KORT: Her er kommunerne, der har afskaffet ældres klippekort til ekstra hjælp

ÆLDREPLEJE: 17 ud af landets 98 kommuner har droppet plejehjemsbeboeres ret til en halv times ekstra hjælp om ugen.

Regeringen ønsker ”en god og værdig ældrepleje" med "tid til nærvær, tid til at hjælpe og yde omsorg og tid til at lytte til borgerne”, konkret understøttet af et løft af kommunernes økonomiske ramme på 1,7 milliarder kroner sammenlignet med 2019, men kan nu konstatere, at næsten en femtedel af landets kommuner (18 af 98) har droppet klippekortsordningen, indført af VLAK-regeringen i 2017, som giver plejehjemsbeboere mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen.

Det viser en rundspørge foretaget af Kommunernes Landsforening (KL), som Sundheds- og Ældreministeriet og Magnus Heunicke (S) har videresendt til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

I figuren kan du se resultaterne af undersøgelsen, som 95 ud 98 kommuner har svaret på. 76 kommuner har videreført ordningen, mens de 17 kommunerne markeret med rødt har droppet ordningen. Læsø Kommune har aldrig implementeret en klippekortsordning.

 

Oprindeligt fremgik det af artiklen, at 18 kommuner har droppet klippekortsordningen. Viborg Kommune har siden henvendt sig og oplyst, at de har fortsat har ordningen, selv om de optræder i svaret fra Sundheds- og Ældreministeren som kommuner, der har nedlagt den. Altinget har derfor ændret tallet til 17.

Forrige artikel Ny debat: Hvordan skaffer vi nok varme hænder til at fremtidssikre ældreplejen? Ny debat: Hvordan skaffer vi nok varme hænder til at fremtidssikre ældreplejen? Næste artikel 17 kommuner har droppet klippekortsordning for ældre 17 kommuner har droppet klippekortsordning for ældre