forkert.

En god kultur indebærer også, at både ledere og medarbejdere er bevidste om, at der skal siges fra, når nogen bliver vidne til uhensigtsmæssigheder. Det er vigtigt at vide, at alle har en forpligtigelse til at passe på borgerne. Men den "omsorg" skal også gælde en kollega, som er på vej ud i et galt spor.

Vi skal huske, at langt de fleste af vores ansatte i ældreplejen arbejder fagligt kompetent, er meget hjertevarme medarbejdere og yder omsorg overfor både borgerne og deres pårørende.

Vi har brug for dem alle og endnu flere, hvis vi vil fastholde og udvikle den gode standard i ældreplejen.

Forrige artikel Knud Aarup om plejehjemssag: Det er ikke kun ældreplejen, der har store problemer Knud Aarup om plejehjemssag: Det er ikke kun ældreplejen, der har store problemer Næste artikel Debat: Man kan hverken fyre eller betale sig til omsorg Debat: Man kan hverken fyre eller betale sig til omsorg