Her er de største ældrepolitiske dagsordener i 2021

OVERBLIK: En længe ventet velfærdslov, et nyt ældretopmøde og muligheden for, at ældre kan afvise genoplivning. Altinget guider dig til de vigtigste ældrepolitiske sager i 2021.

2020 stod i coronaens tegn - ikke mindst på ældreområdet. Nu er vaccinerne ved at blive rullet ud, men covid-19 kommer også til at veje tungt på den ældrepolitiske dagsorden i løbet af 2021.

Coronakrisen har forsinket en række politiske dagsordener, som nu skal håndteres i løbet af 2021.

Altinget giver dig her overblikket over de vigtigste politiske forhandlinger og nedslagspunkter på ældreområdet i det nye år.

Login