Debat

Geriatere: Har regeringen glemt geriatrien?

Kvaliteten i sundhedssektoren afhænger i høj grad af behandlingen ældre patienter. Her kan geriatere bidrage med den dybeste viden. Det må regeringen ikke glemme i ny sundhedslov, skriver formanden og næstformanden i Dansk Selskab for Geriatri.

Det kræver geriatrisk viden og grundighed. Så det er bestemt ikke alt der kan løses nært, skriver Annette Højmann og Jens-Ulrik Rosholm.
Det kræver geriatrisk viden og grundighed. Så det er bestemt ikke alt der kan løses nært, skriver Annette Højmann og Jens-Ulrik Rosholm.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Annette Højmann Hansen
Jens-Ulrik Rosholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et boom af ældre danskere er allerede en realitet og om blot otte år er yderligere 160.000 danskere over 75 år. Det er det rå nøgletal i dagens diskussion om en ny ældre- og sundhedslov, og her kommer geriaterne ind i billedet.

Vi har nemlig ekspertisen om de ældre patienter, som jo er en af de meget store udfordringer i de kommende år og helt konkret aktuelle i debatten om den nye ældre- og sundhedslov. Alt andet lige vil vi med stor fordel kunne indgå i den reform af sundhedsvæsenet, som lige er påbegyndt. Det skylder vi ikke mindst de ældre patienter.

Der er behov for specialistviden inden for udredning og behandling af ældre patienter, som ofte har uklare akutte sygdomsbilleder, flere samtidige sygdomme og funktionstab.

En anden vigtig del er at læger, sygeplejersker og terapeuter arbejder sammen for at give en helhedsorienteret vurdering og behandling, som foregår på den ældre patients præmisser og vilkår. Det er også er en geriatrisk spidskompetence.

Samarbejde på tværs af sektorer

For at kunne klare det store antal ældre patienter er det nødvendigt at geriatere rådgiver og uddanner kolleger inden for stort set alle andre specialer i at kunne håndtere de ældre patienter. Både fordi vi ikke er geriatere nok til at klare denne opgave, men også for at få sammenhængende og enstrengede forløb.

Det er slet ikke så let at finde ud af, hvad den ældre patient fejler

Annette Højmann og Jens-Ulrik Rosholm, hhv. formand og næstformand, Dansk Selskab for Geriatri

Så et ønske til de nye reformer er geriatriske indspark over en bredere front i hospitalssektoren.

Men i lige så høj grad skal der samarbejdes omkring tilbuddene i det nære sundhedsvæsen. Der skal være fokus på sektorovergangene (ind og ud af hospitalerne) og blik for det, der med fordel kan behandles i primærsektoren.

Den skal samarbejdes over sektorgrænsen om at give det bedste tilbud, inklusive hvorvidt tilbuddet er muligt på hospitalet eller i hjemmet. Der er allerede nu flere steder udgående funktioner med samarbejde med egen læge, vagtlæger, akutteams og hjemmeplejen. Blandt andet i form af mobile teams, telemedicinske løsninger og lægetilstedeværelse i kommunale strukturer med vidensdeling og sammentænkning af it-systemer.

Ikke alt kan løses nært

Man skal dog her være opmærksom på, at det ikke løser problemet med personale mangel; for hænderne bliver jo ikke flere af at blive flyttet rundt. Men måske kan de bruges mere effektivt.

Derfor ønsker vi også, at de nye reformer skabet et meget tættere samarbejde mellem hospitaler og det nære sundhedsvæsen.

"Det der ikke er svært, skal være nært." Sådan lyder et af budskaberne i regeringens udspil om en kommende sundheds- og ældrereform. Her må der råbes vagt i gevær, for det er slet ikke så let at finde ud af, hvad den ældre patient fejler, jævnfør ovenstående om geriatriske spidskompetencer.

Læs også

Ofte præsenterer sygdom sig med uspecifikke symptomer som fald, funktionstab eller forvirringstilstande. Disse kan dække over underliggende sygdom, som skal klarlægges, før der kan laves en behandlingsplan sammen med den ældre.

Det realistiske udfald af en udredning og behandling skal afklares, og der skal laves en vurdering af, om det er meningsfyldt for patienten at gennemgå behandlingen.

Det kræver geriatrisk viden og grundighed. Så det er bestemt ikke alt der kan løses nært.

Den dybeste viden om ældre mennesker

Et tredje ønske til de nye reformer er derfor en erkendelse af, at ældre mennesker, som har det skidt, ikke bare mangler væske. De skal ikke blot have noget mere at drikke eller 1 liter væske i blodåren.

Nej, de kræver lige så meget specialiseret tilsyn og behandling, som andre patienter. Det har de krav på, og det kan geriaterne give dem.

Kære sundhedsminister, en plan for kvaliteten i mange dele af sundhedssektoren er i høj grad en plan for kvaliteten af de ældres liv. Den bør derfor bygge på den dybeste viden om og erfaring med det hele, ældre menneske. Det er viden som geriaterne både kan og gerne vil hjælpe med.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens-Ulrik Rosholm

Næstformand, Dansk Selskab for Geriatri, overlæge, geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital, Klinisk lektor, ph.d.
Cand.med. (SDU, 1989)

Annette Højmann Hansen

Formand, Dansk Selskab for Geriatri

0:000:00